Warsztaty Story Mapping

Intensywne warsztaty, podczas których uczestnicy uczą się jak tworzyć story mapę, czyli mapę produktu, i wykorzystywać ją do planowania jego rozwoju.

Jak wziąć udział w tym szkoleniu?

Szkolenie online Bierzesz udział w szkoleniu online przez Internet wraz z trenerem i innymi uczestnikami. Szkolenia odbywają się w zaplanowanych terminach. Zamów szkolenie
Szkolenie stacjonarne Bierzesz udział w szkoleniu na sali wraz z trenerem i innymi uczestnikami. Szkolenia odbywają się w zaplanowanych terminach i lokalizacjach. Zamów szkolenie

Opis szkolenia

Warsztaty Agile Product Management – Story Mapping to intensywne szkolenie, podczas którego uczestnicy nauczą się jak tworzyć story map, czyli mapę produktu i wykorzystywać ją do planowania jego rozwoju.  Formuła warsztatowa oznacza, że uczestnicy czynnie uczestniczą w zajęciach, ćwicząc poznawane techniki na praktycznych przykładach.

Zalety Story Mappingu

Mapy produktu są prezentacją wymagań w dwóch wymiarach – według istotnych obszarów funkcjonalnych oraz ważności. Mapy produktu:

 • ułatwiają myślenie strategiczne o produkcie i jego rozwoju,
 • pozwalają spojrzeć na produkt z szerokiej perspektywy i zobaczyć „big picture”,
 • przy dużych systemach i licznych grupach interesariuszy ułatwiają współpracę i takie ułożenie funkcjonalności, by dostarczać wydania zaspokojające różne potrzeby,
 • ułatwiają zobaczenie logicznych ciągów funkcji wskroś obszarów produktu, które są niezbędne użytkownikom do wykorzystania systemu,
 • dzięki mapom produktu (story maps) łatwiej zrozumieć, co w produkcie jest niezbędne, co przydatne, a co mało wartościowe,
 • pozwalają na określenie, jaki zakres funkcjonalności stanowi MVP produktu,
 • ułatwiają definiowanie wydań,
 • pomagają w radzeniu sobie z „puchnięciem” backlogu, następującym z upływem czasu.

Dlaczego Story Mapping?

Zbieranie wymagań dla dużych produktów lub systemów, z których korzystają grupy użytkowników o różnych potrzebach, nie jest zadaniem łatwym. Wyzwaniem bywa komunikacja pomiędzy interesariuszami, wzajemnie zrozumienie potrzeb, lub uniknięcie zagłębiania się w problematykę jednego wąskiego obszaru kosztem innych. Dużo trudniej zrozumieć lub określić priorytety funkcji w całym systemie, gdy patrzy się tylko na wąski wycinek złożonego środowiska. Jeszcze trudniej określić, w jakie funkcjonalności produktu warto inwestować ograniczony czas i środki, jakim dysponuje organizacja.

Mapy produktów tworzone są przez grupy, w których obecni są – bezpośrednio, lub poprzez reprezentantów – interesariusze, klienci i użytkownicy. Na produkt spogląda się szeroko, ale bez skupiania się nadmiernie nad jednym lub kilkoma aspektami produktu. To ułatwia dostrzeżenie (a czasami wręcz odkrycie) wymagań w różnych obszarach, a tym samym pozwala na zaspokojenie oczekiwań klientów o różnych potrzebach. Story Mapping pozwala lepiej zrozumieć jak złożony produkt działa jako całość, ułatwia też interesariuszom określenie priorytetów i oszacowanie wartości ich celów biznesowych względem innych.

Story Mapping sprawdza się doskonale tam, gdzie w rozwój produktu lub systemu zaangażowana jest duża liczba interesariuszy. Stworzenie jednej mapy wymaga uzgodnienia wspólnych albo co najmniej komplementarnych celów, a wspólne układanie kart na mapie pozwala łatwo określić, co jest najważniejsze i jaka powinna być kolejność działań. Umieszczamy kartę tym wyżej, im ważniejsza lub bardziej wartościowa jest opisana nią funkcjonalność; to, co z lewej następuje przed tym, co umieścimy z prawej.

Jeśli potrzebujemy zidentyfikować minimalny sensowny produkt (MVP) lub rozważyć kilka opcji „dużego wykrojenia” (z ang. big cut) wydań odpowiadających na różne potrzeby – mapy ułatwią dyskusję i zaangażują niezbędnych interesariuszy w ten proces. Na koniec bez trudu można zbudować backlog produktu w oparciu o mapę, aby już w bardziej tradycyjny sposób poddać go doskonaleniu (refinement).

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztaty skierowane są przede wszystkim do:

 • Product i Project Managerów
 • Developerów
 • Testerów
 • Analityków biznesowych i technicznych
 • Product Ownerów
 • Scrum Masterów
 • Interesariuszy

Potrzebujesz więcej narzędzi niż Story Mapping?

Warsztaty Story Mappingu warto uzupłnić Warsztatami User Stories. Można też wziąć udział w obu tych szkoleniach na raz w ramach Warsztatów Zarządzania Wymaganiami w Agile.

Więcej  

Program szkolenia

Warsztaty Story Mapping dostępne są w dwóch wersjach – jako warsztat jedno lub dwudniowy.

Warsztat jednodniowy

Warsztat w tej wersji to jeden dzień wypełniony na przemian zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi ćwiczeniami. Celem jednodniowego warsztatu jest nauczenie techniki tworzenia mapy produktu tak, aby uczestnicy mogli wykorzystać wiedzę i umiejętności do pracy z rzeczywistymi produktami ich organizacji.

Program warsztatu w wersji jednodniowej:
 • Czym są wymagania i jak je tworzyć?
 • Problemy ze wspólnym zrozumieniem wymagań
 • Prezentacja i ćwiczenie techniki Story Mappingu:
  • określenie celów,
  • identyfikacja aktorów i scenariuszy,
  • tworzenie mapy,
  • eksploracja i doskonalenie mapy,
  • „wykrawanie” wydań i/lub MVP,
  • tworzenie backlogu produktu na podstawie mapy
 • Tworzenie mapy produktu rozwijanego przez uczestników:
  • kilka iteracji rozdzielonych krótką retrospektywą,
  • określenie zakresu pierwszego wydania produktu

Warsztat dwudniowy

Wersja dwudniowa warsztatu jest pomyślana jako sesja tworzenia rzeczywistej mapy produktu, w której powinni wziąć udział użytkownicy i interesariusze (lub – w przypadku dużych produktów – przynajmniej Product Ownerzy obszarów).

Program warsztatu w wersji dwudniowej:
 • 1 dzień:
  • nauka techniki tworzenia mapy produktu,
  • praktyczne ćwiczenia na przykładach,
  • rozpoczęcie budowy mapy rzeczywistego produktu
 • 2 dzień:
  • tworzenie mapy rzeczywistego produktu

W tej wersji warsztatu trener występuje jako moderator dla grupy, która pod jego kierunkiem buduje prawdziwą mapę dla swojego produktu. Większy nacisk jest zatem położony nie na teorię, ale na zbudowanie rzeczywiście użytecznej mapy produktu (story map). Wersja ta jest polecana przede wszystkim firmom tworzącym nowy produkt, lub budującym produkt duży, albo system, z którego korzystać będzie wiele grup interesariuszy o różnych potrzebach.

Dodatkowe techniki i wiedza

W czasie warsztatu, w zależności od potrzeb uczestników, prezentowane są dodatkowe techniki i wiedza przydatna przy pracy z mapami produktów, na przykład:

 • Jak pisać wartościowe User Story?
 • Impact Mapping.
 • 5 Why’s.
 • Czym jest MVP?

Zawartość dodatkowa ustalana jest na etapie zamawiania warsztatu.

Trenerzy

Warunki zakupu

Szkolenie organizowane jest wyłącznie w formie zamkniętej na zamówienie. Warsztaty Agile Product Management – Story Mapping są „szyte na miarę”, możemy dostosować ich zakres do indywidualnych potrzeb uczestników.

Cena szkolenia jest uzgadniana indywidualnie w zależności od wielkości grupy, lokalizacji szkolenia oraz zakresu współpracy.

Warsztaty Agile Product Management – Story Mapping to warsztaty „szyte na miarę”, możemy dostosować ich zakres do Państwa potrzeb. Organizowane są jedynie w formie zamkniętej tj. na zlecenie konkretnej firmy dla jej pracowników.

Cena jednodniowego warsztatu zawiera:

 • 1 dzień intensywnego treningu z tworzenia map produktu,
 • materiały szkoleniowe.

Cena dwudniowego warsztatu obejmuje:

 • 2 dzień intensywnego treningu z tworzenia map produktu w czasie którego trener moderuje sesję tworzenia prawdziwej mapy produktu (story map) dla rzeczywistego produktu organizacji zamawiającej warsztat,
 • materiały szkoleniowe.

W celu ustalenia cen i terminu szkolenia zapraszamy do kontaktu poprzez:

Informacje dodatkowe

Warsztaty Story Mapping stanowią, obok Warsztatów User Stories, jeden z elementów składowych dwudniowego szkolenia Zarządzanie Wymaganiami w Agile, które organizowane jest w formie otwartej (publicznie dostępna rejestracja).

Skontaktuj się z Code Sprinters aby dowiedzieć się kiedy ponownie będzie organizowane takie szkolenie.

Zapytanie o prywatne szkolenie

Możemy zrealizować to szkolenie w twojej organizacji w formie zamkniętej (niepublicznej). Użyj przycisku poniżej aby przekazać nam informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Zwracamy uwagę, że szkolenie to jest dostępne wyłącznie na zamówienie i nie organizujemy go w formie publicznej z otwartą rejestracją dla uczestników.

Zamów szkolenie zamknięte

Sprawdź inne szkolenia

Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.