Professional Scrum with Kanban

Szkolenie skierowane do praktyków Scrum – przede wszystkim Scrum Masterów, które pokazuje w jaki sposób można zastosować praktyki kanbanowe do optymalizacji przepływu i wartości dostarczanej przez Zespół Scrum.

Czego się nauczysz?

 • W jaki sposób Zespół Scrum może wykorzystać praktyki kanbanowe.
 • Czym jest przepływ wartości (ang. flow) w Scrumie.
 • Jak aktywnie zarządzać przepływem w trakcie Sprintu.
 • W jaki sposób Kanban pozwala podnieść przejrzystość procesu.
 • Dlaczego konieczne jest ograniczenie ilości pracy w toku (ang. work in progress).
 • Jak skorzystać z prawa Little’a.
 • Które z miar przepływu warto wykorzystać w Scrumie i do czego.
 • W jaki sposób praktyki kanbanowe i miary przepływu wpływają na zdarzenia, artefakty i odpowiedzialności w Scrumie.
 • Jak użyć miar przepływu do sporządzania prognoz opartych na rachunku prawdopodobieństwa.

Korzyści z uczestnictwa

 • Dwa podejścia do egzaminu na certyfikat Professional Scrum with Kanban I.
 • Szkolenie prowadzone po polsku przez praktyków Scrum i Agile, akredytowanych przez Scrum.org jako Professional Scrum Trainers (PST).
 • Formuła zajęć łącząca wykłady z pracą warsztatową i ćwiczeniami w grupach.
 • Możliwość zadania pytań i uzyskania porad jak stosować Kanban w praktyce i jak łączyć go ze Scrumem.
 • Materiały w języku polskim.
Online Stacjonarne

Dodatkowe korzyści z udziału w szkoleniu online:

 • W szkoleniu można wziąć udział z dowolnej lokalizacji – nie trzeba podróżować.
 • Szkolenie rozłożone jest na cztery dni.
 • Nie więcej niż 4 godziny intensywnej pracy na szkoleniu dziennie.
 • Po każdej godzinie zajęć następuje 10 minut przerwy, więc nie trzeba siedzieć przed komputerem przez 8 godzin.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy wraz z trenerem tworzą e-book, zawierający mnóstwo komentarzy prowadzącego.
 • Możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania w ramach sesji Q&A na koniec każdego dnia szkoleniowego.
 • Ograniczenie ilości materiałów drukowanych i wielkości „śladu ekologicznego” zostawianego przez uczestników.

Dodatkowe korzyści z udziału w szkoleniu stacjonarnym:

 • Doskonałe lokalizacje i sale szkoleniowe.
 • Możliwość networkingu w czasie przerw.
 • Lunch, kawa i przekąski w cenie szkolenia.
 • Możliwość uzyskania odpowiedzi na indywidualne pytania w ramach sesji Q&A na koniec każdego dnia szkoleniowego.

Jak wziąć udział w tym szkoleniu?

Szkolenie online Bierzesz udział w szkoleniu online przez Internet wraz z trenerem i innymi uczestnikami. Szkolenia odbywają się w zaplanowanych terminach. Terminy szkoleń
Szkolenie stacjonarne Bierzesz udział w szkoleniu na sali wraz z trenerem i innymi uczestnikami. Szkolenia odbywają się w zaplanowanych terminach i lokalizacjach. Zamów szkolenie

Opis szkolenia

Professional Scrum with Kanban to szkolenie skierowane do praktyków Scruma, którzy chcą nauczyć się, jak stosować praktyki kanbanowe w codziennej pracy. Niezbędna teoria uzupełniona jest szeregiem praktycznych ćwiczeń, które pozwalają poznać Kanban w praktyce.

Scrum i Kanban nie wykluczają się wzajemnie (choć wiele osób błędnie jest o tym przekonanych). Zarządzanie przepływem w Scrumie (czyli użycie Kanbana) umożliwia podniesienie skuteczności działania Zespołów i tym samym optymalizację wartości uzyskiwanej dzięki ich pracy.

W praktyce każdy Zespół Scrum, który stale dąży do podnoszenia swej skuteczności i dba o efektywność, zaczyna w końcu zarządzać przepływem i dbać o jego utrzymanie. To szkolenie pozwala dowiedzieć się, jak robić to dobrze i skrócić czas, który byłby potrzebny na wypracowanie przez Zespół własnych praktyk.

O Kanbanie mówi się, że jest tak prosty, że każdy może bez żadnego przygotowania i wiedzy po prostu go użyć. W rzeczywistości z Kanbanem jest jak ze Scrumem – jest prosty, ale przynosi najwięcej korzyści tym, którzy posługują się nim świadomie i poprawnie. A to wymaga zrozumienia zasad, znajomości praktyk i przynajmniej odrobiny doświadczenia.

Dlatego szkolenie ma formułę mocno warsztatową i skupia się na pokazaniu, jak teoria Kanbana przekłada się na praktykę jego stosowania – przede wszystkim w Scrumie, ale również w każdej innej metodzie.

Dla kogo jest to szkolenie?

Professional Scrum with Kanban to szkolenie opracowane na potrzeby osób, które używają Scruma do budowania produktów i rozwijania usług. Będzie przydatne również dla każdego, kto współpracuje z Zespołami Scrum.

Polecamy to szkolenie zwłaszcza Scrum Masterom, którym znajomość Kanbana i sposobu łączenia go ze Scrumem jest niezbędna. Są odpowiedzialni za skuteczność swych Zespołów, w czym zarządzanie przepływu wydatnie pomaga. Muszą też pomagać Zespołom i ogólnie całej organizacji w doborze metod pracy i praktyk, jakie będą w nich używane.

Certyfikat Professional Scrum with Kanban (PSK)

Szkolenie Professional Scrum with Kanban powiązane jest z certyfikatami o tej samej nazwie, przyznawanymi przez Scrum.org. Uzyskanie certyfikatu wymaga zdania egzaminu.

Udział w szkoleniu zapewnia możliwość dwukrotnego bezpłatnego podejścia do egzaminu PSK  I.

Czym szkolenie różni się od innych warsztatów kanbanowych?

Poza szkoleniem Professional Scrum with Kanban Code Sprinters realizuje jeszcze dwa warsztaty związane z Kanbanem:

MPK jest warsztatem, który pozwala nauczyć się użycia Kanbana jako elastycznej strategii w połączeniu z właściwie każdą metodą (również Scrumem). Materiał w pełni pokrywa się z zakresem egzaminu Professional Kanban I, ale koszt egzaminu nie jest wliczony w cenę (dzięki temu jest ona niższa niż w przypadku APK). Warsztat obejmuje też zagadnienia związane z Kanbanem, jakie sprawdzane są w ramach egzaminu Professional Scrum with Kanban – przy czym do zdania tego egzaminu wymagana jest dodatkowo znajomość metody Scrum.

APK jest podstawowym szkoleniem z Kanbana i przygotowuje do egzaminu Professional Kanban I, umożliwiając dwa bezpłatne podejścia do niego.

Szkolenie Professional Scrum with Kanban obejmuje szerokie omówienie zasad użycia Kanbana w połączeniu ze Scrumem i skierowane jest do osób, które znają podstawy tej metody. A ponieważ akredytuje je Scrum.org, uczestnicy mogą bezpładnie podejść dwukrotnie do egzaminu Professional Scrum with Kanban.

Online Stacjonarne
Terminy i czas trwania szkolenia
 • zajęcia odbywają się w ustalonym terminie – przez Internet,
 • składają się z 4 dni szkoleniowych,
 • zajęcia w każdym dniu odbywają się w godzinach 9:00 – 13:30.

Szkolenia organizowane na zamówienie w formie zamkniętej mogą być realizowane w niestandardowych godzinach, a poszczególne dni szkoleniowe mogą zostać rozłożone w czasie.

Sposób prowadzenia zajęć
 • szkolenie składa się z bloków tematycznych rozdzielonych przerwami,
 • obejmuje ćwiczenia w grupach pod okiem trenera.
 • pojedynczy blok tematyczny trwa około 60 minut,
 • termin i długość przerw zależy od potrzeb grupy uczestników i dynamiki ich pracy.
Ramowy plan dnia szkoleniowego
 • 8:45 – otwarcie sesji,
 • 9:00 – rozpoczęcie zajęć z trenerem i pracy w grupie wraz z innymi uczestnikami,
 • 13:30 – zakończenie zajęć,
 • 13:30 – 14:30 – Q&A (część opcjonalna, dla chętnych).
Z jakich narzędzi korzystamy
 • Zoom – do wykładów, dyskusji oraz do pracy w grupach,
 • Google Docs – pozwala tworzyć wspólnie artefakty i materiały szkoleniowe,
 • Mural – czyli wirtualne tablice.

W przypadku szkoleń realizowanych na zamówienie w formie zamkniętej możliwe jest wykorzystanie platformy Microsoft Teams zamiast Zoom.

Terminy i czas trwania szkolenia
 • zajęcia odbywają się w ustalonym terminie i miejscu – na sali szkoleniowej,
 • składają się z 2 dni szkoleniowych,
 • zajęcia w każdym dniu odbywają się w godzinach 9:00 – 17:30.
Sposób prowadzenia zajęć
 • szkolenie składa się z bloków tematycznych rozdzielonych przerwami,
 • obejmuje ćwiczenia w grupach pod okiem trenera.
 • pojedynczy blok tematyczny trwa 60-90 minut,
 • termin i długość przerw zależy od potrzeb grupy uczestników i dynamiki ich pracy.
Ramowy plan dnia szkoleniowego
 • 8:45 – otwarcie sali,
 • 9:00 – rozpoczęcie zajęć z trenerem i pracy w grupie wraz z innymi uczestnikami,
 • 13:00 – 14:00 – przerwa na lunch,
 • 17:30 – zakończenie zajęć,
 • 17:30 – 18:00 – Q&A (część opcjonalna, dla chętnych).
Więcej  

Program szkolenia

 • Podstawy Kanbana
  • Przepływ (ang. flow),
  • Partia (ang. batch)
  • Praca w toku (ang. work in progress)
  • System wciągania pracy (ang. pull system)
  • Prawo Little’a
 • Kanban
  • Definicja przepływu (ang. definition of workflow)
  • Praktyki
  • Miary przepływu i ich wizualizacje
  • Oczekiwany poziom obsługi (ang. service level expectation)
 • Kanban w praktyce
 • Zarządzanie przepływem w Scrumie
  • Artefakty
  • Zdarzenia
  • Odpowiedzialności
 • Wykorzystanie miar przepływu w Scrumie

Trenerzy prowadzący szkolenie odpowiadają też na pytania uczestników, w miarę możliwości uzupełniając program szkolenia elementami dopasowanymi do potrzeb grupy.

Uczestnicy jeszcze przed rozpoczęciem zajęć otrzymują materiały pozwalające się przygotować się do pracy na szkoleniu.

Akredytacja

Certyfikacja

Uczestnicy szkolenia otrzymają specjalny kod upoważniający do bezpłatnego przystąpienia do egzaminu Professional Scrum with Kanban (PSK I). Egzamin ma formę testu i odbywa się online.

Jeśli podejdziesz do egzaminu PSK I w ciągu 14 dni od daty otrzymania kodu od Scrum.org, ale nie uda Ci się zdobyć wymaganych 85% punktów, możesz bezpłatnie przystąpić do egzaminu po raz drugi.

Materiały przygotowujące do zdania egzaminu dostarczamy na szkoleniu.

Trenerzy

Przygotowanie do szkolenia

Scrum.org udostępnia zbiór dodatkowych materiałów, dzięki którym można wzbogacić swoją wiedzę na temat połączenia metody Scrum z Kanbanem:

Zachęcamy też do zapoznania się z Przewodnikiem po Kanbanie oraz udostępnionymi na tej stronie komentarzami do poszczególnych jego fragmentów.

Uczestnicy w trakcie szkolenia otrzymują wszystkie materiały niezbędne do realizacji ćwiczeń.

Przygotowanie do szkolenia online

Niezbędne narzędzia

Uczestnictwo w sesji interaktywnej przez Internet wymaga:

 • stabilnego łącza o wystarczającej przepustowości do transmisji dźwięku i obrazu,
 • kamery internetowej oraz mikrofonu i ich włączenia w trakcie zajęć,
 • spokojnego miejsca, z którego uczestnik może łączyć się, nie przeszkadzając innym (hałasy w tle itp.).

Korzystamy z następującego oprogramowania:

 • Zoom, który powinien być zainstalowany jako aplikacja, ponieważ wersja uruchamiana w przeglądarce Internetowej nie ma pełnej funkcjonalności,
 • Google Docs, które są dostępne w przeglądarce Internetowej,
 • Mural, czyli wirtualne tablice, również dostępne w przeglądarce.

W przypadku szkoleń realizowanych na zamówienie w formie zamkniętej możliwe jest wykorzystanie platformy Microsoft Teams zamiast Zoom.

Sesja techniczna przed rozpoczęciem zajęć

Przed rozpoczęciem zajęć interaktywnych w grupie, najczęściej dzień lub dwa wcześniej, organizujemy sesję techniczną, trwającą 15 – 30 minut. W tym czasie sprawdzamy, czy każdy z uczestników będzie w stanie korzystać z narzędzi i połączyć się z grupą. To daje możliwość rozwiązania ewentualnych problemów, jakie czasami się ujawniają.

Warunki zakupu

Jako lider szkoleń Scrum i Agile w Polsce możemy zaproponować Państwu wyjątkowo atrakcyjne ceny. Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% VAT.

Zastrzegamy prawo do zmiany cen w przypadku zmian sytuacji ekonomicznej. Zmiany takie nie dotyczą już opłaconych rejestracji.

Online Stacjonarne
Cena uczestnictwa w szkoleniu publicznym zawiera:
 • 4 dni intensywnych zajęć warsztatowych,
 • 4 dni bezpośredniego kontaktu z doświadczonym trenerem,
 • przygotowanie do egzaminu Professional Scrum with Kanban I,
 • dwa bezpłatne podejścia do egzaminu PSK I pod warunkiem przystąpienia do pierwszego egzaminu w ciągu 14 dni po otrzymaniu kodu od Scrum.org,
 • elektroniczne materiały szkoleniowe,
 • estetyczny dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia w wersji elektronicznej.

Miejsce na szkoleniu online uważamy za zarezerwowane z chwilą otrzymania podpisanego formularza zamówienia, na podstawie którego można wystawić fakturę VAT, lub z chwilą otrzymania zapłaty.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu online możliwa jest do dwóch tygodni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Po tej dacie rezygnacje nie są możliwe, można jednak zmienić osoby mające wziąć udział w szkoleniu przy zachowaniu liczby wykupionych rezerwacji. Zwrot pełnej wpłaconej kwoty nastąpi także, gdyby – co mało prawdopodobne – szkolenie musiało zostać odwołane.

W przypadku osób prywatnych wymagana jest płatność przed szkoleniem.

Cena uczestnictwa w szkoleniu publicznym zawiera:
 • 2 dni intensywnych zajęć warsztatowych,
 • 2 dni bezpośredniego kontaktu z doświadczonym trenerem,
 • przygotowanie do egzaminu Professional Scrum with Kanban I,
 • dwa bezpłatne podejścia do egzaminu PSK I pod warunkiem przystąpienia do pierwszego egzaminu w ciągu 14 dni po otrzymaniu kodu od Scrum.org,
 • drukowane materiały szkoleniowe,
 • lunch, zimne i ciepłe napoje oraz poczęstunek w ciągu dnia,
 • estetyczny dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia, wręczany przez trenera na koniec zajęć.

Miejsce na szkoleniu stacjonarnym uważamy za zarezerwowane z chwilą otrzymania podpisanego formularza zamówienia, na podstawie którego można wystawić fakturę VAT, lub z chwilą otrzymania zapłaty.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu stacjonarnym możliwa jest do trzech tygodni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Po tej dacie rezygnacje nie są możliwe, można jednak zmienić osoby mające wziąć udział w szkoleniu przy zachowaniu liczby wykupionych rezerwacji. Zwrot pełnej wpłaconej kwoty nastąpi także, gdyby – co mało prawdopodobne – szkolenie musiało zostać odwołane.

W przypadku osób prywatnych wymagana jest płatność przed szkoleniem.

Najbliższy termin szkolenia

Pokaż wszystkie terminy Pokaż tylko najbliższy termin

Zapytanie o prywatne szkolenie

Możemy zrealizować to szkolenie w twojej organizacji w formie zamkniętej (niepublicznej). Użyj przycisku poniżej aby przekazać nam informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Zamów szkolenie zamknięte

Sprawdź inne szkolenia

Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.