Filip Sajdak

Wielbiciel C++, Clean Coder. propagator podejścia Test-First, zasad projektowania SOLID oraz architektury emergentnej. doświadczony Scrum Master.

Wielbiciel C++ (propagator nowego standardu C++11), Clean Coder szerzący ideę profesjonalnego podejścia do pracy deweloperów. Propagator podejścia Test-First, zasad projektowania SOLID oraz architektury emergentnej (emergent architecture). Scrum Master wdrażający Scruma w zespołach i organizacjach oraz doświadczony trener zwinnych metod zarządzania projektami. Konstruuje warsztaty zgodnie z zasadami przyśpieszonego uczenia (accelerated learning).

Ma doświadczenie w pracy korporacyjnej, małych i średnich firmach oraz coachingu indywidualnego. Nie obce mu są zasady twardego zarządzania ale świadomie wybiera metody zwinne ze względu na wysoką generowaną wartość. Filip rozpoczął swoją pracę w korporacji jako programista C++.

Podczas 4 letniej pracy stał się Scrum Masterem wdrażającym Scruma w pilotażowym zespole. W tym czasie zainteresował się zaawansowanymi technikami wytwarzania oprogramowania pozwalającym na szybkie i pewne wprowadzanie zmian w aplikacji. Stał się zwolennikiem i propagatorem podejścia Test-First, najpierw wdrażając i ucząc testów akceptacyjnych później testów jednostkowych z zastosowaniem TDD (Google Test i Google Mock).

Podczas prac, usprawniających pracę zespołu, wdrożył system Continuous Integration (Cruise Control, Hudson/Jenkins). W kolejnych latach Filip pomagał wdrażać Scruma i dobre praktyki programistyczne w innych zespołach, działach i firmach. W swojej pracy Filip wielokrotnie pracował z legacy code – rozpoczął propagować dobre i efektywne metody wprowadzania zmian w kodzie trudnym i niezrozumiałym.

Dzięki doświadczeniu zdobytym podczas pracy w różnych zespołach posiada dużą wiedzę na temat sposobów wdrażania dobrych praktyk programistycznych w istniejących projektach oraz w zespołach mających mała wiedzę i doświadczenie w tym temacie.

Szkolenia prowadzone przez trenera

Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.