Professional Scrum Master

Szkolenie dla Scrum Masterów, które uczy jak użyć Scruma do tworzenia lepszych produktów i rozwoju zespołu. Umożliwia dwa podejścia do egzaminu Professional Scrum Master I.

Korzyści z uczestnictwa

 • Dwa podejścia do egzaminu na certyfikat Professional Scrum Master I.
 • Szkolenie prowadzone po polsku przez praktyków Scrum i Agile.
 • Formuła zajęć łącząca wykłady z pracą warsztatową i ćwiczeniami w grupach.
 • Dostęp do e-learningu opracowanego przez Andy Brandta (PST), pozwalającego solidnie przygotować się do szkolenia i odświeżyć wiedzę w dowolnej chwili po nim (materiały te, kupowane osobno jako „Agile i Scrum od podstaw”, kosztują 495,93 zł netto).
 • Kontakt z doświadczonym praktykiem Scrum, Certyfikowanym Trenerem Scrum (PST) — daje to możliwość zadania pytań i uzyskania porad jak stosować Scrum w praktyce.
 • Możliwość bezpłatnego dołączenia do Ścieżki Rozwoju Scrum Mastera, co daje m.in. na kontakt z trenerem po zakończeniu szkolenia.
 • Materiały w języku polskim.
Więcej  

Trenerzy

Program szkolenia

Podczas szkolenia poruszane są następujące zagadnienia:

 • Podstawy teoretyczne Scrum — empiryzm, adaptacyjność, Lean.
 • Scrum a Waterfall — porównanie podejścia zwinnego i tradycyjnego.
 • Omówienie elementów Scrum – role, artefakty i zdarzenia, oraz zasady łączące je w całość.
 • Kryterium Ukończenia (Definition of Done).
 • Zarządzanie wymaganiami w Scrum — praca z backlogiem produktu.
 • Oszacowania – ich rola i metody ich przygotowania.
 • Planowanie oraz monitorowanie postępów prac w Scrum.
 • Kwestie zarządzania ryzykiem w Scrumie.
 • Dynamika samoorganizujących się zespołów — kwestie motywacji, przełączania kontekstu, unikalnych kompetencji.
 • Jakość techniczna a koszty i wartość produktu — pojęcie TCO (całkowity koszt posiadania), znaczenie długu technicznego dla kosztu i wartości produktu, sposoby ich optymalizacji.
 • Zmiana organizacyjna — jak przeprowadzić zmiany niezbędne dla wdrożenia Scrum i uzyskania z niego maksymalnych korzyści.
 • Scrum Master – kim jest i jaka jest jego rola.
 • Przygotowanie do egzaminu PSM-I — omówienie zasad zdawania egzaminu oraz przykładowych pytań.

Trenerzy prowadzący szkolenie odpowiadają też na pytania uczestników, w miarę możliwości uzupełniając program szkolenia elementami dopasowanymi do potrzeb grupy.

Uczestnicy jeszcze przed rozpoczęciem zajęć otrzymują materiały pozwalające się przygotować się do pracy na szkoleniu.

Czego się nauczysz?

 • Kiedy i dlaczego warto użyć Scruma.
 • Jak metoda ta wpisuje się w szerszy kontekst Agile i Lean.
 • W jaki sposób Scrum pozwala radzić sobie z niestabilną złożonością.
 • Z jakich elementów składa się Scrum i dlaczego są one takie, a nie inne:
  • Jak poszczególne artefakty pomagają w zapewnieniu przejrzystości.
  • Czemu służą poszczególne zdarzenia.
  • Jakie są odpowiedzialności ról i jak się one wzajemnie uzupełniają.
 • Jakie reguły obowiązują w Scrumie i z czego wynikają.
 • Jak działa pętla inspekcji-adaptacji w Scrumie.
 • Co to jest Definicja Ukończenia (Definition of Done) i dlaczego jest ona tak ważna.
 • Jak Wartości Scrum wpływają na działanie całego zespołu.
 • Czym jest i jak działa samoorganizacja.
 • Jaka jest wartość pracy zespołowej i co motywuje ludzi do działania.
 • Jak uczyć Scruma.
 • Jak udzielać lepszej odpowiedzi na pytania o Scrum niż „bo tak napisano w Scrum Guide”.
 • Od czego zacząć pracę w Scrumie i jak robić to coraz lepiej w każdym kolejnym Sprincie.
 • Zrozumiesz lepiej rolę Scrum Mastera:
  • Po co jest Scrum Master.
  • Co to znaczy, że jest servant leaderem zespołu scrumowego.
  • Jakie postawy przyjmuje w swojej pracy.
  • Jakimi narzędziami się posługuje.
  • Kiedy powinien działać, a kiedy pomaga w działaniu innym.

Najbliższy termin szkolenia

Pokaż wszystkie terminy Pokaż tylko najbliższy termin

Potrzebujesz więcej informacji?

Wyświetl szczegółowy opis
Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.