Filip Sajdak

Wielbiciel C++, Clean Coder. propagator podejścia Test-First, zasad projektowania SOLID oraz architektury emergentnej. doświadczony Scrum Master.

Wielbiciel C++ (propagator nowego standardu C++11), Clean Coder szerzący ideę profesjonalnego podejścia do pracy deweloperów. Propagator podejścia Test-First, zasad projektowania SOLID oraz architektury emergentnej (emergent architecture). Scrum Master wdrażający Scruma w zespołach i organizacjach oraz doświadczony trener zwinnych metod zarządzania projektami. Konstruuje warsztaty zgodnie z zasadami przyśpieszonego uczenia (accelerated learning).

Ma doświadczenie w pracy korporacyjnej, małych i średnich firmach oraz coachingu indywidualnego. Nie obce mu są zasady twardego zarządzania ale świadomie wybiera metody zwinne ze względu na wysoką generowaną wartość. Filip rozpoczął swoją pracę w korporacji jako programista C++.

Podczas 4 letniej pracy stał się Scrum Masterem wdrażającym Scruma w pilotażowym zespole. W tym czasie zainteresował się zaawansowanymi technikami wytwarzania oprogramowania pozwalającym na szybkie i pewne wprowadzanie zmian w aplikacji. Stał się zwolennikiem i propagatorem podejścia Test-First, najpierw wdrażając i ucząc testów akceptacyjnych później testów jednostkowych z zastosowaniem TDD (Google Test i Google Mock).

Podczas prac, usprawniających pracę zespołu, wdrożył system Continuous Integration (Cruise Control, Hudson/Jenkins). W kolejnych latach Filip pomagał wdrażać Scruma i dobre praktyki programistyczne w innych zespołach, działach i firmach. W swojej pracy Filip wielokrotnie pracował z legacy code – rozpoczął propagować dobre i efektywne metody wprowadzania zmian w kodzie trudnym i niezrozumiałym.

Dzięki doświadczeniu zdobytym podczas pracy w różnych zespołach posiada dużą wiedzę na temat sposobów wdrażania dobrych praktyk programistycznych w istniejących projektach oraz w zespołach mających mała wiedzę i doświadczenie w tym temacie.

Courses conducted by trainer

This site uses cookies to offer you the best browsing experience. Accept cookies to continue navigating through pages on this site. You may also reject cookies and then leave the site. Find out more on how we use cookies by reading our Privacy Policy.
Accept cookies Reject cookies
The cookies created by this site has been removed and you can now safely navigate out of this site. If you keep browsing our pages, we will prompt you to accept cookies again.