Czym się różni Agile od Scrum

Andy Brandt wyjaśnia, dlaczego Agile i Scrum nie powinny być używane zamiennie i jak Agile ma się do najpopularniejszej metody zwinnej Scrum.

Pojęcia Agile i Scrum są często używane zamiennie, tak jakby oznaczały to samo. Tak jednak nie jest. Agile to cała grupa różnych metod i praktyk, które łączy wspólny sposób podejścia do rozwijania produktów, przede wszystkim oprogramowania. Owo wspólne podejście zostało zwięźle przekazane w znanym wszystkim (mam nadzieję!) Manifeście Agile (ang. Agile Manifesto) z 2001 roku. Można zatem powiedzieć, że istnieją „metody Agile” albo „metody zwinne”.

Metod takich jest wiele. Jedną z nich jest Scrum. Warto przy tym podkreślić, że większość z metod zwinnych powstała – przynajmniej w swoich wczesnych wersjach – jeszcze zanim stworzono Manifest Agile. To właśnie twórcy tych metod i pierwsi praktycy spotkali się w 2001 i stworzyli Manifest. Zatem Manifest jest podsumowaniem podejścia czy filozofii rozwoju produktu, która już była obecna i praktykowana z pomocą różnych metod. Przed ukazaniem się Manifestu nie miały one jednak jednej, wspólnej nazwy.

Scrum – który jako metoda ułożenia pracy zespołu budującego oprogramowanie pojawił się pod tą nazwą już w 1995 roku – jest z pewnością najbardziej znaną z metod zwinnych. Wiemy to przede wszystkim z dorocznego raportu „State of Agile” przygotowywanego na podstawie badania ankietowego prowadzonego przez firmę VersionOne. Większość respondentów jako metodę pracy stosowaną przez ich zespoły czy w ich firmie wskazuje Scrum, co oczywiście niewiele nam mówi o jakości tego Scruma czy jego zgodności ze Scrum Guide, ale z pewnością świadczy o tym, że Scrum jest szeroko znany.

Podsumowując: Scrum jest Agile mniej więcej tak, jak świerk jest drzewem iglastym. Istnieją inne drzewa iglaste, ale świerk z pewnością jest najbardziej znany.

Udostępnij ten artykuł

Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.