Consulting

Nasze usługi consultingowe obejmują doradztwo, audyty oraz wszelką inną pomoc naszym klientom przy usprawnianiu pracy zespołów i tworzeniu lepszego oprogramowania.

Consulting

Mawiają „najciemniej jest pod latarnią”. Pozostając przez długi czas w tym samym otoczeniu nie zauważamy problemów i usterek, które nas bezpośrednio dotykają. Kłopoty narastają, rozwiązania brak. Remedium na te sytuacje jest spojrzenie osoby z zewnątrz. Jednak w przypadku organizacji IT duży nacisk kładziemy na jakość tego spojrzenia.

Nasze usługi consultingowe obejmują doradztwo, audyty oraz wszelką inną pomoc naszym klientom przy usprawnianiu pracy zespołów i tworzeniu lepszego oprogramowania.

Doradztwo

Doradzamy naszym klientom jak usprawnić działanie ich organizacji developerskich, w jaki sposób ratować zagrożone projekty i produkty, jak dobrze wprowadzić metodyki zwinne i dobre praktyki
w zespołach.

Jako praktycy z wieloletnim doświadczeniem w IT doradzamy między innymi w zakresie:

  • Wdrożeń metod zwinnych i transformacji Lean i Agile (Scrum, Kanban, SAFe).
  • Stosowania praktyk technicznych i jakościowych (np. Automatyzacja Testów, Continuous Integration, Continuous Delivery, Test-Driven Development).
  • Zarządzania produktem i portfolio produktów (zastosowanie metod takich jak na przykład Lean Startup).
  • Skalowania Agile na większe organizacje (np. SAFe i Agility Path oraz nasze autorskie metody).

Audyty

Na życzenie naszych klientów możemy dokonać oceny stanu zespołów developerskich jak i ich produktów. Ocenę opieramy o szczegółową analizę przedstawionych informacji oraz obserwacje i informacje uzyskane podczas bezpośrednich wizyt, rozmów z zespołami, ich klientami i menedżerami. W efekcie przedstawiamy pisemny raport, który zawiera także wskazania co do najlepszych naszym zdaniem sposobów poprawy sytuacji.

Audyt może dotyczyć takich zagadnień jak:
  • sposób wdrożenia metodyk zwinnych (Agile, Kanban, inne) – zgodność z metodyką, poziom zrozumienia metodyki przez zespoły, czy uzyskiwane są wszystkie spodziewane korzyści,
  • procesy dbania o jakość – czy stosowane są dobre praktyki, jakie konkretnie metody są stosowane dla zapewnienia jakości, na ile kultura organizacji wspiera dbałość o jakość,
  • ciągła integracja i automatyzacja – czy stosowane procesy i narzędzia są adekwatne i w pełni wykorzystywane, czy umiejętności zespołów pozawalają na efektywne wykorzystanie dostępnych narzędzi,
  • jakość kodu – przegląd jakości kodu, czy stosowane są wzorce projektowe, czy stosowane są przyjęte dla danego języka i środowiska konwencje i standardy, jaka jest złożoność kodu itp.

Można także zamówić całościową ocenę działu rozwoju oprogramowania, która będzie wówczas zawierać ogólny przegląd oraz szczegółową analizę uzgodnionych obszarów.

Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.