Code Refactoring

Warsztaty Code Refactoring uczą technik refaktoryzacji kodu, dzięki czemu zarówno wprowadzanie zmian i tworzenie nowego kodu jest szybsze i łatwiejsze.

Jak wziąć udział w tym szkoleniu?

Szkolenie stacjonarne Bierzesz udział w szkoleniu na sali wraz z trenerem i innymi uczestnikami. Szkolenia odbywają się w zaplanowanych terminach i lokalizacjach. Zamów szkolenie

Opis szkolenia

Projektowane oprogramowanie powinno być łatwe w utrzymaniu, a kod źródłowy wystarczająco elastyczny i odporny na przyszłe zmiany wymagań. Klasy powinny być dobrze ustrukturyzowane, luźno powiązane oraz cechować się wysoką kohezją. System natomiast powinien być zorganizowany w sposób modułowy, a moduły nie powinny zależeć od siebie… Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak połączyć teorię z praktyką? Czy jest to osiągalne we współczesnym świecie zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania?

Wszystkie powyższe zasady mają głęboki sens i doskonale przekładają się na jakość wytwarzanego oprogramowania, jednak zazwyczaj w teorii, a nie w praktyce. Niestety, sama znajomość dobrych zasad projektowania oprogramowania i złotych reguł czy też wystrzeganie się niepożądanych struktur nie wystarczają i nie dają gwarancji powodzenia. Brak samodyscypliny i właściwej organizacji pracy szybko prowadzi do tzw. zgnilizny oprogramowania. Jedną z praktyk, które pozwolą na utrzymanie kodu wysokiej jakości jest code refactoring.

Code Refactoring to warsztaty skierowane do programistów, a przede wszystkim do pasjonatów i pragmatyków programowania, którzy chcą wciąż udoskonalać swój warsztat umiejętności programistycznych. Dzięki technikom efektywnej refaktoryzacji kodu zarówno wprowadzanie zmian, jak i projektowanie nowych komponentów oprogramowania będzie szybsze i łatwiejsze, a sam kod odporny na kolejne zmiany.

Warsztaty Code Refactoring

Podstawowym celem warsztatów jest przedstawienie technik refaktoryzacji jako narzędzia do efektywnego wprowadzania zmian w kodzie źródłowym, a także instrumentu do projektowania oprogramowania taniego w utrzymaniu. Ponadto tematyka szkolenia koncentruje się na szeroko rozumianej jakości kodu, o której decyduje wiele czynników, takich jak poprawność, testowalność, przejrzystość, dynamiczna organizacja czy też zwięzłość kodu.

Praktyczne ćwiczenia podparte rzeczywistymi przykładami wprowadzą uczestników w świat oprogramowania łatwego w utrzymaniu, w czym pomoże omówienie najczęściej popełnianych błędów oraz sposobów ich eliminacji. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać odpowiedzialności obiektów i „zapachy” w kodzie źródłowym (ang. Code Smells) oraz poznają narzędzia do automatycznej refaktoryzacji. Kluczowym punktem szkolenia Code refactoring jest implementacja efektywnej metodyki pracy z kodem źródłowym.

Technologie i narzędzia

Warsztaty Code refactoring są dostępne w technologiach:

 • Java
 • C#/.NET
 • C++

Program szkolenia

 • Czym nie jest refaktoryzacja?
 • Code Smells
 • Dobre zasady projektowania oprogramowania
 • (Re)organizacja metod
 • Upraszczanie wywołań metod
 • Przenoszenie odpowiedzialności pomiędzy obiektami
 • Praca z generalizacją i specjalizacją
 • Refaktoryzacja a TDD
 • Narzędzia do automatycznej refaktoryzacji w IDE
 • Zasady SOLID

Trenerzy

Przygotowanie do szkolenia

Aby uczestnicy warsztatu mogli efektywnie uczestniczyć w realizacji ćwiczeń i pracy z kodem, niezbędna jest znajomość podstaw programowania w języku Java, .NET lub C++ (w zależności od technologii, w której realizowane jest szkolenie).

Warunki zakupu

Szkolenie organizowane jest wyłącznie w formie zamkniętej na zamówienie. Warsztaty Code Refactoring są „szyte na miarę”, możemy dostosować ich zakres do indywidualnych potrzeb uczestników.

Cena szkolenia jest uzgadniana indywidualnie w zależności od wielkości grupy, lokalizacji szkolenia oraz zakresu współpracy.

Cena warsztatu zawiera:

 • 2 dni intensywnej pracy z trenerem nad technikami code refactoringu,
 • materiały szkoleniowe.

W celu ustalenia cen i terminu szkolenia zapraszamy do kontaktu poprzez:

Zapytanie o prywatne szkolenie

Możemy zrealizować to szkolenie w twojej organizacji w formie zamkniętej (niepublicznej). Użyj przycisku poniżej aby przekazać nam informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Zwracamy uwagę, że szkolenie to jest dostępne wyłącznie na zamówienie i nie organizujemy go w formie publicznej z otwartą rejestracją dla uczestników.

Zamów szkolenie zamknięte

Sprawdź inne szkolenia

Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.