Professional Scrum with Kanban

Szkolenie skierowane do praktyków Scrum – przede wszystkim Scrum Masterów, które pokazuje w jaki sposób można zastosować praktyki kanbanowe do optymalizacji przepływu i wartości dostarczanej przez Zespół Scrum.

Professional Scrum with Kanban to szkolenie skierowane do praktyków Scruma, którzy chcą nauczyć się, jak stosować praktyki kanbanowe w codziennej pracy. Niezbędna teoria uzupełniona jest szeregiem praktycznych ćwiczeń, które pozwalają poznać Kanban w praktyce.

Scrum i Kanban nie wykluczają się wzajemnie (choć wiele osób błędnie jest o tym przekonanych). Zarządzanie przepływem w Scrumie (czyli użycie Kanbana) umożliwia podniesienie skuteczności działania Zespołów i tym samym optymalizację wartości uzyskiwanej dzięki ich pracy.

W praktyce każdy Zespół Scrum, który stale dąży do podnoszenia swej skuteczności i dba o efektywność, zaczyna w końcu zarządzać przepływem i dbać o jego utrzymanie. To szkolenie pozwala dowiedzieć się, jak robić to dobrze i skrócić czas, który byłby potrzebny na wypracowanie przez Zespół własnych praktyk.

O Kanbanie mówi się, że jest tak prosty, że każdy może bez żadnego przygotowania i wiedzy po prostu go użyć. W rzeczywistości z Kanbanem jest jak ze Scrumem – jest prosty, ale przynosi najwięcej korzyści tym, którzy posługują się nim świadomie i poprawnie. A to wymaga zrozumienia zasad, znajomości praktyk i przynajmniej odrobiny doświadczenia.

Dlatego szkolenie ma formułę mocno warsztatową i skupia się na pokazaniu, jak teoria Kanbana przekłada się na praktykę jego stosowania – przede wszystkim w Scrumie, ale również w każdej innej metodzie.

Korzyści z uczestnictwa

 • Dwa podejścia do egzaminu na certyfikat Professional Scrum with Kanban I.
 • Szkolenie prowadzone po polsku przez praktyków Scrum i Agile, akredytowanych przez Scrum.org jako Professional Scrum Trainers (PST).
 • Formuła zajęć łącząca wykłady z pracą warsztatową i ćwiczeniami w grupach.
 • Możliwość zadania pytań i uzyskania porad jak stosować Kanban w praktyce i jak łączyć go ze Scrumem.
 • Materiały w języku polskim.
Więcej  

Trenerzy

Program szkolenia

 • Podstawy Kanbana
  • Przepływ (ang. flow),
  • Partia (ang. batch)
  • Praca w toku (ang. work in progress)
  • System wciągania pracy (ang. pull system)
  • Prawo Little’a
 • Kanban
  • Definicja przepływu (ang. definition of workflow)
  • Praktyki
  • Miary przepływu i ich wizualizacje
  • Oczekiwany poziom obsługi (ang. service level expectation)
 • Kanban w praktyce
 • Zarządzanie przepływem w Scrumie
  • Artefakty
  • Zdarzenia
  • Odpowiedzialności
 • Wykorzystanie miar przepływu w Scrumie

Trenerzy prowadzący szkolenie odpowiadają też na pytania uczestników, w miarę możliwości uzupełniając program szkolenia elementami dopasowanymi do potrzeb grupy.

Uczestnicy jeszcze przed rozpoczęciem zajęć otrzymują materiały pozwalające się przygotować się do pracy na szkoleniu.

Czego się nauczysz?

 • W jaki sposób Zespół Scrum może wykorzystać praktyki kanbanowe.
 • Czym jest przepływ wartości (ang. flow) w Scrumie.
 • Jak aktywnie zarządzać przepływem w trakcie Sprintu.
 • W jaki sposób Kanban pozwala podnieść przejrzystość procesu.
 • Dlaczego konieczne jest ograniczenie ilości pracy w toku (ang. work in progress).
 • Jak skorzystać z prawa Little’a.
 • Które z miar przepływu warto wykorzystać w Scrumie i do czego.
 • W jaki sposób praktyki kanbanowe i miary przepływu wpływają na zdarzenia, artefakty i odpowiedzialności w Scrumie.
 • Jak użyć miar przepływu do sporządzania prognoz opartych na rachunku prawdopodobieństwa.

Najbliższy termin szkolenia

Potrzebujesz więcej informacji?

Wyświetl szczegółowy opis
Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.