Course description

Test-Driven Development to warsztaty skierowane do programistów. Tematyka szkolenia koncentruje się wokół architektury kodu – jego jakości, użyteczności i sprawności oraz oczywiście testowalności.

Testy nie są tylko dla testerów. Pisanie testów przed kodem nie tylko ułatwia jego testowanie, ale również zapewnia jego przejrzystość i czytelność. Warsztaty Test-Driven Development uczą najlepszych praktyk z zakresu tworzenia architektury przejrzystego kodu (ang. Clean Code). Test-Driven Development to najpopularniejsze obecnie podejście do pisania kodu wysokiej jakości stosowane między innymi przez gigantów IT takich jak Google, Microsoft, Apple.

Najważniejsze korzyści ze stosowania TDD:

Test-Driven Development zapewnia między innymi:

 • stałe tempo rozwoju oprogramowania,
 • “czysty”, możliwy do przetestowania kod,
 • wyeliminowanie nieprzemyślanego i zbędnego kodu,
 • poprawienie jakości wizualnej i czytelności kodu,
 • efekt dodatkowy: wysokie pokrycie kodu testami,
 • są to metody istotne w pracy każdego programisty.

Technologie

Szkolenie z Test-Driven Development dostępne jest w naszej ofercie w następujących wersjach technologicznych:

 • Java
 • C#/.NET
 • C++
 • PHP

Course agenda

Warsztaty Test-Driven Development to 2 dni intensywnych, praktycznych ćwiczeń podpartych teorią. Trener podczas szkolenia tłumaczy wszystkie aspekty wytwarzania oprogramowania w podejściu Test-Driven Development. Uczestnicy po tych warsztatach będą w stanie samodzielnie stosować Test-Driven Development w swojej pracy.

Ramowy program warsztatów

 1. Test-Driven Development:
  1. Koncepcja TDD
  2. Red – Green – Refactor
  3. Podejście Outside-In vs Inside-out
  4. Klasyczna vs Londyńska szkoła TDD
  5. Projektowanie poprzez testy
  6. Błędy w implementacji TDD
  7. Kiedy TDD nie ma sensu
  8. Coding Dojo i TDD Kata (prepared i randori) – ćwiczenia
  9. Koncepcja Walking Skeleton
 2. Pisanie testów i testowalnego kodu:
  1. Co sprawa, że kod jest trudny lub nie nadaje się do testowania?
  2. Testowanie oparte na stanie vs testowanie oparte na zachowaniu
  3. Zapachy złych testów – teoria i praktyka
  4. Zasada F.I.R.S.T – teoria i praktyka
  5. Narzędzia testowe, te dobre i te złe
  6. Techniki mockowania
 3. Refaktoryzacja i jakość kodu:
  1. Jaki kod warto refaktoryzować?
  2. Omówienie code smells
  3. Identyfikacja code smells – ćwiczenia
  4. Jakość kodu
  5. Zasady SOLID i GRASP
  6. Refaktoryzacja w kierunku wzorców projektowych (szczególnie DDD)

Trainers

Marcin Byrdziak

Programista aplikacji biznesowych, specjalista w zakresie Continuous Delivery, Test-Driven Development, Domain-Driven Design oraz Clean Code.

Bartosz Czerwiński

Inżynier oprogramowania z wieloletnim stażem w branży IT, specjalizujący się w usprawnianiu i automatyzacji procesów wytwarzania.

Marcin Dziedzic

Programista Javy, praktyk TDD, członek Polish Java User Group. Wielki zwolennik Domain–Driven Design oraz idei Command Query Responsibility Segregation.

Filip Sajdak

Wielbiciel C++, Clean Coder. propagator podejścia Test-First, zasad projektowania SOLID oraz architektury emergentnej. doświadczony Scrum Master.

Purchase conditions

Szkolenie to oferujemy zarówno w formie otwartej jako szkolenia publiczne jak i w formie zamkniętej organizowanej i dopasowywanej do potrzeb naszych klientów.

Udział w publicznych warsztatach Test-Driven Development kosztuje 1800 zł.

Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT.

Cena zawiera:

 • 2 dni intensywnego treningu z Test-Driven Development
 • 2 dni bezpośredniego kontaktu z doświadczonym trenerem
 • dostęp do kodu źródłowego omawianych przykładów
 • ciepłe i zimne napoje oraz poczęstunek w ciągu dnia
 • obiad
Ask for a public or private class

Check other courses

This site uses cookies to offer you the best browsing experience. Accept cookies to continue navigating through pages on this site. You may also reject cookies and then leave the site. Find out more on how we use cookies by reading our Privacy Policy.
Accept cookies Reject cookies
The cookies created by this site has been removed and you can now safely navigate out of this site. If you keep browsing our pages, we will prompt you to accept cookies again.