Andy Brandt o roli Product Ownera cz.I

Pierwsza część rozmowy z Andrzejem Brandtem o roli Product Ownera w Scrumie.

Professional Scrum Product Owner

W naszym kalendarzu szkoleń zbliża się data otwartego szkolenia Professional Scrum Product Owner. W związku z tym postanowiliśmy poruszyć to zagadnienie i rozpocząć dyskusję na temat zadań i roli Product Ownera w zespole Scrumowym. Najlepszą rzeczą jaką mogliśmy zrobić to zaangażować do tej rozmowy Andrzeja Brandta (Professional Scrum Trainer).

Andrzej bywa nieuchwytny jak James Bond w ciągłej misji szerzenia metod Agile, jednak naszym dziennikarzom udało się dotrzeć do agenta 007Scrum w drodze na szkolenie. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy czteroczęściowy wywiad i oto właśnie prezentujemy jego część pierwszą.

Product Owner? A kto to?

Witaj. Od wielu lat szkolisz, doradzasz, rozwiązujesz problemy zespołów Scrumowych. Porozmawiajmy dzisiaj o roli Product Ownera. Z jakimi trudnościami w zarządzaniu uczestnicy przychodzą na szkolenie? Jaki jest najczęstszy i najważniejszy problem Product Ownerów?

Najczęstszy i najważniejszy problem to to, że najczęściej oni faktycznie nie są Product Ownerami, a więc osobami odpowiedzialnymi za kształtowanie produktu, za jego dopasowywanie do oczekiwań i wymagań klientów, użytkowników. Większość uczestników szkoleń funkcjonuje formalnie w tej roli w zespołach, ale de facto zarówno decyzje jak i odpowiedzialność za produkt są gdzie indziej w organizacji.

Co możesz powiedzieć o elementach pracy Product Ownera – co jest najważniejsze dla pracy zespołu? Twarde zarządzanie Backlogiem, umiejętność słuchania i rozmowy z członkami zespołu? Jakiś inny?

To przede wszystkim wspomniane zaangażowanie w produkt, a więc to by Product Ownerowi osobiście na sercu leżało powodzenie produktu – oraz by miał na to rzeczywisty wpływ. Powodzenie produktu należy tu rozumieć szeroko – to się odnosi nie tylko do produktów rynkowych, których powodzenie można mierzyć takimi wskaźnikami jak sprzedaż czy porównanie z konkurencją. Również często spotykane produkty wewnętrzne – a więc systemy i aplikacje budowane w firmach dla wsparcia własnej działalności – mogą być udane albo nie. W każdym przypadku najważniejsze jest to, by Product Owner był do „swojego” produktu przywiązany, by miał jego wizję – i by umiał tą wizją zarażać zespół by wspólnie z nim kreować produkt jej odpowiadający.

Zastanawia mnie czy osobowość i charakter mają wpływ na odgrywanie roli w zespole scrumowym. Jakimi cechami powinien wykazywać się Product Owner?

To mniej kwestia jakichś wrodzonych cech charakteru, a bardziej odpowiedniego doświadczenia, umocowania w organizacji – czyli mówiąc po prostu: władzy – oraz zaangażowania w produkt. Myślę, że to ostatnie jest najważniejsze.

Podsumowując Product Owner dla całego zespołu jest według Ciebie…?

Navigatorem, który wskazuje dokąd płyniemy – i po co.

Przejdź do części II

Udostępnij ten artykuł

Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.