Warsztaty Story Mapping

Intensywne warsztaty, podczas których uczestnicy uczą się jak tworzyć story mapę, czyli mapę produktu, i wykorzystywać ją do planowania jego rozwoju.

Więcej  

Trener

Program szkolenia

Warsztaty Story Mapping dostępne są w dwóch wersjach – jako warsztat jedno lub dwudniowy.

Warsztat jednodniowy

Warsztat w tej wersji to jeden dzień wypełniony na przemian zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi ćwiczeniami. Celem jednodniowego warsztatu jest nauczenie techniki tworzenia mapy produktu tak, aby uczestnicy mogli wykorzystać wiedzę i umiejętności do pracy z rzeczywistymi produktami ich organizacji.

Program warsztatu w wersji jednodniowej:
 • Czym są wymagania i jak je tworzyć?
 • Problemy ze wspólnym zrozumieniem wymagań
 • Prezentacja i ćwiczenie techniki Story Mappingu:
  • określenie celów,
  • identyfikacja aktorów i scenariuszy,
  • tworzenie mapy,
  • eksploracja i doskonalenie mapy,
  • „wykrawanie” wydań i/lub MVP,
  • tworzenie backlogu produktu na podstawie mapy
 • Tworzenie mapy produktu rozwijanego przez uczestników:
  • kilka iteracji rozdzielonych krótką retrospektywą,
  • określenie zakresu pierwszego wydania produktu

Warsztat dwudniowy

Wersja dwudniowa warsztatu jest pomyślana jako sesja tworzenia rzeczywistej mapy produktu, w której powinni wziąć udział użytkownicy i interesariusze (lub – w przypadku dużych produktów – przynajmniej Product Ownerzy obszarów).

Program warsztatu w wersji dwudniowej:
 • 1 dzień:
  • nauka techniki tworzenia mapy produktu,
  • praktyczne ćwiczenia na przykładach,
  • rozpoczęcie budowy mapy rzeczywistego produktu
 • 2 dzień:
  • tworzenie mapy rzeczywistego produktu

W tej wersji warsztatu trener występuje jako moderator dla grupy, która pod jego kierunkiem buduje prawdziwą mapę dla swojego produktu. Większy nacisk jest zatem położony nie na teorię, ale na zbudowanie rzeczywiście użytecznej mapy produktu (story map). Wersja ta jest polecana przede wszystkim firmom tworzącym nowy produkt, lub budującym produkt duży, albo system, z którego korzystać będzie wiele grup interesariuszy o różnych potrzebach.

Dodatkowe techniki i wiedza

W czasie warsztatu, w zależności od potrzeb uczestników, prezentowane są dodatkowe techniki i wiedza przydatna przy pracy z mapami produktów, na przykład:

 • Jak pisać wartościowe User Story?
 • Impact Mapping.
 • 5 Why’s.
 • Czym jest MVP?

Zawartość dodatkowa ustalana jest na etapie zamawiania warsztatu.

Zamów szkolenie zamknięte

Możemy zrealizować to szkolenie w twojej organizacji w formie zamkniętej (niepublicznej). Użyj przycisku poniżej aby przekazać nam informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Zwracamy uwagę, że szkolenie to jest dostępne wyłącznie na zamówienie i nie organizujemy go w formie publicznej z otwartą rejestracją dla uczestników.

Zamów szkolenie zamknięte

Potrzebujesz więcej informacji?

Wyświetl szczegółowy opis
Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.