Rozwiązywanie Konfliktów w Scrum

Umiejętność prowadzenia trudnych rozmów i rozwiązywania konfliktów jest niezbędna w codziennej pracy Scrum Mastera. Jest przydatna również Product Ownerom, członkom zespołów developerskich i kierownikom, bo często są oni stroną sporu lub pomagają w jego rozwiązaniu jako mediatorzy.

Jak wziąć udział w tym szkoleniu?

Szkolenie stacjonarne Bierzesz udział w szkoleniu na sali wraz z trenerem i innymi uczestnikami. Szkolenia odbywają się w zaplanowanych terminach i lokalizacjach. Sprawdź terminy

Opis szkolenia

Konflikty zdarzają się w codziennej pracy zespołów zwinnych. Czasem są to niewielkie różnice zdań, innym razem poważniejsze spory angażujące całe zespoły. Czasem konflikty dotykają całych organizacji, poważnie dzieląc pracowników. Konflikty mogą dotyczyć kompetencji technicznych, różnic w oczekiwaniach, czy przyzwyczajeń. W dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy, konflikty naturalnie występują wewnątrz zespołu, pomiędzy zespołami, rolami w organizacji i na różnych jej poziomach.

Podczas warsztatu „Rozwiązywanie konfliktów w Scrum”, uczestnicy pracują nad umiejętnościami i postawami, które pozwolą im lepiej radzić sobie podczas prowadzenia trudnych rozmów. Pierwsza część warsztatu jest poświęcona budowaniu świadomości zachowań konfliktowych u siebie i innych. Następnie, na przykładzie gry szkoleniowej, uczestnicy analizują dynamikę konfliktów wewnątrz zespołu, jak i pomiędzy zespołami. Uczą się przy tym jakie postawy sprzyjają rozwiązywaniu konfliktów poprzez poszukiwanie wspólnego interesu wszystkich zwaśnionych stron.

Druga część warsztatu bazuje na rzeczywistych doświadczeniach uczestników warsztatu i przygotowuje do prowadzenia trudnych rozmów w oparciu o model zaproponowany przez Williama Ury’ego. Uczestnicy stosują tę wiedzę w praktyce podczas inscenizowanych scenek, które pozwolą im uzyskać informację zwrotną (feedback) od trenera jak i pozostałej części grupy.

Warsztat prowadzony jest w oparciu o Cykl Kolba: każdy element szkolenia jest oparty na ćwiczeniu, którego wyniki są omawiane wspólnie przez trenera
i uczestników warsztatu. Na podstawie informacji zwrotnej budowane są modele pozwalające usystematyzować zdobyte doświadczenie i jego aplikację w codziennej pracy.

Biografia  trenera

Patryk Podleśny jest psychologiem organizacji i pracy, trenerem umiejętności miękkich związanym ze światem IT od 5 lat. Na co dzień wspiera zespoły jako Scrum Master. Patryk specjalizuje się w prowadzeniu treningów psychologicznych dla klientów korporacyjnych z zakresu praktycznego wykorzystania wiedzy psychologicznej w pracy zawodowej. Prowadzi warsztaty z zakresu komunikacji, rozwiązywania konfliktów, budowania zespołów, zarządzania zmianą, budowania motywacji, negocjacji, kreatywności i budowania relacji.

Program szkolenia

 1. Dlaczego zarządzanie konfliktem jest ważne w środowisku Agile?
  • Omówienie w podgrupach jakie doświadczenia sytuacji konfliktowej mają uczestnicy.
  • Dyskusja, której celem jest określenie form i rodzajów konfliktów, w środowisku zwinnym.
 2. Słuchaj i spróbuj zrozumieć
  • Ćwiczenie w trójkach uczące identyfikacji źródeł konfliktu u siebie i u innych/
  • Omówienie ćwiczenia i podsumowanie najczęściej spotykanych źródeł konfliktu.
 3. Poszukiwanie wspólnego interesu
  • Gra umożliwiająca zrozumienie:
   • mechanizmów dynamiki grup,
   • rywalizacji i budowania współpracy,
   • powodów stawiania krótkoterminowych celów ponad długoterminowymi,
   • wpływu komunikacji wewnątrz zespołu i pomiędzy zespołami na rozwój konfliktów.
  • Dyskusja na podstawie wniosków wyciągniętych z gry o powodach, dla których poszukiwanie płaszczyzny do porozumienia, jest takie trudne.
 4. Rozwiązywanie konfliktów – przygotowanie teoretyczne
  • Ja jako strona konfliktu:
   • przygotowanie BATNA,
   • poznanie celów drugiej strony,
   • rozpoznanie swoich celów i postaw.
  • Ja jako mediator:
   • rola mediatora – oczekiwania i możliwości, narzędzia mediatora, jak się przygotować do mediacji?
   • rozpoznanie celów i postaw stron konfliktu,
   • przygotowanie ram dla porozumienia.
 5. Rozwiązywanie konfliktów – inscenizowane prowadzenie rozmów
  • Konflikt wewnątrz zespołu:
   • konflikt między członkami zespołu deweloperskiego,
   • konflikt pomiędzy Scrum Masterem a zespołem,
   • konflikt pomiędzy zespołem a Product Ownerem,
   • konflikt między Scrum Masterem a Product Ownerem.
  • Kluczowe elementy rozmowy:
   • komunikacja (aktywne słuchanie, asertywna komunikacja),
   • otwarcie rozmowy,
   • ustalanie celów i problemu,
   • formułowanie pytań,
   • poszukiwanie wspólnego interesu,
   • pozytywne mówienie „nie”,
   • domykanie rozmowy,
   • radzenie sobie ze stresem podczas rozmowy.
 6. Podsumowanie warsztatu, zebranie wniosków i wyciągnięcie praktycznych wskazówek do zastosowania w codziennej pracy, już następnego dnia.

Warunki zakupu

Warsztaty „Rozwiązywanie konfliktów w Scrum” jest także dostępne jako szkolenie zamknięte, czyli organizowane na zlecenie konkretnej firmy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

Cena zawiera:

 • 1 dzień intensywnego treningu z rozwiązywania konfliktów,
 • drukowane materiały szkoleniowe,
 • lunch, kawę, herbatę, napoje i ciasteczka w ciągu dnia.

Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% VAT.

Zastrzegamy prawo do zmiany cen w przypadku zmian sytuacji ekonomicznej. Zmiany takie nie dotyczą już opłaconych rezerwacji.

Miejsce uważamy za zarezerwowane z chwilą otrzymania podpisanego formularza zamówienia. Liczba miejsc jest ograniczona, w związku z czym decyduje kolejność odesłania formularzy.

Rezygnacja możliwa jest do trzech tygodni przed datą szkolenia. Po tej dacie rezygnacje nie są możliwe, można jednak zmienić osoby mające wziąć udział w szkoleniu przy zachowaniu liczby wykupionych rezerwacji. Zwrot pełnej wpłaconej kwoty nastąpi także gdyby – co mało prawdopodobne – szkolenie musiało zostać odwołane.

W przypadku osób prywatnych wymagana jest płatność przed szkoleniem.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: szkolenia@codesprinters.com lub telefonicznie +48 (12) 379 34 14.

Powiadomienie o nowych terminach

Obecnie brak zaplanowanych terminów szkoleń publicznych obejmujących to szkolenie. Możemy poinformować cię gdy tylko pojawi się możliwość uczestnictwa w tym szkoleniu. Użyj formularza poniżej aby pozostawić swoje dane kontaktowe.

Zapytanie o prywatne szkolenie

Możemy zrealizować to szkolenie w twojej organizacji w formie zamkniętej (niepublicznej). Użyj przycisku poniżej aby przekazać nam informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Zamów szkolenie zamknięte

Sprawdź inne szkolenia

Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.