Agile Kickstart – wdrożenie Agile

Agile Kickstart - wdrożenie Agile, to każdorazowo dostosowywany do zespołu sprawdzony program szybkiego wdrożenia metod Agile (Scrum, Kanban, TDD itp.).

Program szkolenia

Etap I (dzień 1)

 1. Wstępne rozpoznanie problematyki poprzez wywiad środowiskowy wraz z obserwacją.
 2. Wstępne szkolenie:
  1. Wprowadzenie do metod Agile
  2. Scrum w pigułce
  3. Praktyki techniczne agile
  4. Budowanie zespołów

Etap II (dzień 2)

Ćwiczenia praktyczne

 • Szacowanie i planowanie w Agile
 • Tworzenie backlogu (listy wymagań)
 • Zarządzanie backlogiem produktu

Etap III (2 dni)

Warsztaty przygotowujący do pierwszej iteracji (Sprintu)

 • Narzędzia i środowisko pracy zespołu Agile
 • Projektowanie obiektowe a metody agile
 • Wzorce projektowe i frameworki w projektach Agile
 • Praca nad realnym produktem firmy
 • Retrospekcja w formie omówienia poprawnego podstępowania oraz występujących w w nim błędów

Etap IV (po 2 iteracjach)

Retrospekcja:

 • Sprawdzenie efektów pracy zespołu
 • Dokonanie poprawek
 • Posumowanie

Zamów szkolenie zamknięte

Możemy zrealizować to szkolenie w twojej organizacji w formie zamkniętej (niepublicznej). Użyj przycisku poniżej aby przekazać nam informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Zwracamy uwagę, że szkolenie to jest dostępne wyłącznie na zamówienie i nie organizujemy go w formie publicznej z otwartą rejestracją dla uczestników.

Zamów szkolenie zamknięte

Potrzebujesz więcej informacji?

Wyświetl szczegółowy opis
Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.