Professional Scrum Master

Szkolenie dla Scrum Masterów, które uczy jak użyć Scruma do tworzenia lepszych produktów i rozwoju zespołu. Umożliwia dwa podejścia do egzaminu Professional Scrum Master I.

Czego się nauczysz?

 • Kiedy i dlaczego warto użyć Scruma.
 • Jak metoda ta wpisuje się w szerszy kontekst Agile i Lean.
 • W jaki sposób Scrum pozwala radzić sobie z niestabilną złożonością.
 • Z jakich elementów składa się Scrum i dlaczego są one takie, a nie inne:
  • Jak poszczególne artefakty pomagają w zapewnieniu przejrzystości.
  • Czemu służą poszczególne zdarzenia.
  • Jakie są odpowiedzialności w Scrumie i jak się one wzajemnie uzupełniają.
 • Jakie reguły obowiązują w Scrumie i z czego wynikają.
 • Jak działa pętla inspekcji-adaptacji w Scrumie.
 • Co to jest Definicja Ukończenia (Definition of Done) i dlaczego jest ona tak ważna.
 • Jak wartości Scrum wpływają na działanie całego Zespołu.
 • Czym jest i jak działa samozarządzanie.
 • Jaka jest wartość pracy zespołowej i co motywuje ludzi do działania.
 • Jak uczyć Scruma.
 • Jak udzielać lepszej odpowiedzi na pytania o Scrum niż „bo tak napisano w Scrum Guide”.
 • Od czego zacząć pracę w Scrumie i jak robić to coraz lepiej w każdym kolejnym Sprincie.
 • Zrozumiesz lepiej odpowiedzialność Scrum Mastera:
  • Po co jest Scrum Master.
  • Co to znaczy, że jest servant leaderem Zespołu Scrum.
  • Jakie postawy przyjmuje w swojej pracy.
  • Jakimi narzędziami się posługuje.
  • Kiedy powinien działać, a kiedy pomaga w działaniu innym.

Korzyści z uczestnictwa

 • Dwa podejścia do egzaminu na certyfikat Professional Scrum Master I.
 • Szkolenie prowadzone po polsku przez praktyków Scrum i Agile, akredytowanych przez Scrum.org jako Professional Scrum Trainers (PST).
 • Formuła zajęć łącząca wykłady z pracą warsztatową i ćwiczeniami w grupach.
 • Dostęp do e-learningu opracowanego przez Andy Brandta (PST), pozwalającego solidnie przygotować się do szkolenia i odświeżyć wiedzę w dowolnej chwili po nim (materiały te, kupowane osobno jako „Agile i Scrum od podstaw”, kosztują 495,93 zł netto).
 • Możliwość zadania pytań i uzyskania porad jak stosować Scrum w praktyce.
 • Możliwość bezpłatnego dołączenia do Ścieżki Rozwoju Scrum Mastera, co daje m.in. na kontakt z trenerem po zakończeniu szkolenia.
 • Materiały w języku polskim.
Online Stacjonarne

Dodatkowe korzyści z udziału w szkoleniu online:

 • W szkoleniu można wziąć udział z dowolnej lokalizacji – nie trzeba podróżować.
 • Szkolenie rozłożone jest na cztery dni.
 • Nie więcej niż 4 godziny intensywnej pracy na szkoleniu dziennie.
 • Po każdej godzinie zajęć następuje 10 minut przerwy, więc nie trzeba siedzieć przed komputerem przez 8 godzin.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy wraz z trenerem tworzą e-book, zawierający mnóstwo komentarzy prowadzącego.
 • Możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania w ramach sesji Q&A na koniec każdego dnia szkoleniowego.
 • Ograniczenie ilości materiałów drukowanych i wielkości „śladu ekologicznego” zostawianego przez uczestników.

Dodatkowe korzyści z udziału w szkoleniu stacjonarnym:

 • Doskonałe lokalizacje i sale szkoleniowe.
 • Możliwość networkingu w czasie przerw.
 • Lunch, kawa i przekąski w cenie szkolenia.
 • Możliwość uzyskania odpowiedzi na indywidualne pytania w ramach sesji Q&A na koniec każdego dnia szkoleniowego.

Jak wziąć udział w tym szkoleniu?

Szkolenie online Bierzesz udział w szkoleniu online przez Internet wraz z trenerem i innymi uczestnikami. Szkolenia odbywają się w zaplanowanych terminach. Dodatkowo otrzymujesz dostęp do kompletnego zestawu materiałów e-learningowowych. Terminy szkoleń
Szkolenie stacjonarne Bierzesz udział w szkoleniu na sali wraz z trenerem i innymi uczestnikami. Szkolenia odbywają się w zaplanowanych terminach i lokalizacjach. Dodatkowo otrzymujesz dostęp do kompletnego zestawu materiałów e-learningowowych. Zamów szkolenie

Opis szkolenia

Professional Scrum Master to szkolenie dla Scrum Masterów, skoncentrowane na przygotowaniu do użycia Scruma w Zespołach w sposób dający wymierne korzyści. Celem kursu jest zapewnienie zrozumienia tego, w jaki sposób Scrum działa i powodów, dla których twórcy zdefiniowali tę metodę w sposób opisany w Scrum Guide. Uczestnicy pozyskują również wiedzę o metodzie – jej elementach i obowiązujących regułach.

Szkolenie nie jest skupione na teorii Scruma, ale przede wszystkim na jego praktycznym zastosowaniu do optymalizacji wartości produktu, uzyskania skuteczności Zespołu, ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, zapewnienia jakości rozwiązań oraz utrzymania w ryzach kosztów wytwarzania i utrzymania produktów i usług.

Uczestnicy pozyskują wiedzę, której mogą użyć do udoskonalania stosowanych dotychczas praktyk, by osiągać rezultaty jeszcze lepsze niż dotychczas. Dowiadują się również jak efektywnie monitorować rezultaty podjętych decyzji, by maksymalnie optymalizować stosowane procesy.

Szkolenie zostało opracowane przez współtwórcę metody Scrum Kena Schwabera oraz wybranych przez niego akredytowanych trenerów, zrzeszonych w Scrum.org. Pierwsza wersja powstała w 2010 roku i od tego czasu zakres oraz sposób prowadzenia zajęć jest ciągle uaktualniany i udoskonalany. Code Sprinters jako pierwsza firma w Polsce zaoferowała szkolenie Professional Scrum Master w języku polskim już w 2010 roku.

W naszym szkoleniu korzystamy ze slajdów i materiałów tłumaczonych na język polski przez naszych trenerów.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do osób, które mają podstawową wiedzę na temat Scrum i pracują jako Scrum Masterzy lub zamierzają wziąć na siebie tę odpowiedzialność w swoich organizacjach.

Udział w kursie Professional Scrum Master jest przydatny również dla członków Developerów, Product Ownerów oraz managerów i innych osób współpracujących z Zespołami Scrum.

Certyfikat Professional Scrum Master (PSM I)

Szkolenie Professional Scrum Master powiązane jest z certyfikatami o tej samej nazwie, przyznawanymi przez Scrum.org. Uzyskanie certyfikatu wymaga zdania egzaminu.

Udział w szkoleniu zapewnia możliwość dwukrotnego bezpłatnego podejścia do egzaminu PSM I.

Poznaj również Kanban

Zespoły, które posługują się Scrumem, muszą dobrać właściwe narzędzia i praktyki, z których będą korzystać. Coraz popularniejsze i w istocie praktycznie nieuniknione jest posłużenie się Kanbanem, a to wprost przekłada się na konieczność posiadania wiedzy o tej strategii przez Scrum Masterów.

Scrum Masterzy powinni znać Kanban, aby:

 1. Pomóc Zespołowi w takim połączeniu Scruma z Kanbanem, by przyniosło to faktycznie korzyści.
 2. Pomóc w wyborze sposobu pracy Zespołom, które planują porzucić Scrum w błędnym przekonaniu, że tylko tak da się zacząć pracować w Kanbanie.
 3. Pomóc organizacji w wyborze metody pracy dla Zespołów, które przed takim wyborem stoją.

W trakcie szkolenia Professional Scrum Master rozmawiamy oczywiście o Kanbanie, ale każdy Scrum Master zdecydowanie musi zdobyć wiedzę na ten temat (lub pogłębić ją, jeśli jest pobieżna). Jest to tym bardziej kluczowe, że panuje nieuzasadnione przekonanie jakoby „Kanban był zbyt prosty, by trzeba się z niego szkolić”, co prowadzi do katastrofalnie dysfunkcyjnego posłużenia się tą strategią wskutek braku wiedzy.

Dlatego wszystkich uczestników szkolenia PSM zapraszamy na warsztat Mastering Professional Kanban. W jego trakcie nauczyć się można wykorzystania Kanbana jako elastycznej strategii optymalizacji wartości w połączeniu z różnymi metodami, w tym ze Scrumem. To dobry wybór zwłaszcza dla osób, które pracują lub współpracują nie tylko z Zespołami Scrum, ale też Zespołami posługującymi się Kanbanem.

Mamy w ofercie również szkolenie akredytowane przez Scrum.org, które skupione jest na sposobie łączenia Scruma z Kanbanem – Professional Scrum with Kanban. Jest ono doskonałym wyborem dla Scrum Masterów, którzy dzięki suplementacji Scruma Kanbanem chcą pomóc Zespołom Scrum podnieść skuteczność działania.

Online Stacjonarne
Terminy i czas trwania szkolenia
 • zajęcia odbywają się w ustalonym terminie – przez Internet,
 • składają się z 4 dni szkoleniowych,
 • zajęcia w każdym dniu odbywają się w godzinach 9:00 – 13:30.

Szkolenia organizowane na zamówienie w formie zamkniętej mogą być realizowane w niestandardowych godzinach, a poszczególne dni szkoleniowe mogą zostać rozłożone w czasie.

Sposób prowadzenia zajęć
 • szkolenie składa się z bloków tematycznych rozdzielonych przerwami,
 • obejmuje ćwiczenia w grupach pod okiem trenera.
 • pojedynczy blok tematyczny trwa około 60 minut,
 • termin i długość przerw zależy od potrzeb grupy uczestników i dynamiki ich pracy.
Ramowy plan dnia szkoleniowego
 • 8:45 – otwarcie sesji,
 • 9:00 – rozpoczęcie zajęć z trenerem i pracy w grupie wraz z innymi uczestnikami,
 • 13:30 – zakończenie zajęć,
 • 13:30 – 14:30 – Q&A (część opcjonalna, dla chętnych).
Z jakich narzędzi korzystamy
 • Zoom – do wykładów, dyskusji oraz do pracy w grupach,
 • Google Docs – pozwala tworzyć wspólnie artefakty i materiały szkoleniowe,
 • Mural – czyli wirtualne tablice.

W przypadku szkoleń realizowanych na zamówienie w formie zamkniętej możliwe jest wykorzystanie platformy Microsoft Teams zamiast Zoom.

Terminy i czas trwania szkolenia
 • zajęcia odbywają się w ustalonym terminie i miejscu – na sali szkoleniowej,
 • składają się z 2 dni szkoleniowych,
 • zajęcia w każdym dniu odbywają się w godzinach 9:00 – 17:30.
Sposób prowadzenia zajęć
 • szkolenie składa się z bloków tematycznych rozdzielonych przerwami,
 • obejmuje ćwiczenia w grupach pod okiem trenera.
 • pojedynczy blok tematyczny trwa 60-90 minut,
 • termin i długość przerw zależy od potrzeb grupy uczestników i dynamiki ich pracy.
Ramowy plan dnia szkoleniowego
 • 8:45 – otwarcie sali,
 • 9:00 – rozpoczęcie zajęć z trenerem i pracy w grupie wraz z innymi uczestnikami,
 • 13:00 – 14:00 – przerwa na lunch,
 • 17:30 – zakończenie zajęć,
 • 17:30 – 18:00 – Q&A (część opcjonalna, dla chętnych).
Więcej  

Program szkolenia

Podczas szkolenia poruszane są następujące zagadnienia:

 • Podstawy teoretyczne Scrum – empiryzm, adaptacyjność, Lean.
 • Scrum a Waterfall – porównanie podejścia zwinnego i tradycyjnego.
 • Omówienie elementów Scrum – odpowiedzialności, artefakty i zdarzenia, oraz zasady łączące je w całość.
 • Definicja Ukończenia (ang. Definition of Done).
 • Zarządzanie wymaganiami w Scrum – praca z Backlogiem Produktu.
 • Oszacowania i prognozy oraz sposób ich użycia w Scrumie.
 • Planowanie oraz monitorowanie postępów prac w Scrum.
 • Kwestie zarządzania ryzykiem w Scrumie.
 • Dynamika samoorganizujących się Zespołów – kwestie motywacji, przełączania kontekstu, unikalnych kompetencji.
 • Jakość techniczna a koszty i wartość produktu – pojęcie całkowitego kosztu posiadania (ang. Total Cost of Ownership, w skrócie TCO), znaczenie długu technicznego dla kosztu i wartości produktu, sposoby ich optymalizacji.
 • Zmiana organizacyjna – jak przeprowadzić zmiany niezbędne dla wdrożenia Scrum i uzyskania z niego maksymalnych korzyści.
 • Scrum Master – kim jest i jaka jest jego odpowiedzialność.
 • Przygotowanie do egzaminu PSM I – omówienie zasad zdawania egzaminu oraz przykładowych pytań.

Trenerzy prowadzący szkolenie odpowiadają też na pytania uczestników, w miarę możliwości uzupełniając program szkolenia elementami dopasowanymi do potrzeb grupy.

Uczestnicy jeszcze przed rozpoczęciem zajęć otrzymują materiały pozwalające się przygotować się do pracy na szkoleniu.

Akredytacja

Certyfikacja

W cenę szkolenia wliczone jest uczestnictwo w trójstopniowym programie certyfikacyjnym Professional Scrum Master. Dostępne są trzy poziomy certyfikatów: PSM I, PSM II i PSM III. Rosnący poziom trudności pozwala wyróżnić profesjonalistów, którzy istotnie mają odpowiednią wiedzę na temat metody Scrum oraz ogólnie praktyk i metod Agile, a więc są w stanie je zastosować w różnych projektach i Zespołach.

Uczestnicy szkolenia otrzymają specjalny kod upoważniający do bezpłatnego przystąpienia do egzaminu Professional Scrum Master I (PSM I). Egzamin ma formę testu i odbywa się online.

Jeśli podejdziesz do egzaminu PSM I w ciągu 14 dni od daty otrzymania kodu od Scrum.org, ale nie uda Ci się zdobyć wymaganych 85% punktów, możesz bezpłatnie przystąpić do egzaminu po raz drugi.

Uczestnicy, którzy zdali egzamin PSM I, otrzymują także zniżkę 40% od ceny egzaminu na wyższy poziomem certyfikatu – PSM II. Zniżka ta jest ważna bezterminowo.

Materiały przygotowujące do zdania egzaminu dostarczamy na szkoleniu.

Trenerzy

Przygotowanie do szkolenia

By wziąć udział w szkoleniu Professional Scrum Master, wymagana jest podstawowa wiedza o metodzie Scrum. Dlatego zalecamy, aby przed udziałem w szkoleniu:

 • jako minimum przeczytać Scrum Guide dostępny na stronie scrumguides.org oraz zapoznać się z materiałami e-learningowymi udostępnionymi po zapisie na szkolenie,
 • w miarę możliwości przeczytać książki o Scrumie z listy pozycji przedstawionej poniżej.

W zrozumieniu, w jaki sposób działa Scrum i jak można go efektywnie wykorzystać, pomoże również:

 • posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania projektami,
 • umiejętność opisywania wymagań oraz ich dekompozycji,
 • posiadanie ogólnej wiedzy (najlepiej popartej doświadczeniem) o tym, jak wygląda proces wytwarzania lub udoskonalania produktu,
 • wykonanie testu z wiedzy o Scrumie udostępnionego przez Scrum.org – należy do niego podejść po przeczytaniu przynajmniej Scrum Guide.

Książki na temat Scruma, które polecamy:

Uczestnicy w trakcie szkolenia otrzymują wszystkie materiały niezbędne do realizacji ćwiczeń.

Online Stacjonarne

Aby zmaksymalizować czas pracy w grupie poświęcony na ćwiczenia i dyskusję, uczestnicy powinni wykonać jeszcze przed rozpoczęciem zajęć wszystkie lekcje szkolenia e-learningowego udostępnionego po zapisie.

Dostęp do platformy z materiałami e-learningowymi każdy uczestnik otrzymuje indywidualnie po rejestracji na szkolenie. Dane niezbędne do logowania wysyłane są w wiadomości e-mail. W przypadku zaginięcia wiadomości prosimy o sprawdzenie folderu spam i ewentualny kontakt z nami.

Niezbędne narzędzia

Do wykonania lekcji e-learningowych wystarczy przeglądarka internetowa, potrzebne są też głośniki, by słyszeć trenera. Wszystkie materiały, jakie można pobrać w trakcie wykonywania lekcji zapisywane są w popularnym formacie PDF.

Uczestnictwo w sesji interaktywnej przez Internet wymaga:

 • stabilnego łącza o wystarczającej przepustowości do transmisji dźwięku i obrazu,
 • kamery internetowej oraz mikrofonu i ich włączenia w trakcie zajęć,
 • spokojnego miejsca, z którego uczestnik może łączyć się, nie przeszkadzając innym (hałasy w tle itp.).

Korzystamy z następującego oprogramowania:

 • Zoom, który powinien być zainstalowany jako aplikacja, ponieważ wersja uruchamiana w przeglądarce Internetowej nie ma pełnej funkcjonalności,
 • Google Docs, które są dostępne w przeglądarce Internetowej,
 • Mural, czyli wirtualne tablice, również dostępne w przeglądarce.

W przypadku szkoleń realizowanych na zamówienie w formie zamkniętej możliwe jest wykorzystanie platformy Microsoft Teams zamiast Zoom.

Sesja techniczna przed rozpoczęciem zajęć

Przed rozpoczęciem zajęć interaktywnych w grupie, najczęściej dzień lub dwa wcześniej, organizujemy sesję techniczną, trwającą 15 – 30 minut. W tym czasie sprawdzamy, czy każdy z uczestników będzie w stanie korzystać z narzędzi i połączyć się z grupą. To daje możliwość rozwiązania ewentualnych problemów, jakie czasami się ujawniają.

Aby zmaksymalizować czas pracy w grupie poświęcony na ćwiczenia i dyskusję, uczestnicy powinni wykonać jeszcze przed rozpoczęciem zajęć wszystkie lekcje szkolenia e-learningowego udostępnionego po zapisie.

Dostęp do platformy z materiałami e-learningowymi każdy uczestnik otrzymuje indywidualnie po rejestracji na szkolenie. Dane niezbędne do logowania wysyłane są w wiadomości e-mail. W przypadku zaginięcia wiadomości prosimy o sprawdzenie folderu spam i ewentualny kontakt z nami.

Niezbędne narzędzia

Do wykonania lekcji e-learningowych wystarczy przeglądarka internetowa, potrzebne są też głośniki, by słyszeć trenera. Wszystkie materiały, jakie można pobrać w trakcie wykonywania lekcji zapisywane są w popularnym formacie PDF.

Warunki zakupu

Jako lider szkoleń Scrum i Agile w Polsce możemy zaproponować Państwu wyjątkowo atrakcyjne ceny. Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% VAT.

Zastrzegamy prawo do zmiany cen w przypadku zmian sytuacji ekonomicznej. Zmiany takie nie dotyczą już opłaconych rejestracji.

Online Stacjonarne
Cena uczestnictwa w szkoleniu publicznym zawiera:
 • 4 dni intensywnych zajęć warsztatowych,
 • 4 dni bezpośredniego kontaktu z doświadczonym trenerem,
 • przygotowanie do egzaminu Professional Scrum Master I,
 • dwa bezpłatne podejścia do egzaminu PSM I pod warunkiem przystąpienia do pierwszego egzaminu w ciągu 14 dni po otrzymaniu kodu od Scrum.org,
 • 40% zniżki na egzamin Professional Scrum Master II (egzaminy przeprowadzane przez Scrum.org),
 • bezterminowy dostęp do szkolenia e-learningowego (zawartość tych materiałów jest taka sama jak w szkoleniu „Agile i Scrum od podstaw”),
 • elektroniczne materiały szkoleniowe,
 • możliwość bezpłatnego dołączenia do Ścieżki Rozwoju Scrum Mastera,
 • estetyczny dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia w wersji elektronicznej.

Miejsce na szkoleniu online uważamy za zarezerwowane z chwilą otrzymania podpisanego formularza zamówienia, na podstawie którego można wystawić fakturę VAT, lub z chwilą otrzymania zapłaty.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu online możliwa jest do dwóch tygodni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Po tej dacie rezygnacje nie są możliwe, można jednak zmienić osoby mające wziąć udział w szkoleniu przy zachowaniu liczby wykupionych rezerwacji. Zwrot pełnej wpłaconej kwoty nastąpi także, gdyby – co mało prawdopodobne – szkolenie musiało zostać odwołane.

W przypadku osób prywatnych wymagana jest płatność przed szkoleniem.

Cena uczestnictwa w szkoleniu publicznym zawiera:
 • 2 dni intensywnych zajęć warsztatowych,
 • 2 dni bezpośredniego kontaktu z doświadczonym trenerem,
 • przygotowanie do egzaminu Professional Scrum Master I,
 • dwa bezpłatne podejścia do egzaminu PSM I pod warunkiem przystąpienia do pierwszego egzaminu w ciągu 14 dni po otrzymaniu kodu od Scrum.org,
 • 40% zniżki na egzamin Professional Scrum Master II (egzaminy przeprowadzane przez Scrum.org),
 • bezterminowy dostęp do szkolenia e-learningowego (zawartość tych materiałów jest taka sama jak w szkoleniu „Agile i Scrum od podstaw”),
 • drukowane materiały szkoleniowe,
 • lunch, zimne i ciepłe napoje oraz poczęstunek w ciągu dnia,
 • możliwość bezpłatnego dołączenia do Ścieżki Rozwoju Scrum Mastera,
 • estetyczny dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia, wręczany przez trenera na koniec zajęć.

Miejsce na szkoleniu stacjonarnym uważamy za zarezerwowane z chwilą otrzymania podpisanego formularza zamówienia, na podstawie którego można wystawić fakturę VAT, lub z chwilą otrzymania zapłaty.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu stacjonarnym możliwa jest do trzech tygodni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Po tej dacie rezygnacje nie są możliwe, można jednak zmienić osoby mające wziąć udział w szkoleniu przy zachowaniu liczby wykupionych rezerwacji. Zwrot pełnej wpłaconej kwoty nastąpi także, gdyby – co mało prawdopodobne – szkolenie musiało zostać odwołane.

W przypadku osób prywatnych wymagana jest płatność przed szkoleniem.

Informacje dodatkowe

Zachęcamy do rozszerzenia standardowego programu kursu PSM o warsztat Scrum Master Toolbox®, który dostarczy praktycznych narzędzi, jakie Scrum Master powinien znać i stosować w swej pracy.

Scrum Masterzy powinni także pozyskać lub poszerzyć posiadaną już wiedzę na temat Kanbana – można to zrobić w ramach akredytowanego przez Scrum.org szkolenia Professional Scrum with Kanban, lub autorskiego warsztatu Code Sprinters – Mastering Professional Kanban.

Natomiast tak Developerzy, jak Scrum Masterzy i Product Ownerzy, którzy zajmują się rozwojem oprogramowania, mogą w ramach akredytowanego przez Scrum.org szkolenia Applying Professional Scrum for Software Development doświadczyć tego, jak wyglądać może praca w Sprintach i poznać praktyki developerskie, które sprzyjają skuteczności w działaniu.

Najbliższy termin szkolenia

Pokaż wszystkie terminy Pokaż tylko najbliższy termin

Zapytanie o prywatne szkolenie

Możemy zrealizować to szkolenie w twojej organizacji w formie zamkniętej (niepublicznej). Użyj przycisku poniżej aby przekazać nam informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Zamów szkolenie zamknięte

Sprawdź inne szkolenia

Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.