Professional Scrum Facilitation Skills

Professional Scrum Facilitation Skills™ to interaktywny warsztat zaprojektowany tak, aby pomóc praktykom Scrum rozwinąć sposób myślenia facylitatora, rozwinąć umiejętności facylitacji oraz dowiedzieć się jak wybrać skuteczne techniki facylitacji dla różnych okoliczności.

Jak wziąć udział w tym szkoleniu?

Szkolenie online Bierzesz udział w szkoleniu online przez Internet wraz z trenerem i innymi uczestnikami. Szkolenia odbywają się w zaplanowanych terminach. Sprawdź terminy
Szkolenie stacjonarne Bierzesz udział w szkoleniu na sali wraz z trenerem i innymi uczestnikami. Szkolenia odbywają się w zaplanowanych terminach i lokalizacjach. Sprawdź terminy

Opis szkolenia

Zastosowanie dobrej facylitacji to bardziej efektywne zdarzenia Scrum i lepsze zgranie zespołu, w tym także jeśli idzie o rozwiązywanie problemów. Wszystko to razem prowadzi do lepszych wyników uzyskiwanych przez zespoły Scrum.

Kluczową koncepcją w Scrum jest oddanie rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w ręce Zespołu Scrum. Scrum tworzy przestrzeń, w której tak się dzieje, a wartości Scrum pomagają tworzyć środowisko, w którym głos każdego członka Zespołu Scrum może być słyszalny. Jednak interakcje w zespole nie zawsze są łatwe a dyskusja – zwłaszcza przy dużym zaangażowaniu – może być frustrująca czy nawet prowadzić do konfliktów. Skuteczne facylitowanie interakcji pomoże poprowadzić zespół w kierunku pożądanych rezultatów.

Online Stacjonarne

W wersji on-line szkolenie trwa 1 cały dzień szkoleniowy od 9:00 do 16:00 z przerwami. Dodatkowo, po szkoleniu można wziąć udział w dodatkowej sesji Q&A z trenerem.

Podczas szkolenia w wersji on-line posługujemy się narzędziami charakterystycznymi dla facylitacji spotkań zdalnych, a więc przede wszystkim tablicą Mural.

W wersji stacjonarnej szkolenie trwa 1 cały dzień szkoleniowy, od 9:00 do 17:00 z przerwami. Podczas szkolenia stacjonarnego posługujemy sie narzędziami charakterystycznymi dla facylitacji spotkań stacjonarnych – flipcharty, karty, tablice. Uczestnicy otrzymają na miejscu wszystkie niezbędne do uczestnictwa materiały.

Na szkoleniach publicznych zapewniamy ponad to obiad i poczęstunek podczas przerw kawowych.

Program szkolenia

PSFS to jednodniowy warsztat budowania umiejętności, na którym uczestnicy dowiedzą się, jak stać się lepszymi facylitatorami i dzięki temu poprawić interakcje ze swoimi zespołami Scrum, interesariuszami i klientami. Uczestnicy zajmą się serią typowych scenariuszy związanych ze Scrumem, stosując do ich rozwiązania techniki facylitacji i w ten sposób wzbogacając swoją „skrzynkę z narzędziami”.

  • Rozwój umiejętności facylitacji i myślenia z pozycji facylitatora
  • Zasady facylitacji, na których opierają się doświadczeni facylitatorzy
  • Zrozumienie roli, jaką zasady facylitacji i wartości Scrum odgrywają w usprawnianiu współpracy w zespołach Scrum
  • Zrozumienie, w jaki sposób facylitacja może pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji, z którymi spotyka się większość zespołów Scrum
  • Stosowanie umiejętności i technik facylitacji, by poprawić zdarzenia Scrum i inne interakcje w zespole
  • Jak zachęcać do przyjęcia różnych perspektyw i pomysłów, jednocześnie prowadząc zespół do podejmowania decyzji
  • Poznanie elementów dynamiki grupy i ich wpływu na proces decyzyjny
  • Poznanie technik facylitacji i rozumienie okoliczności, w jakich można je zastosować

Akredytacja

Certyfikacja

Uczestnicy szkolenia otrzymują bezpłatnie możliwość przystąpienia do egzaminu, który umożliwia uzyskanie zaawansowanego certyfikatu Professional Scrum Facilitation Skills. Potwierdza on posiadanie wiedzy na temat facylitacji oraz jej zastosowania w pracy z zespołami Scrum.

Jak wygląda egzamin PSFS?

Egzamin PSFS jest egzaminem testowym, przeprowadzanym przez Internet bezpośrednio na stronach organizacji certyfikującej, czyli Scrum.org. Podczas egzaminu zdający odpowiada na 20 pytań w ciągu 30 minut (pół godziny), są to zarówno pytania jedno- jak i wielokrotnego wyboru. Wynik poznajemy natychmiast, aby otrzymać certyfikat konieczne jest uzyskanie 85% prawidłowych odpowiedzi.

Zgodnie z zasadami Scrum.org, jeśli uczestnicy szkolenia podejdą do egzaminu w ciągu 14 dni od szkolenia i nie uda im się uzyskać odpowiedniej liczby dobrych odpowiedzi, otrzymają dodatkową, bezpłatną możliwość przystąpienia do egzaminu ponownie w innym, dowolnie wybranym terminie.

Szkolenie nie jest zaprojektowane jako przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego PSFS. W szczególności w czasie zajęć nie omawiamy pytań egzaminacyjnych lub podobnych. Celem warsztatu jest podniesienie kwalifikacji uczestników. Dobry wynik egzaminacyjny jest dodatkowym bonusem, aczkolwiek zależy on od innych czynników m.in. poziomu znajomości języka angielskiego, doświadczenia itp. 

Trener

Przygotowanie do szkolenia

Nie jest wymagane żadne przygotowanie do uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenie nie jest przeznaczone dla osób, które nie znają Scruma – polecamy je przede wszystkim Scrum Masterom oraz członkom zespołów Scrum, którzy ukończyli szkolenie PSM, PSPO, APS lub APS-SD.

Powiadomienie o nowych terminach

Obecnie brak zaplanowanych terminów szkoleń publicznych obejmujących to szkolenie. Możemy poinformować cię gdy tylko pojawi się możliwość uczestnictwa w tym szkoleniu. Użyj formularza poniżej aby pozostawić swoje dane kontaktowe.

Zapytanie o prywatne szkolenie

Możemy zrealizować to szkolenie w twojej organizacji w formie zamkniętej (niepublicznej). Użyj przycisku poniżej aby przekazać nam informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Zamów szkolenie zamknięte

Sprawdź inne szkolenia

Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.