Retrospekcja czy Retrospektywa?

Każdy Sprint w Scrumie kończy się Retrospekcją. A może Retrospektywą? Dowiedz się na czym polega to zdarzenie i czy jego nazwa ma znaczenie.

Różnice językowe

Spotkanie kończące każdy sprint w Scrumie nazywane jest wymiennie retrospekcją albo retrospektywą. Chociaż angielski oryginał Sprint Retrospective wskazuje wyraźnie na tę drugą formę, powstało wokół tego terminu pewne zamieszanie. Związane jest ono z różnicą znaczeń tego słowa między językiem polskim a angielskim. Retrospekcja to według Słownika języka polskiego PWN „odtwarzanie w pamięci przeżyć lub zdarzeń z przeszłości; też: przeżycie lub zdarzenie odtworzone w pamięci”, a retrospektywa to „chronologiczny przegląd dzieł danego artysty lub grupy artystycznej”. Może się więc wydawać, że zdarzenie oparte na przyjrzeniu się naszym zachowaniom w czasie ostatniego Sprintu powinno się nazywać Retrospekcją. Czy zatem ten drugi termin jest niepoprawny?

Na czym polega Retrospektywa?

Angielskie słowo Retrospective zakłada pewną aktywność „Applying to or influencing the past; retroactive”, a Retrospection to jedynie bierne przemyślenia „A review or contemplation of things in the past”. Chociaż w czasie Sprintu zespoły nieustannie poszukują okazji do zidentyfikowania i wdrożenia usprawnień, to zdarzenie jest czasem dedykowanym tylko i wyłącznie dyskusji – czy to nad obszarami wymagającymi poprawy, czy nad jakimkolwiek tematem nurtującym zespół. Powinno się cechować aktywnym przeglądem tego, co stało się w ostatnim Sprincie, a ta aktywność powinna wskazywać na termin Retrospektywa, od Retrospective. Zespół Scrumowy z pomocą Scrum Mastera zastanawia się nad swoimi zachowaniami i używanymi narzędziami, ale nie dzieje się to wyłącznie w kontekście napotkanych konfliktów czy sytuacji kryzysowych. Można przyjąć, że zespół odpowiada sobie na trzy pytania: Co poszło dobrze? Co poszło źle? Co możemy zrobić jeszcze lepiej? Jest to przede wszystkim zbudowanie planu usprawnień, który Zespół będzie mógł wdrożyć w kolejnej iteracji. Innymi słowy – sprawdzamy, co w ostatnim Sprincie zadziałało w naszym Zespole (i to kontynuujemy) oraz co wymaga usprawnień (i nad tym pracujemy nadal).

Co może podlegać takiej ocenie zespołu? Przede wszystkim: relacje wewnątrz grupy, używane przez Zespół narzędzia i praktyki, nagradzane zachowania (np. udział w programowaniu w parach), ale także zmierzenie się z tarciami i konflikatmi, jakie narosły w czasie ostatniego Sprintu.

Czy nazewnictwo ma znaczenie?

To, jak nazwiemy to zdarzenie i czy zrobimy kalkę językową, nie wydaje się tak ważne – to, co jest ważne, to dobre zrozumienie po co nam taka inspekcja i usprawnienia w Scrumie w postaci Retro.

Tak długo jak zwracamy uwagę, by poprawnie je przeprowadzić i wynieść wartość dla Zespołu, to to jak je nazwiemy schodzi na dalszy plan. Z drugiej zmiana zachowań w organizacji (w tym wypadku stosowanie Scrum) powinna nieść ze sobą zmianę używanego języka i wówczas wyraźne nazwanie tego zdarzenia ma sens. Jeśli uznajemy językowe spory nad Retrospektywą za jałowe, niech wystarczy nam określanie jako Sprint Retro.

Udostępnij ten artykuł

Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.