Opis szkolenia

Wszyscy są zajęci bądź przepracowani, a efektów brak? “Będzie na czas” rzadko się sprawdza? Mnóstwo zadań jest rozpoczętych, ale żadne z nich nie zbliża się ku ukończeniu? Współpraca z innymi działami to droga przez mękę, pomimo, że pracujemy w jednej organizacji? Jakoś to wszystko działa, Jakoś(ć) to raczej nie tutaj?

Znasz to skądś?

Warsztaty Lean Kanban to dzień intensywnego przygotowania uczestników do pracy z metodą Kanban. Łączymy teorię z praktyką i przekazujemy je w najbardziej efektywnej formie – zarówno poprzez ćwiczenia i dyskusje, jak i za pomocą symulacji które pozwalają zaaplikować uzyskaną wiedzę.

Zachęcamy do wykorzystania przykładów z własnych organizacji – znalezienie konkretnych pomysłów do zastosowania we własnej praktyce to jedna z wartości tego szkolenia. Chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, będziemy tłumaczyć kluczowe zagadnienia których pominięcie zdarza się często przy rozpoczęciu pracy z Kanban.

Jeżeli pracujesz już z metodami zwinnymi od jakiegoś czasu – ten warsztat pomoże pogłębić wiedzę, doskonalić praktyki oraz dostarczyć nowych kierunków rozwoju.

Warsztat ma także odpowiedzieć na pytanie jak zacząć zmianę w organizacji tak by maksymalnie wykorzystać potencjał metody Kanban.

Czym jest Lean i Kanban?

Każda organizacja poszukuje rozwiązań pozwalających na zwinne reagowanie na potrzeby rynku i optymalizowanie czasu niezbędnego do wytworzenia produktów lub realizacji zleceń. Jedną z odpowiedzi na tą potrzebę jest przeniesienie praktyk Lean stosowanych w przemyśle wytwórczym na inne dziedziny takie jak IT, wytwarzanie oprogramowania czy zarządzanie organizacją.

Wywodzący się z tego podejścia Kanban jest metodą nastawioną na usprawnianie działań poprzez świadome eliminowanie tego, co nie przynosi wartości organizacji lub jej klientom. Osiągnąć to można poprzez ciągłe doskonalenie procesów, narzędzi i ludzi. Możliwe usprawnienia są identyfikowane przez osoby zaangażowane w te procesy i używające wspomnianych narzędzi. Celem jest doprowadzenie do płynnego i mogącego trwać nieograniczenie długo przepływu zleceń poprzez system ich realizacji.

Warsztaty skupiają się na podejściu Lean i jego praktycznej implementacji w metodzie Kanban. Nawiązania do innych metod, w szczególności Scrum, pozwalają lepiej zrozumieć kiedy i dlaczego Kanban jest dobrym rozwiązaniem.

Dla kogo są te warsztaty?

Agile i Lean w połączeniu dają świetną podstawę do usprawnienia każdego procesu, w szczególności związanego z pracą umysłową / kreatywną.

Dlatego kierujemy je do menedżerów i członków zespołów,  zarówno ze świata IT jak również z innych specjalności,  np. HR, rekrutacja, sprzedaż – wszystkich wspierających tworzenie wartości w organizacjach oraz tych, którzy chcieliby uporządkować swoją pracę.

Uczestnicy pracujący już w innych metodach Agile (przede wszystkim w Scrum) poznają możliwości połączenia ich z metodą Kanban, dowiedzą się również która z nich jest lepiej dopasowana do ich potrzeb. Osoby znające metodę Kanban mają możliwość pracy z trenerem, systematyzując wiedzę oraz poznając ćwiczenia użyteczne przy przekazywaniu jej następnie innym.

Czego się nauczysz?

 1. Identyfikacji kroków procesów poprzez Value Stream Mapping
 2. Tworzenia i utrzymywania tablicy Kanban dla dowolnego procesu
 3. Rozpoczynania wspólnego usprawnianie procesu
 4. Identyfikacji wąskich gardeł procesu wykorzystując metryki oraz wizualizację przepływu
 5. Zastosowania 5 Why’s do szukania “root causes” problemów i ich eliminacji
 6. Wykorzystywania metod statystycznych do planowania pracy oraz zapewnienia Service Level Agreements

Program szkolenia

W trakcie Warsztatów Lean Kanban odpowiemy na pytania:

 1. Jak się do siebie mają Lean i Agile
 2. Od czego zacząć stosowanie metody Kanban we własnej organizacji
 3. Jak używając Kanban dostarczać usługi
 4. Czego potrzeba, by zacząć pracę z Kanban
  • 6 praktyk Kanban
  • Jakie są Wartości Kanban
  • Jakie są kadencje Kanban (i dlaczego wbudowanie pętli sprzężenia zwrotnego jest kluczowe)
 5. Czym jest system “pull” i w jaki sposób pozwala ułożyć pracę
 6. Czym jest przepływ/Flow
  • jak pomagają limity WIP
  • prawo Little’a
  • SLA
  • “Flow cells” / chaku chaku
 7. Co zaburza przepływ
  • Muri
  • Mura
  • Klasy obsługi
 8. Z czego wynikają usprawnienia pracy w Kanban
  • Kaizen
  • Wspólne usprawnianie poprzez eksperyment ( Lean Change Method / STATIK )
  • 5 whys
  • 5S
  • Poka-yoke
  • 8 Wastes (aka Tim Woods)
  • Improvement Kata

Większość zagadnień obejmuje, poza wiedzą teoretyczną i dyskusją z trenerem, symulację pracy w metodzie Kanban. To pozwala uczestnikom w praktyce doświadczyć działania omawianych zasad, praktyk i narzędzi.

Moduły opcjonalne

 1. Scrum vs. Kanban (i czy na pewno jest sprzeczność?)
 2. Nemawashi – proces współtworzenia zmiany poprzez konsensus
 3. Hoshin Kanri – proces strategicznej zmiany kierunku
 4. Jak praca w Kanban wpływa na architekturę produktów i rozwiązań?
 5. Praca z wymaganiami w Kanbanie.
 6. Jak wdrożyć Kanban w organizacji?
 7. Narzędzia i praktyki wspomagające pracę w metodzie Kanban.
 8. Skalowanie Agile w kontekście Kanbana.

Czas trwania warszatów

Plan warsztatu obejmuje jeden dzień wykładów przeplatanych ćwiczeniami, uczestnicy dysponują też czasem na przedyskutowanie z trenerem wszelkich zagadnień związanych z metodą Kanban.

Warsztaty mogą również być zrealizowane w wydłużonej, dwudniowej formie, obejmującej moduły opcjonalne; w takim przypadku pomagamy w określeniu zakresu tematycznego i planu szkolenia tak, by dopasować go do indywidualnych potrzeb uczestników.

Trenerzy

Przygotowanie do szkolenia

Przed udziałem w warsztatach nie wymagamy od uczestników przygotowania; w szczególności znajomość metody Kanban lub innych metod Agile nie jest konieczna. Podstawowe informacje na temat metody można znaleźć w artykule na naszym blogu opisującym Kanban. Zachęcamy też do pobrania Lean Kanban Guide i zapoznania się z nim (dokument w języku angielskim).

Uczestnicy warsztatu otrzymują wszystkie materiały niezbędne do realizacji ćwiczeń, komplet materiałów szkoleniowych oraz dyplom potwierdzający udział.

Ponadto, w ramach przygotowania do Warsztatów Lean Kanban proponujemy szkolenie Wprowadzenie do Scrum i Agile.

Warunki zakupu

Szkolenie organizowane jest wyłącznie w formie zamkniętej na zamówienie.

Cena szkolenia Warsztaty Lean / Kanban jest uzgadniana indywidualnie w zależności od wielkości grupy, lokalizacji szkolenia oraz zakresu współpracy.

W celu ustalenia cen i terminu szkolenia zapraszamy do kontaktu poprzez:

Informacje dodatkowe

Kanban jest jedną z metod zwinnych, zachęcamy do zapoznania się z innymi metodami poprzez udział w szkoleniach:

Zamów szkolenie zamknięte

Sprawdź inne szkolenia

Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.