Professional Scrum Master

Szkolenie dla Scrum Masterów, które uczy jak użyć Scruma do tworzenia lepszych produktów i rozwoju zespołu. Umożliwia dwa podejścia do egzaminu Professional Scrum Master I.

Professional Scrum Master to szkolenie dla Scrum Masterów, skoncentrowane na przygotowaniu do użycia Scruma w Zespołach w sposób dający wymierne korzyści. Celem kursu jest zapewnienie zrozumienia tego, w jaki sposób Scrum działa i powodów, dla których twórcy zdefiniowali tę metodę w sposób opisany w Scrum Guide. Uczestnicy pozyskują również wiedzę o metodzie – jej elementach i obowiązujących regułach.

Szkolenie nie jest skupione na teorii Scruma, ale przede wszystkim na jego praktycznym zastosowaniu do optymalizacji wartości produktu, uzyskania skuteczności Zespołu, ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, zapewnienia jakości rozwiązań oraz utrzymania w ryzach kosztów wytwarzania i utrzymania produktów i usług.

Uczestnicy pozyskują wiedzę, której mogą użyć do udoskonalania stosowanych dotychczas praktyk, by osiągać rezultaty jeszcze lepsze niż dotychczas. Dowiadują się również jak efektywnie monitorować rezultaty podjętych decyzji, by maksymalnie optymalizować stosowane procesy.

Szkolenie zostało opracowane przez współtwórcę metody Scrum Kena Schwabera oraz wybranych przez niego akredytowanych trenerów, zrzeszonych w Scrum.org. Pierwsza wersja powstała w 2010 roku i od tego czasu zakres oraz sposób prowadzenia zajęć jest ciągle uaktualniany i udoskonalany. Code Sprinters jako pierwsza firma w Polsce zaoferowała szkolenie Professional Scrum Master w języku polskim już w 2010 roku.

W naszym szkoleniu korzystamy ze slajdów i materiałów tłumaczonych na język polski przez naszych trenerów.

Korzyści z uczestnictwa

 • Dwa podejścia do egzaminu na certyfikat Professional Scrum Master I.
 • Szkolenie prowadzone po polsku przez praktyków Scrum i Agile, akredytowanych przez Scrum.org jako Professional Scrum Trainers (PST).
 • Formuła zajęć łącząca wykłady z pracą warsztatową i ćwiczeniami w grupach.
 • Dostęp do e-learningu opracowanego przez Andy Brandta (PST), pozwalającego solidnie przygotować się do szkolenia i odświeżyć wiedzę w dowolnej chwili po nim (materiały te, kupowane osobno jako „Agile i Scrum od podstaw”, kosztują 495,93 zł netto).
 • Możliwość zadania pytań i uzyskania porad jak stosować Scrum w praktyce.
 • Możliwość bezpłatnego dołączenia do Ścieżki Rozwoju Scrum Mastera, co daje m.in. na kontakt z trenerem po zakończeniu szkolenia.
 • Materiały w języku polskim.
Więcej  

Trenerzy

Program szkolenia

Podczas szkolenia poruszane są następujące zagadnienia:

 • Podstawy teoretyczne Scrum – empiryzm, adaptacyjność, Lean.
 • Scrum a Waterfall – porównanie podejścia zwinnego i tradycyjnego.
 • Omówienie elementów Scrum – odpowiedzialności, artefakty i zdarzenia, oraz zasady łączące je w całość.
 • Definicja Ukończenia (ang. Definition of Done).
 • Zarządzanie wymaganiami w Scrum – praca z Backlogiem Produktu.
 • Oszacowania i prognozy oraz sposób ich użycia w Scrumie.
 • Planowanie oraz monitorowanie postępów prac w Scrum.
 • Kwestie zarządzania ryzykiem w Scrumie.
 • Dynamika samoorganizujących się Zespołów – kwestie motywacji, przełączania kontekstu, unikalnych kompetencji.
 • Jakość techniczna a koszty i wartość produktu – pojęcie całkowitego kosztu posiadania (ang. Total Cost of Ownership, w skrócie TCO), znaczenie długu technicznego dla kosztu i wartości produktu, sposoby ich optymalizacji.
 • Zmiana organizacyjna – jak przeprowadzić zmiany niezbędne dla wdrożenia Scrum i uzyskania z niego maksymalnych korzyści.
 • Scrum Master – kim jest i jaka jest jego odpowiedzialność.
 • Przygotowanie do egzaminu PSM I – omówienie zasad zdawania egzaminu oraz przykładowych pytań.

Trenerzy prowadzący szkolenie odpowiadają też na pytania uczestników, w miarę możliwości uzupełniając program szkolenia elementami dopasowanymi do potrzeb grupy.

Uczestnicy jeszcze przed rozpoczęciem zajęć otrzymują materiały pozwalające się przygotować się do pracy na szkoleniu.

Czego się nauczysz?

 • Kiedy i dlaczego warto użyć Scruma.
 • Jak metoda ta wpisuje się w szerszy kontekst Agile i Lean.
 • W jaki sposób Scrum pozwala radzić sobie z niestabilną złożonością.
 • Z jakich elementów składa się Scrum i dlaczego są one takie, a nie inne:
  • Jak poszczególne artefakty pomagają w zapewnieniu przejrzystości.
  • Czemu służą poszczególne zdarzenia.
  • Jakie są odpowiedzialności w Scrumie i jak się one wzajemnie uzupełniają.
 • Jakie reguły obowiązują w Scrumie i z czego wynikają.
 • Jak działa pętla inspekcji-adaptacji w Scrumie.
 • Co to jest Definicja Ukończenia (Definition of Done) i dlaczego jest ona tak ważna.
 • Jak wartości Scrum wpływają na działanie całego Zespołu.
 • Czym jest i jak działa samozarządzanie.
 • Jaka jest wartość pracy zespołowej i co motywuje ludzi do działania.
 • Jak uczyć Scruma.
 • Jak udzielać lepszej odpowiedzi na pytania o Scrum niż „bo tak napisano w Scrum Guide”.
 • Od czego zacząć pracę w Scrumie i jak robić to coraz lepiej w każdym kolejnym Sprincie.
 • Zrozumiesz lepiej odpowiedzialność Scrum Mastera:
  • Po co jest Scrum Master.
  • Co to znaczy, że jest servant leaderem Zespołu Scrum.
  • Jakie postawy przyjmuje w swojej pracy.
  • Jakimi narzędziami się posługuje.
  • Kiedy powinien działać, a kiedy pomaga w działaniu innym.

Najbliższy termin szkolenia

Pokaż wszystkie terminy Pokaż tylko najbliższy termin

Potrzebujesz więcej informacji?

Wyświetl szczegółowy opis
Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.