Nowoczesne zarządzanie w Agile – Management 3.0

Szkolenie Management 3.0 to wiedza i praktyki z obszaru nowoczesnego przywództwa, zwinności, myślenia systemowego, motywacji i zarządzania zmianami w Agile.

Więcej  

Program szkolenia

  1. Zwinne zarządzanie – przegląd metod, praktyk i najczęstszych wyzwań we wdrażaniu podejścia Agile w firmie.
  2. Myślenie złożone – teoria złożoności, teoria systemów, różnice między złożonością i skomplikowaniem.
  3. Wewnętrzna motywacja – rodzaje motywacji i przydatne techniki (jak rozpoznać co na nas wpływa?) oraz sposoby ewaluacji pracowników.
  4. Samoorganizacja – jak zapewnić, że samoorganizacja zaistnieje w oparciu o zaufanie, a uprawnienia będą sukcesywnie delegowane i dystrybuowane na różnych poziomach.
  5. Ustalanie celów – skąd wiedzieć kiedy przewodzić, a kiedy zarządzać, jak jasno określać cele i jak chronić współdzielone zasoby organizacji.
  6. Rozwój kompetencji – siedem sposobów budowania kompetencji i użyteczne metryki rozwoju.
  7. Struktury organizacyjne – jak stymulować fraktalny wzrost organizacji i zachować równowagę między wąską specjalizacją a szerokimi horyzontami.
  8. Zarządzanie zmianą – porażek nie da się uniknąć, ale można je odwlec w czasie i potraktować jak lekcje. Będzie to łatwiejsze, znając cztery wymiary zarządzania zmianą.

Dwa dni to idealny czas, jeśli potrzebujesz odpowiedzi na wiele pytań, chcesz dostosować prezentowane praktyki do specyfiki swojego zespołu/zespołów, poznać rozbudowaną teorię zmiany organizacyjnej i chcesz dobrze poznać każdy z wymiarów Management 3.0.

Zamów szkolenie zamknięte

Możemy zrealizować to szkolenie w twojej organizacji w formie zamkniętej (niepublicznej). Użyj przycisku poniżej aby przekazać nam informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Zwracamy uwagę, że szkolenie to jest dostępne wyłącznie na zamówienie i nie organizujemy go w formie publicznej z otwartą rejestracją dla uczestników.

Zamów szkolenie zamknięte

Potrzebujesz więcej informacji?

Wyświetl szczegółowy opis
Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.