Wprowadzenie do Scrum i Agile

Autorskie warsztaty skierowane do zespołów pragnących wdrożyć Scrum w swojej pracy, bądź wzbogacić stosowane dotychczas metody o elementy metod zwinnych.

Trener

Program szkolenia

Szkolenie Wprowadzenie do Scrum i Agile posiada stały program, jednak jego zindywidualizowany charakter pozwala na dodanie dodatkowych modułów przygotowanych specjalnie pod specyfikę zespołu (po wcześniejszym ustaleniu). Program i niektóre z modułów znajdują się poniżej.

Ramowy program warszatów:

 1. Agile (wprowadzenie, Manifest Agile, 12 zasad Agile),
 2. Porównanie paradygmatów Agile i Waterfall,
 3. Scrum – filary, geneza i zastosowanie,
 4. Scrum Team:
  • Development Team,
  • Scrum Master,
  • Product Owner,
 5. Artefakty:
  • Backlog Produktu,
  • Backlog Sprintu,
  • Inkrement,
 6. Definition of Done,
 7. Wydarzenia:
  • Sprint,
  • Sprint Planning,
  • Daily Scrum,
  • Sprint Review,
  • Sprint Retrospective,
 8. Śledzenie postępu i zarządzanie ryzykiem w projektach Scrum,
 9. Ciągła praca w Sprintach,
 10. Praca nad Product Backlogiem – Backlog Refinement,
 11. Pojęcia dodatkowe – Velocity, Sprint Zero, Scrum of Scrums
 12. Spłacanie długu technicznego,
 13. Skalowanie metodyki Scrum (praca z wieloma zespołamai i nad wieloma produktami),
 14. Wdrażanie Scrum w organizacjach

Moduły dodatkowe:

Nasze szkolenie Wprowadzenie do Scrum może być rozszerzone o dodatkowe moduły, takie jak:

 • Wprowadzenie do Kanban i Lean Software Development,
 • Wprowadzenie do Lean Startup,
 • Efektywne retrospekcje,
 • Tworzenie i implementacja wymagań (User Stories, Use Cases),
 • Podstawy Test-Driven Development,
 • Skalowanie Scrum i Agile,
 • wykresy i narzędzia wspomagające pracę w Scrum,
 • 5 Why’s?

Trener na bieżąco dostosowuje szkolenie do potrzeb konkretnej grupy, co jeszcze bardziej zwiększa jego efektywność.

Zamów szkolenie zamknięte

Możemy zrealizować to szkolenie w twojej organizacji w formie zamkniętej (niepublicznej). Użyj przycisku poniżej aby przekazać nam informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Zwracamy uwagę, że szkolenie to jest dostępne wyłącznie na zamówienie i nie organizujemy go w formie publicznej z otwartą rejestracją dla uczestników.

Zamów szkolenie zamknięte

Potrzebujesz więcej informacji?

Wyświetl szczegółowy opis
Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.