Course description

Behavior-Driven Development to zaawansowane warsztaty przeznaczone dla całych zespołów wytwarzających produkty informatyczne. Dzięki zamkniętemu szkoleniu, w którym uczestnikami są deweloperzy i osoby odpowiedzialne za tworzenie wymagań, granica między sferą biznesową a IT korzystnie zaciera się na rzecz nowoczesnych sposobów współpracy.

Warsztaty składają się w całości z praktycznych ćwiczeń przeplatanych odrobiną koniecznej teorii. 

Przez pierwszą połowę warsztatów uczestniczą w nich zarówno developerzy jak i osoby z “biznesu” odpowiedzialne za definiowanie wymagań i zarządzanie nimi. W tym czasie ćwiczymy głównie praktyki wspólnego tworzenia wymagań oraz zarządzania nimi w taki sposób by maksymalizować wartość biznesową.

Druga część warsztatów skierowana jest głównie do programistów i testerów. Skupiamy się na poznaniu narzędzi i technik tworzenia testów automatycznych będących jednocześnie wykonywalną dokumentacją.

Uczestnicy szkolenia będą potrafili skonfigurować i obsługiwać środowisko do automatycznych testów akceptacyjnych oraz używać narzędzi wspomagających wytwarzanie oprogramowania w podejściu  BDD.

Course agenda

Część pierwsza (przeznaczona zarówno dla developerów jak i osób z biznesu)

 1. Wstęp do Agile
 2. Czym jest Behavior Driven Development?
 3. Tworzenie i analiza wymagań
 4. W jaki sposób wybierać wymagania do zaimplementowania?
 5. Wartość Biznesowa a pieniądze
 6. Role i zadania w zespole kros-funkcjonalnym (w tym rola analityka)
 7. Kiedy stosować BDD?
 8. Model Cynefin i jego przełożenie na proces wytwarzania oprogramowania
 9. User Stories i Scenariusze (czy też przypadki użycia) – jak je tworzyć, jak nimi zarządzać?
 10. Tworzenie i zarządzanie backlogiem produktu
 11. Korzyści z zastosowania BDD

Część druga (przeznaczona głównie dla developerów i testerów – oczywiście zapraszamy również osoby z biznesu)

 1. Narzędzia do automatyzacji testów – omówienie, konfiguracja i praktyka:
  1. JUnit
  2. JBehave
  3. Maven
  4. FestAssert
  5. Selenium WebDriver
 2. Wstęp do Automatyzacji testów
 3. Utrzymywanie dużej ilości testów – Page Object Pattern a BDD
 4. Continuous Integration
 5. Kiedy stosować TDD a kiedy BDD?
 6. User Stories – teoria i praktyka
 7. Warianty językowe podczas tworzenia User Stories – definiowanie własnych słowników
 8. Given – When – Then – czyli jak pisać czytelne testy?

Trainers

Remigiusz Dudek

Quality Engineer, Agile’owiec i szkoleniowiec specjalizujący się w technice Behaviour Driven Development.

Marcin Dziedzic

Programista Javy, praktyk TDD, członek Polish Java User Group. Wielki zwolennik Domain–Driven Design oraz idei Command Query Responsibility Segregation.

Purchase conditions

Szkolenie organizowane jest wyłącznie w formie zamkniętej na zamówienie.

Cena szkolenia Behavior-Driven Development jest uzgadniana indywidualnie w zależności od wielkości grupy, lokalizacji szkolenia oraz zakresu współpracy.

W celu ustalenia cen i terminu szkolenia zapraszamy do kontaktu poprzez:

Order a private class

Check other courses

This site uses cookies to offer you the best browsing experience. Accept cookies to continue navigating through pages on this site. You may also reject cookies and then leave the site. Find out more on how we use cookies by reading our Privacy Policy.
Accept cookies Reject cookies
The cookies created by this site has been removed and you can now safely navigate out of this site. If you keep browsing our pages, we will prompt you to accept cookies again.