Rozwiązywanie Konfliktów w Scrum

Umiejętność prowadzenia trudnych rozmów i rozwiązywania konfliktów jest niezbędna w codziennej pracy Scrum Mastera. Jest przydatna również Product Ownerom, członkom zespołów developerskich i kierownikom, bo często są oni stroną sporu lub pomagają w jego rozwiązaniu jako mediatorzy.

Program szkolenia

 1. Dlaczego zarządzanie konfliktem jest ważne w środowisku Agile?
  • Omówienie w podgrupach jakie doświadczenia sytuacji konfliktowej mają uczestnicy.
  • Dyskusja, której celem jest określenie form i rodzajów konfliktów, w środowisku zwinnym.
 2. Słuchaj i spróbuj zrozumieć
  • Ćwiczenie w trójkach uczące identyfikacji źródeł konfliktu u siebie i u innych/
  • Omówienie ćwiczenia i podsumowanie najczęściej spotykanych źródeł konfliktu.
 3. Poszukiwanie wspólnego interesu
  • Gra umożliwiająca zrozumienie:
   • mechanizmów dynamiki grup,
   • rywalizacji i budowania współpracy,
   • powodów stawiania krótkoterminowych celów ponad długoterminowymi,
   • wpływu komunikacji wewnątrz zespołu i pomiędzy zespołami na rozwój konfliktów.
  • Dyskusja na podstawie wniosków wyciągniętych z gry o powodach, dla których poszukiwanie płaszczyzny do porozumienia, jest takie trudne.
 4. Rozwiązywanie konfliktów – przygotowanie teoretyczne
  • Ja jako strona konfliktu:
   • przygotowanie BATNA,
   • poznanie celów drugiej strony,
   • rozpoznanie swoich celów i postaw.
  • Ja jako mediator:
   • rola mediatora – oczekiwania i możliwości, narzędzia mediatora, jak się przygotować do mediacji?
   • rozpoznanie celów i postaw stron konfliktu,
   • przygotowanie ram dla porozumienia.
 5. Rozwiązywanie konfliktów – inscenizowane prowadzenie rozmów
  • Konflikt wewnątrz zespołu:
   • konflikt między członkami zespołu deweloperskiego,
   • konflikt pomiędzy Scrum Masterem a zespołem,
   • konflikt pomiędzy zespołem a Product Ownerem,
   • konflikt między Scrum Masterem a Product Ownerem.
  • Kluczowe elementy rozmowy:
   • komunikacja (aktywne słuchanie, asertywna komunikacja),
   • otwarcie rozmowy,
   • ustalanie celów i problemu,
   • formułowanie pytań,
   • poszukiwanie wspólnego interesu,
   • pozytywne mówienie „nie”,
   • domykanie rozmowy,
   • radzenie sobie ze stresem podczas rozmowy.
 6. Podsumowanie warsztatu, zebranie wniosków i wyciągnięcie praktycznych wskazówek do zastosowania w codziennej pracy, już następnego dnia.

Powiadomienie o nowych terminach

Obecnie brak zaplanowanych terminów szkoleń publicznych obejmujących to szkolenie. Możemy poinformować cię gdy tylko pojawi się możliwość uczestnictwa w tym szkoleniu. Użyj formularza poniżej aby pozostawić swoje dane kontaktowe.

Potrzebujesz więcej informacji?

Wyświetl szczegółowy opis
Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.