Applying Professional Kanban

Szkolenie Applying Professional Kanban uczy, jak można dzięki Kanbanowi podnieść efektywność (skuteczność) zespołów. Umożliwia dwa podejścia do egzaminu Professional Kanban I.

Czego się nauczysz?

 • Co to jest Kanban.
 • Czym jest przepływ (ang. flow) i jakimi miarami można go opisać.
 • Czym jest praca w toku (ang. work in progress) – czyli WIP.
 • Czym jest i w jaki sposób kreowany jest system pracy typu pull.
 • Jak ograniczać WIP, dlaczego należy to robić i jakie daje to korzyści.
 • Kiedy i do czego można użyć prawa Little’a.
 • Jak stworzyć definicję workflow i jak z niej korzystać.
 • W jaki sposób wizualizować przepływ i użyć tej informacji do usprawnienia procesu.
 • Czym jest oczekiwany poziom obsługi (ang. service level expectation), jak go zdefiniować i w jaki sposób go używać.
 • Jakich praktyk wymaga Kanban i jak wdrożyć je w zespole.
 • Jak rozpocząć pracę w Kanbanie.
 • Gdzie można stosować Kanban.
 • Czy Kanban może być łączony z innymi metodami, na przykład ze Scrumem.
 • Czy można kontrolować WIP inaczej, niż za pomocą limitów.
 • Mity i nieporozumienia związane z Kanbanem, czyli dlaczego sama tablica kanbanowa to za mało.
 • Jak przygotować się do egzaminu Professional Kanban I.

Korzyści z uczestnictwa

 • Dwa podejścia do egzaminu na certyfikat Professional Kanban I.
 • Szkolenie prowadzone po polsku przez praktyków Kanbana i Agile.
 • Formuła zajęć łącząca wykłady z pracą warsztatową i ćwiczeniami w grupach.
 • Symulacja Kanbana, przeprowadzona w ramach szkolenia, pozwala:
  • zrozumieć w praktyce działanie metody,
  • przetestować różne strategie działania w Kanbanie i ich wpływ na miary przepływu,
  • zapoznać się ze sposobami wizualizacji przepływu i jego miar.
 • Kontakt z doświadczonym praktykiem Kanbana, Certyfikowanym Trenerem Kanbana (PKT) – daje to możliwość zadania pytań i uzyskania porad jak stosować Kanban w praktyce.
 • Materiały w języku polskim.
Online Stacjonarne
 • W szkoleniu można wziąć udział z dowolnej lokalizacji — nie trzeba podróżować.
 • Szkolenie rozłożone jest na trzy lub nawet cztery dni.
 • Nie więcej niż 5 godzin intensywnej pracy na szkoleniu dziennie.
 • Każdy taki dzień to seria krótkich sesji, rozdzielonych przerwami, więc nie trzeba siedzieć przed komputerem przez 8 godzin.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy wraz z trenerem tworzą e-book, zawierający mnóstwo komentarzy prowadzącego.
 • Możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania w ramach sesji Q&A na koniec każdego dnia szkoleniowego.
 • Ograniczenie ilości materiałów drukowanych i wielkości „śladu ekologicznego” zostawianego przez uczestników.
 • Doskonałe lokalizacje i sale szkoleniowe.
 • Możliwość networkingu w czasie przerw.
 • Lunch, kawa i przekąski w cenie szkolenia.
 • Możliwość uzyskania odpowiedzi na indywidualne pytania w ramach sesji Q&A na koniec każdego dnia szkoleniowego.

Jak wziąć udział w tym szkoleniu?

Szkolenie online Bierzesz udział w szkoleniu online przez Internet wraz z trenerem i innymi uczestnikami. Szkolenia odbywają się w zaplanowanych terminach. Terminy szkoleń
Szkolenie stacjonarne Bierzesz udział w szkoleniu na sali wraz z trenerem i innymi uczestnikami. Szkolenia odbywają się w zaplanowanych terminach i lokalizacjach. Zamów szkolenie

Opis szkolenia

Dla organizacji i firm, które chcą zapewnić swoim klientom wartościowe produkty i usługi, Kanban stanowi nowoczesny sposób zarządzania procesem kreowania i dostarczania tej wartości. Popularność Kanbana szybko rośnie, ponieważ w coraz szybciej zmieniającej się rzeczywistości i na wymagającym rynku kluczowa jest umiejętność dostarczenia wartościowych rozwiązań wtedy, kiedy są one potrzebne.

Aby to osiągnąć, organizacje muszą skupić się na tym, co ważne (wartościowe) i zminimalizować czas uzyskania tej wartości bez utraty jakości produktów i usług, jakie wytwarzają. Konieczne jest uzyskanie równowagi pomiędzy skutecznością działania, jego efektywnością i przewidywalnością procesu. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie maksimum wartości, przy zachowaniu racjonalnych kosztów jej wytworzenia i ograniczeniu ryzyka.

Kanban jest strategią optymalizacji przepływu wartości przez proces jej wytwarzania, opartą o wizualizację tego przepływu i rozpoczynanie pracy nad czymś dopiero wtedy, gdy praca ta realnie może zostać wykonana. Pozwala to ograniczyć marnotrawstwo i skrócić czas dostarczenia wartości, jednocześnie czyniąc cały proces bardziej przewidywalnym.

Istnieje wiele metod, które mogą pomóc organizacjom w uzyskaniu wartości. Kanban stanowi strategię, którą można użyć w większości z tych metod do optymalizacji tej wartości poprzez optymalizację przepływu, czyli doprowadzenie do tego, że praca wykonywana jest najszybciej, jak to możliwe, i w sposób na tyle ciągły, na ile da się to w ogóle osiągnąć.

Szkolenie Applying Professional Kanban jest doskonałym wprowadzeniem do Kanbana i pozwala zrozumieć, jak można użyć tej strategii do podniesienia efektywności (skuteczności) zespołów.

Jest to jednocześnie praktyczny warsztat, w ramach którego uczestnicy uzyskują wiedzę nie tylko od trenera i podczas dyskusji, ale również w czasie szeregu praktycznych ćwiczeń. Prowadzący szkolenie certyfikowani trenerzy skupiają się na pokazaniu praktycznych aspektów Kanbana i pragmatyzmie w jego stosowaniu.

Dla kogo jest to szkolenie?

Applying Professional Kanban to szkolenie przygotowane dla każdego, kto chce udoskonalić swe umiejętności dostarczania wartości i zwiększyć efektywność (skuteczność), a więc nie tylko managerów i leaderów organizacji, ale dla całych zespołów, Agile coachów, Scrum Masterów, Product Ownerów, managerów produktów i projektów, kierowników liniowych.

Certyfikat Professional Kanban I

Szkolenie Applying Professional Kanban powiązane jest z certyfikatami Professional Kanban I, przyznawanymi przez ProKanban.org. Uzyskanie certyfikatu wymaga zdania egzaminu.

Udział w szkoleniu zapewnia możliwość dwukrotnego bezpłatnego podejścia do egzaminu PK-I.

Czym to szkolenie różni się od szkolenia Professional Scrum with Kanban?

W naszej ofercie znajduje się certyfikowane szkolenie Scrum.org Professional Scrum with Kanban (PSK), w ramach którego uczestnicy również zapoznają się z Kanbanem. Poniżej wyjaśniamy, czym różni się ono od szkolenia Applying Professional Kanban (APK) i odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Różnice
 • PSK jest zaawansowanym szkoleniem dotyczącym Scruma, wymagającym od uczestników wiedzy o Scrumie i pewnego doświadczenia z pracy w nim.
 • APK jest podstawowym szkoleniem z Kanbana, niezwiązanym z żadną konkretną metodą zwinną lub tradycyjną.
 • PSK dostarcza wiedzy o tym, jak praktyki kanbanowe połączyć ze Scrumem, by uczynić pracę w Scrumie bardziej efektywną.
 • APK dostarcza wiedzy o tym, jak wykorzystać strategię kanbanową w dowolnym procesie, który już funkcjonuje, niekoniecznie w Scrumie.
 • PSK uczy wykorzystania miar przepływu i praktyk kanbanowych do wspomagania procesu empirycznego rozwoju produktu w Scrumie i samozarządzania Zespołu Scrum.
 • APK uczy wykorzystania miar przepływu i praktyk kanbanowych do optymalizacji przepływu w dowolnej metodzie.
 • PSK skierowane jest przede wszystkim do Scrum Masterów i leaderów Agile.
 • APK jest skierowane do wszystkich, którzy pracują w Kanbanie lub rozważają pracę w nim.
Podobieństwa
 • Oba szkolenia dostarczają wiedzy o tym, czym jest Kanban, o praktykach z nim związanych i miarach przepływu.
 • Oba szkolenia oparte są o mocno warsztatową formułę i rozwijane są przez grupę tych samych ludzi, kierujących się tymi samymi zasadami i wartościami.
 • Oba szkolenia kładą nacisk na pragmatyzm i przygotowanie uczestników do wykorzystania Kanbana w praktyce..
 • Oba szkolenia prowadzone są przez certyfikowanych trenerów-praktyków i umożliwiają dwukrotne bezpłatne podejście do egzaminów: APK do Professional Kanban I (PK-I), natomiast PSK do Professional Scrum with Kanban I (PSK-I).
Pytania i odpowiedzi

Jak wiele materiału szkolenia APK pokrywa się z tematyką szkolenia PSK?

Ponieważ oba szkolenia dotyczą Kanbana, w naturalny sposób wszystko, co dotyczy Kanbana musi się pokrywać. Oceniamy, że to około 50% zakresu szkolenia. Oczywiście formuła prowadzenia zajęć nie jest identyczna, ponieważ APK nie jest kopią PSK, tylko niezależnie rozwijanym szkoleniem.

Sporo zależy od grupy uczestników – im bardziej są oni doświadczeni i im więcej wiedzy posiadają w momencie rozpoczęcia, tym głębsze są dyskusje i bardziej zaawansowane tematy są poruszane. W przypadku zaawansowanych grup, oba szkolenia zaczynają się różnić dużo bardziej, bo PSK skupione jest bardziej na specyfice Scruma, natomiast APK w takim przypadku zwykle skupia się na użyciu Kanbana w kontekście bardzo od Scruma odległym.

Które szkolenie wybrać?

Szkolenia różnią się na tyle, że wybór zależy od tego, w jakim środowisku pracuje uczestnik i jakie ma potrzeby. Dla kogoś, kto pracuje w Scrumie (lub podobnej do niego metodzie), i poszukuje wiedzy o tym, jak użyć w tym kontekście praktyk kanbanowych, lepszym wyborem będzie zapewne PSK. Natomiast osoba, która nie zajmuje się rozwojem produktów i usług w krótkich iteracjach, albo w ogóle nie pracuje zwinnie, powinna zapewne zapisać się na APK.

Niektóre osoby (np. Scrum Masterzy) mogą zdecydować się na uczestnictwo w obu szkoleniach, aby dowiedzieć się jak rozszerzyć Scrum o praktyki kanbanowe, ale też jak użyć Kanbana bezpośrednio w Zespołach, które ze Scruma nie korzystają.

Na którym szkoleniu dowiem się więcej o Kanbanie?

APK daje nieco szersze spektrum zrozumienia tego, jak można użyć Kanbana, w porównaniu do PSK. Niekoniecznie daje lepszą wiedzę o Kanbanie, ale pokazuje bardziej różnorodne sposoby korzystania z niego.

Z drugiej strony PSK daje zdecydowanie głębszy wgląd w to, jak użyć Kanbana w połączeniu z empirycznym rozwojem produktu (w Scrumie, ale też w innych podobnych, iteracyjnych i inkrementalnych metodach zwinnych).

Czy udział w szkoleniu APK wystarczy, by podejść z powodzeniem również do egzaminu PSK-I?

Niekoniecznie, ponieważ egzamin PSK-I sprawdza nie tylko wiedzę o Kanbanie, ale również znajomość Scruma i umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce. Szkolenie PSK pozwala uporządkować i ewentualnie uzupełnić już posiadaną wiedzę, a dla osób zupełnie nieznających Scruma rozsądniejszym krokiem będzie wcześniejszy udział dodatkowo w szkoleniu Professional Scrum Master.

Który egzamin jest trudniejszy: PK-I czy PSK-I?

Pytania dotyczące Kanbana w ramach egzaminu PK-I mogą być nieco trudniejsze niż w egzaminie PSK-I, ale dla odmiany PSK-I wymaga dodatkowo znajomości Scruma.

Technicznie oba egzaminy realizowane są tak samo, w formie testowej przez Internet. Czas na wykonanie egzaminu jest taki sam (60 minut), podobnie jak liczba punktów wymagana do uzyskania certyfikatu (85%).

PSK-I składa się z 45 pytań i są one nieco trudniejsze niż w przypadku egzaminu PK-I, obejmującego 80 pytań. Można uznać, że PSK-I wymaga bardziej zaawansowanej wiedzy niż PK-I, natomiast techniczna złożoność samego egzaminu (sposób jego przeprowadzenia) jest porównywalna.

Online Stacjonarne
Terminy i czas trwania szkolenia
 • zajęcia odbywają się w ustalonym terminie – przez internet,
 • składają się z 3  lub 4 dni szkoleniowych,
 • zajęcia w każdym dniu odbywają się w godzinach 9:00-14:45 (wersja 3-dniowa) lub 9:00-13:30 (wersja 4-dniowa).

Szkolenia organizowane na zamówienie w formie zamkniętej mogą być realizowane w niestandardowych godzinach, a poszczególne dni szkoleniowe mogą zostać rozłożone w czasie.

Sposób prowadzenia zajęć
 • szkolenie składa się z bloków tematycznych rozdzielonych przerwami,
 • obejmuje ćwiczenia w grupach pod okiem trenera.
 • pojedynczy blok tematyczny trwa 60-90 minut,
 • termin i długość przerw zależy od potrzeb grupy uczestników i dynamiki ich pracy.
Ramowy plan dnia szkoleniowego wersji 3-dniowej
 • 8:45 – otwarcie sesji,
 • 9:00 – rozpoczęcie zajęć z trenerem i pracy w grupie wraz z innymi uczestnikami,
 • 14:45 – zakończenie zajęć,
 • 14:45-15:15 – Q&A (część opcjonalna, dla chętnych).
Ramowy plan dnia szkoleniowego wersji 4-dniowej
 • 8:45 – otwarcie sesji,
 • 9:00 – rozpoczęcie zajęć z trenerem i pracy w grupie wraz z innymi uczestnikami,
 • 13:30 – zakończenie zajęć,
 • 13:30-14:00 – Q&A (część opcjonalna, dla chętnych).
Z jakich narzędzi korzystamy
 • Zoom – do wykładów, dyskusji oraz do pracy w grupach,
 • Google Docs – pozwala tworzyć wspólnie artefakty i materiały szkoleniowe,
 • Mural – czyli wirtualne tablice,
 • Discord – do komunikacji w formie chatu.

W przypadku szkoleń realizowanych na zamówienie w formie zamkniętej możliwe jest wykorzystanie platformy Microsoft Teams zamiast Zoom.

Terminy i czas trwania szkolenia
 • zajęcia odbywają się w ustalonym terminie i miejscu – na sali szkoleniowej,
 • składają się z 2 dni szkoleniowych,
 • zajęcia w każdym dniu odbywają się w godzinach 9:00-17:30.
Sposób prowadzenia zajęć
 • szkolenie składa się z bloków tematycznych rozdzielonych przerwami,
 • obejmuje ćwiczenia w grupach pod okiem trenera.
 • pojedynczy blok tematyczny trwa 60-90 minut,
 • termin i długość przerw zależy od potrzeb grupy uczestników i dynamiki ich pracy.
Ramowy plan dnia szkoleniowego
 • 8:45 – otwarcie sali,
 • 9:00 – rozpoczęcie zajęć z trenerem i pracy w grupie wraz z innymi uczestnikami,
 • 13:00-14:00 — przerwa na lunch,
 • 17:30 – zakończenie zajęć,
 • 17:30-18:00 – Q&A (część opcjonalna, dla chętnych).
Więcej  

Program szkolenia

Podczas szkolenia poruszane są następujące zagadnienia:

 • Kanban:
  • teoria,
  • zasady,
  • praktyki,
  • miary przepływu.
 • Stosowanie Kanbana:
  • kiedy i do czego użyć tego podejścia,
  • strategie kontrolowania WIP,
  • symulacja Kanbana,
  • wizualizacja przepływu, w tym wykresy miar przepływu.
 • Definicja workflow:
  • tablica kanbanowa i jej elementy,
  • zasady (ang. policies),
  • oczekiwany poziom obsługi (ang. service level expectation).
 • Ciągłe usprawnianie procesu, praktyk i zasad w systemie Kanban.
 • Wprowadzenie Kanbana w zespole lub organizacji.

Trenerzy prowadzący szkolenie odpowiadają też na pytania uczestników, w miarę możliwości uzupełniając program szkolenia elementami dopasowanymi do potrzeb grupy.

Uczestnicy jeszcze przed rozpoczęciem zajęć otrzymują materiały pozwalające się przygotować się do pracy na szkoleniu.

Akredytacja

Certyfikacja

Uczestnicy szkolenia otrzymają specjalny kod upoważniający do bezpłatnego przystąpienia do egzaminu Professional Kanban I (PK-I). Egzamin ma formę testu i odbywa się online.

Jeśli podejdziesz do egzaminu PK-I w ciągu 14 dni od daty otrzymania kodu od ProKanban.org, ale nie uda Ci się zdobyć wymaganych 85% punktów, możesz bezpłatnie przystąpić do egzaminu po raz drugi.

Materiały przygotowujące do zdania egzaminu dostarczamy na szkoleniu.

Trener

Przygotowanie do szkolenia

Na szkoleniu Applying Professional Kanban przydatna będzie podstawowa wiedza o Kanbanie. Dlatego zalecamy, aby przed udziałem w szkoleniu przeczytać podręcznik Kanban Guide dostępny na stronie https://kanbanguides.org/,

W zrozumieniu w jaki sposób działa Kanban i jak można go efektywnie wykorzystać pomoże również:

 • posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania projektami,
 • posiadanie ogólnej wiedzy (najlepiej popartej doświadczeniem) o tym jak wygląda proces wytwarzania lub udoskonalania produktu,
 • przeprowadzenie testu wiedzy z Kanbana udostępnionego na ProKanban.org — należy go przeprowadzić po przeczytaniu przynajmniej Kanban Guide.

Obszerniejsza lista zasobów, z których czerpać można wiedzę o Kanbanie, znajduje się na tej stronie ProKanban.org. Zapoznanie się z tymi materiałami ułatwi zdanie egzaminu Professional Kanban I, będzie też bez wątpienia przydatne przed szkoleniem – ale nie jest to niezbędne dla efektywnego uczestnictwa.

Uczestnicy w trakcie szkolenia otrzymują wszystkie materiały niezbędne do realizacji ćwiczeń.

Przygotowanie do szkolenia online

Uczestnictwo w sesji interaktywnej przez Internet wymaga:

 • stabilnego łącza o wystarczającej przepustowości,
 • kamery internetowej i mikrofonu i ich włączenia w trakcie zajęć,
 • spokojnego miejsca, z którego uczestnik może łączyć się, nie przeszkadzając innym (hałasy w tle itp.).

Korzystamy z następującego oprogramowania:

 • Zoom, który powinien być zainstalowany jako aplikacja, ponieważ wersja uruchamiana w przeglądarce Internetowej nie ma pełnej funkcjonalności,
 • Google Docs, które są dostępne w przeglądarce Internetowej,
 • Mural, czyli wirtualne tablice, również dostępne w przeglądarce,
 • Discord, który pozwala na komunikowanie się również w formie chatu.

W przypadku szkoleń realizowanych na zamówienie w formie zamkniętej możliwe jest wykorzystanie platformy Microsoft Teams zamiast Zoom.

Sesja techniczna przed rozpoczęciem zajęć

Przed rozpoczęciem zajęć interaktywnych w grupie, najczęściej dzień lub dwa wcześniej, organizujemy sesję techniczną, trwającą 15-30 minut. W tym czasie sprawdzamy, czy każdy z uczestników będzie w stanie korzystać z narzędzi i połączyć się z grupą. To daje możliwość rozwiązania ewentualnych problemów, jakie czasami się ujawniają.

Warunki zakupu

Jako lider szkoleń Agile w Polsce możemy zaproponować Państwu wyjątkowo atrakcyjne ceny. Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% VAT.

Zastrzegamy prawo do zmiany cen w przypadku zmian sytuacji ekonomicznej. Zmiany takie nie dotyczą już opłaconych rejestracji.

Online Stacjonarne
Cena uczestnictwa w szkoleniu publicznym zawiera:
 • 3 lub 4 dni intensywnych zajęć warsztatowych,
 • 3 lub 4 dni bezpośredniego kontaktu z doświadczonym trenerem,
 • przygotowanie do egzaminu Professional Kanban I,
 • dwa bezpłatne podejścia do egzaminu PK-I pod warunkiem przystąpienia do pierwszego egzaminu w ciągu 14 dni po otrzymaniu kodu od ProKanban.org,
 • elektroniczne materiały szkoleniowe,
 • estetyczny dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia w wersji elektronicznej oraz drukowany, wysyłany pocztą po zakończeniu zajęć.

Miejsce na szkoleniu online uważamy za zarezerwowane z chwilą otrzymania podpisanego formularza zamówienia, na podstawie którego można wystawić fakturę VAT, lub z chwilą otrzymania zapłaty.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu online możliwa jest do dwóch tygodni przed datą szkolenia. Po tej dacie rezygnacje nie są możliwe, można jednak zmienić osoby mające wziąć udział w szkoleniu przy zachowaniu liczby wykupionych rezerwacji. Zwrot pełnej wpłaconej kwoty nastąpi także gdyby — co mało prawdopodobne — szkolenie musiało zostać odwołane.

W przypadku osób prywatnych wymagana jest płatność przed szkoleniem.

Cena uczestnictwa w szkoleniu publicznym zawiera:
 • 2 dni intensywnych zajęć warsztatowych,
 • 2 dni bezpośredniego kontaktu z doświadczonym trenerem,
 • przygotowanie do egzaminu Professional Kanban I,
 • dwa bezpłatne podejścia do egzaminu PK-I pod warunkiem przystąpienia do pierwszego egzaminu w ciągu 14 dni po otrzymaniu kodu od ProKanban.org,
 • drukowane materiały szkoleniowe,
 • lunch, zimne i ciepłe napoje oraz poczęstunek w ciągu dnia,
 • estetyczny dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia, wręczany przez trenera na koniec zajęć.

Miejsce na szkoleniu stacjonarnym uważamy za zarezerwowane z chwilą otrzymania podpisanego formularza zamówienia, na podstawie którego można wystawić fakturę VAT, lub z chwilą otrzymania zapłaty.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu stacjonarnym możliwa jest do trzech tygodni przed datą szkolenia. Po tej dacie rezygnacje nie są możliwe, można jednak zmienić osoby mające wziąć udział w szkoleniu przy zachowaniu liczby wykupionych rezerwacji. Zwrot pełnej wpłaconej kwoty nastąpi także gdyby — co mało prawdopodobne — szkolenie musiało zostać odwołane.

W przypadku osób prywatnych wymagana jest płatność przed szkoleniem.

Najbliższy termin szkolenia

Zapytanie o prywatne szkolenie

Możemy zrealizować to szkolenie w twojej organizacji w formie zamkniętej (niepublicznej). Użyj przycisku poniżej aby przekazać nam informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Zamów szkolenie zamknięte

Sprawdź inne szkolenia

Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.