Professional Scrum with Kanban

Szkolenie skierowane do praktyków Scrum — przede wszystkim Scrum Masterów, które pokazuje w jaki sposób można zastosować praktyki z metody Kanban w codziennej pracy Zespołu Scrum i jak zarządzać przepływem.

Czego się nauczysz?

 • W jaki sposób można wykorzystać praktyki kanbanowe w Scrumie bez konieczności zmiany samej metody.
 • Jak wybierać praktyki, dzięki którym Zespół Scrumowy może czerpać dodatkowe korzyści z połączenia Scruma z Kanbanem.
 • Czym jest przepływ wartości (ang. flow) w kontekście frameworku Scrum.
 • Jak aktywnie zarządzać przepływem w Scrumie.
 • Jak skorzystać z prawa Little’a i dlaczego konieczne jest ograniczenie ilości pracy w toku (ang. work in progress).
 • Które z miar przepływu (ang. flow metrics) warto wykorzystać w Scrumie.
 • W jaki sposób praktyki kanbanowe i miary przepływu wpływają na zdarzenia, artefakty i odpowiedzialności w Scrumie.
 • Nauczysz się praktycznego podejścia do podnoszenia przejrzystości i wizualizacji przepływu.

Korzyści z uczestnictwa

 • Dwa podejścia do egzaminu na certyfikat Professional Scrum with Kanban I.
 • Szkolenie prowadzone po polsku przez praktyków Scrum i Agile.
 • Formuła zajęć łącząca wykłady z pracą warsztatową i ćwiczeniami w grupach.
 • Kontakt z doświadczonym praktykiem Scrum, Certyfikowanym Trenerem Scrum (PST) — daje to możliwość zadania pytań i uzyskania porad jak stosować Scrum w praktyce.
 • Materiały w języku polskim.
Online Stacjonarne

Dodatkowe korzyści z udziału w szkoleniu online:

 • W szkoleniu można wziąć udział z dowolnej lokalizacji — nie trzeba podróżować.
 • Szkolenie rozłożone jest na cztery dni.
 • Nie więcej niż 4 godziny intensywnej pracy na szkoleniu dziennie.
 • Każdy taki dzień to seria krótkich sesji, rozdzielonych przerwami, więc nie trzeba siedzieć przed komputerem przez 8 godzin.
 • Uczestnicy poznają narzędzia pracy zdalnej i uczą się z nich korzystać, tworząc rozproszone zespoły.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy wraz z trenerem tworzą e-book, zawierający mnóstwo komentarzy prowadzącego.
 • Możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania w ramach sesji Q&A na koniec każdego dnia szkoleniowego.
 • Ograniczenie ilości materiałów drukowanych i wielkości „śladu ekologicznego” zostawianego przez uczestników.

Dodatkowe korzyści z udziału w szkoleniu stacjonarnym:

 • Doskonałe lokalizacje i sale szkoleniowe.
 • Możliwość networkingu w czasie przerw.
 • Lunch, kawa i przekąski w cenie szkolenia.
 • Możliwość uzyskania odpowiedzi na indywidualne pytania w ramach sesji Q&A na koniec każdego dnia szkoleniowego.

Jak wziąć udział w tym szkoleniu?

Szkolenie online Bierzesz udział w szkoleniu online przez Internet wraz z trenerem i innymi uczestnikami. Szkolenia odbywają się w zaplanowanych terminach. Terminy szkoleń
Szkolenie stacjonarne Bierzesz udział w szkoleniu na sali wraz z trenerem i innymi uczestnikami. Szkolenia odbywają się w zaplanowanych terminach i lokalizacjach. Zamów szkolenie

Opis szkolenia

Professional Scrum with Kanban (PSK) to szkolenie skierowane do praktyków Scruma, które pokazuje w jaki sposób można zastosować praktyki kanbanowe w codziennej pracy. Dzięki zastosowaniu różnych form zajęć (wykład, ćwiczenia oraz case studies), uczestnicy zrozumieją jak ważna jest przejrzystość oraz przepływ wartości i pracy w odniesieniu do frameworku Scrum.

Scrum stał się standardowym sposobem pracy i zarazem metodą najczęściej używaną przez zespoły zwinne. Scrum jest frameworkiem dobrym samym w sobie, jednak określa jedynie minimalny zestaw elementów i praktyk, bez których empiryczna kontrola procesu w ogóle nie jest możliwa.

Aby zwiększyć korzyści z użycia Scruma konieczne jest świadome uzupełnienie go praktykami — developerskimi, managerskimi, związanymi z zarządzaniem produktem itd. Jest to możliwe, bo metoda celowo zdefiniowana została w ten sposób, aby mogła służyć jako baza do rozszerzenia o inne techniki i praktyki.

Kanban, wywodzący się z podejścia Lean, posługuje się szeregiem praktyk, dzięki którym możliwe jest uzyskanie przepływu wartości przez system jej wytwarzania w minimalnym czasie, bez zbędnych przestojów i marnotrawstwa. Wysoki poziom przejrzystości zarówno procesu jak i pracy wykonywanej przez zespół pozwala szybko reagować na utrudnienia. Ograniczenie ilości jednocześnie realizowanych prac umożliwia redukcję czasu potrzebnego na ich ukończenie.

Uzupełnienie Scruma praktykami kanbanowymi daje możliwość uzyskania korzyści ze stosowania obu metod. Zespół Scrum dzięki aktywnemu zarządzaniu przepływem dużo efektywniej i z większa przewidywalnością dostarcza wartościowy produkt interesariuszom (klientom, użytkownikom). Miary przepływu i narzędzia wizualizacji zapewniają przejrzystość niezbędną do skutecznego usprawniania praktyk, sposobu organizacji pracy i samego procesu.

Podczas szkolenia, uczestnicy dowiedzą się, jak praktyki Kanbana mogą zostać wprowadzone do Zespołów Scrumowych bez konieczności zmiany samej metody pracy.

Dla kogo jest to szkolenie?

Professional Scrum with Kanban (PSK) to warsztaty dedykowane wszystkim osobom pracującym w Scrumie. Będzie szczególnie przydatne dla tych osób wewnątrz organizacji, które używają Scruma do budowania produktów. Szkolnie polecane Scrum Masterom i Product Ownerom, ale również Developerom i osobom współpracującym z Zespołami Scrum.

Certyfikat Professional Scrum with Kanban

Szkolenie Professional Scrum with Kanban powiązane jest z certyfikatami o tej samej nazwie, przyznawanymi przez Scrum.org. Uzyskanie certyfikatu wymaga zdania egzaminu.

Udział w szkoleniu zapewnia możliwość dwukrotnego bezpłatnego podejścia do egzaminu PSK-I.

Czym to szkolenie różni się od szkolenia Applying Professional Kanban?

W naszej ofercie znajduje się certyfikowane szkolenie ProKanban.org Applying Professional Kanban (APK), w ramach którego uczestnicy również zapoznają się z Kanbanem. Poniżej wyjaśniamy, czym różni się ono od szkolenia Professional Scrum with Kanban (PSK) i odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Różnice
 • APK jest podstawowym szkoleniem z Kanbana, niezwiązanym z żadną konkretną metodą zwinną lub tradycyjną.
 • PSK jest zaawansowanym szkoleniem dotyczącym Scruma, wymagającym od uczestników wiedzy o Scrumie i pewnego doświadczenia z pracy w nim.
 • APK dostarcza wiedzy o tym, jak wykorzystać strategię kanbanową w dowolnym procesie, który już funkcjonuje, niekoniecznie w Scrumie.
 • PSK dostarcza wiedzy o tym, jak praktyki kanbanowe połączyć ze Scrumem, by uczynić pracę w Scrumie bardziej efektywną.
 • APK uczy wykorzystania miar przepływu i praktyk kanbanowych do optymalizacji przepływu w dowolnej metodzie.
 • PSK uczy wykorzystania miar przepływu i praktyk kanbanowych do wspomagania procesu empirycznego rozwoju produktu w Scrumie i samozarządzania Zespołu Scrum.
 • APK jest skierowane do wszystkich, którzy pracują w Kanbanie lub rozważają pracę w nim.
 • PSK skierowane jest przede wszystkim do Scrum Masterów i leaderów Agile.
Podobieństwa
 • Oba szkolenia dostarczają wiedzy o tym, czym jest Kanban, o praktykach z nim związanych i miarach przepływu.
 • Oba szkolenia oparte są o mocno warsztatową formułę i rozwijane są przez grupę tych samych ludzi, kierujących się tymi samymi zasadami i wartościami.
 • Oba szkolenia kładą nacisk na pragmatyzm i przygotowanie uczestników do wykorzystania Kanbana w praktyce..
 • Oba szkolenia prowadzone są przez certyfikowanych trenerów-praktyków i umożliwiają dwukrotne bezpłatne podejście do egzaminów: PSK do Professional Scrum with Kanban I (PSK-I), natomiast APK do Professional Kanban I (PK-I).
Pytania i odpowiedzi

Jak wiele materiału szkolenia PSK pokrywa się z tematyką szkolenia APK?

Ponieważ oba szkolenia dotyczą Kanbana, w naturalny sposób wszystko, co dotyczy Kanbana musi się pokrywać. Oceniamy, że to około 50% zakresu szkolenia. Oczywiście formuła prowadzenia zajęć nie jest identyczna, ponieważ PSK nie jest kopią APK, tylko niezależnie rozwijanym szkoleniem.

Sporo zależy od grupy uczestników – im bardziej są oni doświadczeni i im więcej wiedzy posiadają w momencie rozpoczęcia, tym głębsze są dyskusje i bardziej zaawansowane tematy są poruszane. W przypadku zaawansowanych grup, oba szkolenia zaczynają się różnić dużo bardziej, bo PSK skupione jest bardziej na specyfice Scruma, natomiast APK w takim przypadku zwykle skupia się na użyciu Kanbana w kontekście bardzo od Scruma odległym.

Które szkolenie wybrać?

Szkolenia różnią się na tyle, że wybór zależy od tego, w jakim środowisku pracuje uczestnik i jakie ma potrzeby. Dla kogoś, kto pracuje w Scrumie (lub podobnej do niego metodzie), i poszukuje wiedzy o tym, jak użyć w tym kontekście praktyk kanbanowych, lepszym wyborem będzie zapewne PSK. Natomiast osoba, która nie zajmuje się rozwojem produktów i usług w krótkich iteracjach, albo w ogóle nie pracuje zwinnie, powinna zapewne zapisać się na APK.

Niektóre osoby (np. Scrum Masterzy) mogą zdecydować się na uczestnictwo w obu szkoleniach, aby dowiedzieć się jak rozszerzyć Scrum o praktyki kanbanowe, ale też jak użyć Kanbana bezpośrednio w Zespołach, które ze Scruma nie korzystają.

Na którym szkoleniu dowiem się więcej o Kanbanie?

APK daje nieco szersze spektrum zrozumienia tego, jak można użyć Kanbana, w porównaniu do PSK. Niekoniecznie daje lepszą wiedzę o Kanbanie, ale pokazuje bardziej różnorodne sposoby korzystania z niego.

Z drugiej strony PSK daje zdecydowanie głębszy wgląd w to, jak użyć Kanbana w połączeniu z empirycznym rozwojem produktu (w Scrumie, ale też w innych podobnych, iteracyjnych i inkrementalnych metodach zwinnych).

Czy udział w szkoleniu PSK wystarczy, by podejść z powodzeniem również do egzaminu PK-I?

Niekoniecznie, ponieważ egzamin PK-I nie jest skupiony na Scrumie, ale przede wszystkim na Kanbanie. Może to spowodować, że praktycy Scruma z rozpędu uznają poprawne odpowiedzi za niewłaściwe, kierując się zasadami Scruma. Kanban tymczasem jest bardziej elastyczny i może być użyty również w sposób, który w Scrumie nie byłby dopuszczalny. Szkolenie APK pozwala dowiedzieć się więcej o takim sposobie korzystania z Kanbana.

Który egzamin jest trudniejszy: PSK-I czy PK-I?

Pytania dotyczące Kanbana w ramach egzaminu PK-I mogą być nieco trudniejsze niż w egzaminie PSK-I, ale dla odmiany PSK-I wymaga dodatkowo znajomości Scruma.

Technicznie oba egzaminy realizowane są tak samo, w formie testowej przez Internet. Czas na wykonanie egzaminu jest taki sam (60 minut), podobnie jak liczba punktów wymagana do uzyskania certyfikatu (85%).

PSK-I składa się z 45 pytań i są one nieco trudniejsze niż w przypadku egzaminu PK-I, obejmującego 80 pytań. Można uznać, że PSK-I wymaga bardziej zaawansowanej wiedzy niż PK-I, natomiast techniczna złożoność samego egzaminu (sposób jego przeprowadzenia) jest porównywalna.

Online Stacjonarne
Interaktywne zajęcia prowadzone przez trenera
 • realizowane przez Internet,
 • obejmują ćwiczenia w grupach pod okiem trenera,
 • pozwala doświadczyć pracy w zespołach rozproszonych (zdalnych).
Terminy i czas trwania szkolenia
 • zajęcia odbywają się w ustalonym terminie — przez internet,
 • składają się z 4 dni szkoleniowych,
 • zajęcia w każdym dniu odbywają się w godzinach 9:00-13:30.

Szkolenia organizowane na zamówienie w formie zamkniętej mogą być realizowane w niestandardowych godzinach, a poszczególne dni szkoleniowe mogą zostać rozłożone w czasie.

Sposób prowadzenia zajęć
 • szkolenie składa się z bloków tematycznych rozdzielonych przerwami,
 • obejmuje ćwiczenia w grupach pod okiem trenera.
 • pojedynczy blok tematyczny trwa 60-90 minut,
 • termin i długość przerw zależy od potrzeb grupy uczestników i dynamiki ich pracy.
Ramowy plan dnia szkoleniowego
 • 8:45 — otwarcie sesji,
 • 9:00 — rozpoczęcie zajęć z trenerem i pracy w grupie wraz z innymi uczestnikami,
 • 13:30 — zakończenie zajęć,
 • 13:30-14:00 — Q&A (część opcjonalna, dla chętnych).
Z jakich narzędzi korzystamy
 • Zoom — do wykładów, dyskusji oraz do pracy w grupach,
 • Google Docs — pozwala tworzyć wspólnie artefakty i materiały szkoleniowe,
 • Mural — czyli wirtualne tablice,
 • Discord — do komunikacji w formie chatu.

W przypadku szkoleń realizowanych na zamówienie w formie zamkniętej możliwe jest wykorzystanie platformy Microsoft Teams zamiast Zoom.

Interaktywne zajęcia prowadzone przez trenera
 • realizowane na sali szkoleniowej,
 • obejmuje ćwiczenia w grupach pod okiem trenera.
Terminy i czas trwania szkolenia
 • zajęcia odbywają się w ustalonym terminie i miejscu — na sali szkoleniowej,
 • składają się z 2 dni szkoleniowych,
 • zajęcia w każdym dniu odbywają się w godzinach 9:00-17:30.
Sposób prowadzenia zajęć
 • szkolenie składa się z bloków tematycznych rozdzielonych przerwami,
 • obejmuje ćwiczenia w grupach pod okiem trenera.
 • pojedynczy blok tematyczny trwa 60-90 minut,
 • termin i długość przerw zależy od potrzeb grupy uczestników i dynamiki ich pracy.
Ramowy plan dnia szkoleniowego
 • 8:45 — otwarcie sali,
 • 9:00 — rozpoczęcie zajęć z trenerem i pracy w grupie wraz z innymi uczestnikami,
 • 13:00-14:00 — przerwa na lunch,
 • 17:30 — zakończenie zajęć,
 • 17:30-18:00 — Q&A (część opcjonalna, dla chętnych).
Więcej  

Program szkolenia

 • Professional Scrum
 • Kanban
  • Teoria
  • Zasady
  • Praktyki
 • Kanban w praktyce
 • Scrum uzupełniony o praktyki kanbanowe
  • Artefakty
  • Zdarzenia
  • Odpowiedzialności
 • Miary przepływu i ich użycie

Akredytacja

Certyfikacja

Uczestnicy szkolenia otrzymają specjalny kod upoważniający do bezpłatnego przystąpienia do egzaminu Professional Scrum with Kanban (PSK-I). Egzamin ma formę testu i odbywa się online.

Jeśli podejdziesz do egzaminu PSK-I w ciągu 14 dni od daty otrzymania kodu od Scrum.org, ale nie uda Ci się zdobyć wymaganych 85% punktów, możesz bezpłatnie przystąpić do egzaminu po raz drugi.

Materiały przygotowujące do zdania egzaminu dostarczamy na szkoleniu.

Trenerzy

Przygotowanie do szkolenia

Scrum.org udostępnia zbiór dodatkowych materiałów, dzięki którym można wzbogacić swoją wiedzę na temat połączenia metod Scrum i Kanban:

Zachęcamy też do zapoznania się z Przewodnikiem po Kanbanie (w języku angielskim).

Uczestnicy w trakcie szkolenia otrzymują wszystkie materiały niezbędne do realizacji ćwiczeń.

Przygotowanie do szkolenia online

Uczestnictwo w sesji interaktywnej przez Internet wymaga:

 • stabilnego łącza o wystarczającej przepustowości,
 • kamery internetowej i mikrofonu i ich włączenia w trakcie zajęć,
 • spokojnego miejsca, z którego uczestnik może łączyć się, nie przeszkadzając innym (hałasy w tle itp.).
Niezbędne narzędzia

Korzystamy z następującego oprogramowania:

 • Zoom, który powinien być zainstalowany jako aplikacja, ponieważ wersja uruchamiana w przeglądarce Internetowej nie ma pełnej funkcjonalności,
 • Google Docs, które są dostępne w przeglądarce Internetowej,
 • Mural, czyli wirtualne tablice, również dostępne w przeglądarce,
 • Discord, który pozwala na komunikowanie się również w formie chatu.

W przypadku szkoleń realizowanych na zamówienie w formie zamkniętej możliwe jest wykorzystanie platformy Microsoft Teams zamiast Zoom.

Sesja techniczna przed rozpoczęciem zajęć

Przed rozpoczęciem zajęć interaktywnych w grupie, najczęściej dzień lub dwa wcześniej, organizujemy sesję techniczną, trwającą 15-30 minut. W tym czasie sprawdzamy, czy każdy z uczestników będzie w stanie korzystać z narzędzi i połączyć się z grupą. To daje możliwość rozwiązania ewentualnych problemów, jakie czasami się ujawniają.

Warunki zakupu

Jako lider szkoleń Scrum/Agile w Polsce możemy zaproponować Państwu wyjątkowo atrakcyjne ceny. Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% VAT.

Zastrzegamy prawo do zmiany cen w przypadku zmian sytuacji ekonomicznej. Zmiany takie nie dotyczą już opłaconych rejestracji.

Online Stacjonarne
Cena uczestnictwa w szkoleniu publicznym zawiera:
 • 4 dni intensywnych zajęć warsztatowych,
 • 4 dni bezpośredniego kontaktu z doświadczonym trenerem,
 • przygotowanie do egzaminu Professional Scrum with Kanban I,
 • dwa bezpłatne podejścia do egzaminu PSK-I pod warunkiem przystąpienia do pierwszego egzaminu w ciągu 14 dni po otrzymaniu kodu od Scrum.org,
 • przygotowanie do pracy ze zdalnymi, rozproszonymi zespołami poprzez zaznajomienie z narzędziami i sposobem działania zespołu w tych warunkach,
 • elektroniczne materiały szkoleniowe,
 • estetyczny dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia w wersji elektronicznej oraz drukowany, wysyłany pocztą po zakończeniu zajęć.

Miejsce na szkoleniu online uważamy za zarezerwowane z chwilą otrzymania podpisanego formularza zamówienia, na podstawie którego można wystawić fakturę VAT, lub z chwilą otrzymania zapłaty.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu online możliwa jest do dwóch tygodni przed datą szkolenia. Po tej dacie rezygnacje nie są możliwe, można jednak zmienić osoby mające wziąć udział w szkoleniu przy zachowaniu liczby wykupionych rezerwacji. Zwrot pełnej wpłaconej kwoty nastąpi także gdyby — co mało prawdopodobne — szkolenie musiało zostać odwołane.

W przypadku osób prywatnych wymagana jest płatność przed szkoleniem.

Cena uczestnictwa w szkoleniu publicznym zawiera:
 • 2 dni intensywnych zajęć warsztatowych,
 • 2 dni bezpośredniego kontaktu z doświadczonym trenerem,
 • przygotowanie do egzaminu Professional Scrum with Kanban I,
 • dwa bezpłatne podejścia do egzaminu PSK-I pod warunkiem przystąpienia do pierwszego egzaminu w ciągu 14 dni po otrzymaniu kodu od Scrum.org,
 • drukowane materiały szkoleniowe,
 • lunch, zimne i ciepłe napoje oraz poczęstunek w ciągu dnia,
 • estetyczny dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia, wręczany przez trenera na koniec zajęć.

Miejsce na szkoleniu stacjonarnym uważamy za zarezerwowane z chwilą otrzymania podpisanego formularza zamówienia, na podstawie którego można wystawić fakturę VAT, lub z chwilą otrzymania zapłaty.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu stacjonarnym możliwa jest do trzech tygodni przed datą szkolenia. Po tej dacie rezygnacje nie są możliwe, można jednak zmienić osoby mające wziąć udział w szkoleniu przy zachowaniu liczby wykupionych rezerwacji. Zwrot pełnej wpłaconej kwoty nastąpi także gdyby — co mało prawdopodobne — szkolenie musiało zostać odwołane.

W przypadku osób prywatnych wymagana jest płatność przed szkoleniem.

Informacje dodatkowe

Uczestnicy szkoleń przygotowanych przez Scrum.org, mają możliwość zgłoszenia do Project Management Institute (PMI), punktów. Udział w dwudniowym szkoleniu Professional Scrum with Kanban daje 14 punktów PDU w kategorii „Education courses provided by other third party providers”.  Zgłoszenie punktów: https://ccrs.pmi.org.

Punkty PMI PDU są przyznawane za udział w szkoleniu. Nie są przyznawane za zdobycie certyfikatu.

Najbliższy termin szkolenia

Zapytanie o prywatne szkolenie

Możemy zrealizować to szkolenie w twojej organizacji w formie zamkniętej (niepublicznej). Użyj przycisku poniżej aby przekazać nam informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Zamów szkolenie zamknięte

Sprawdź inne szkolenia

Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.