Szacowanie i Prognozowanie w Agile

Kiedy zakończą się pilne prace nad produktem? Ile wymagań podjąć do realizacji w iteracji? Kiedy będzie kolejne wydanie? Dowiedz się, jak w Agile odpowiedzieć na takie pytania.

Agile to sztuka dobrej selekcji tego, co warto zrobić i zarządzania pracą tak, by przy zachowaniu opłacalności wpasować się we wszystkie zdefiniowane terminy, oczekiwania interesariuszy i wszelkie inne ograniczenia. A to oznacza, że planowanie odbywa się w nim nieustannie i ciągle trzeba coś szacować oraz tworzyć prognozy.

Ten warsztat pozwala poznać różne narzędzia i praktyki, których można w tym celu użyć. Przede wszystkim po to, by odejść od zgadywania, na kiedy coś uda się zrobić i wykorzystać dane statystyczne oraz proste do zbierania miary opisujące proces, w którym wykonywana jest praca.

Zapraszamy każdego, kto zajmuje się szacowaniem i prognozowaniem lub z oszacowań i prognoz korzysta. Również osoby, które pracują w tradycyjnych projektach – bo większość omawianych narzędzi i praktyk i tam da się wykorzystać. Doświadczenie lub dobra znajomość konkretnych metod zwinnych nie jest potrzebna, wystarczy podstawowa wiedza o Agile.

Warsztat realizowany jest online przez dwa kolejne dni w godzinach 9:00 – 14:00.

Korzyści z uczestnictwa

 • Zajęcia realizowane w formie warsztatowej
 • Nacisk na praktykę
 • Pragmatyczne podejście do Agile
 • E-book z komentarzami trenera do wszystkich ćwiczeń i poruszanych tematów
 • Sesja Q&A na koniec każdego dnia szkoleniowego

Trener

Program szkolenia

 • Oszacowania
  • Szacowania relatywne
  • Story points & business value points
  • Planning Poker
  • Wall Estimation
  • #NoEstimates
  • Right-sizingsame-sizing
 • Miary
  • Prędkość (ang. velocity)
  • Przepustowość (ang. throughput)
  • Czas cyklu (ang. cycle time)
  • Praca w toku (ang. work in progess, w skrócie WIP)
 • Prognozy
  • Prawo Little’a
  • Oczekiwany poziom obsługi (ang. service level expectation, w skrócie SLE)
  • Pułapka wartości średnich
  • Prognozy na bazie prędkości
  • Prognozy na bazie przepustowości
  • Różnica wielkości wymagań a prognozy
  • Symulacje Monte Carlo, czyli prognozy probabilistyczne
 • Wizualizacje miar
  • Cycle time scatterplot
  • Aging work in progress chart
  • Cumulative flow diagram

Czego się nauczysz?

 • Jak szacować i prognozować w Agile
 • Róże formy i techniki szacowania
 • Użyteczne miary i sposób ich wykorzystania
 • Prognozowanie probabilistyczne na bazie historycznych danych (symulacje Monte Carlo)
 • Jak tworzyć prognozy wystarczające, ale nie wyczerpujące i zbyt kosztowne

Najbliższy termin szkolenia

Potrzebujesz więcej informacji?

Wyświetl szczegółowy opis
Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.