Automatyzacja testów

Trzydniowy warsztat dla programistów, testerów, QA i analityków. Nauczymy każdego jak tworzyć i utrzymywać testy automatyczne.

Więcej  

Trenerzy

Program szkolenia

Uczestnicy jeszcze przed rozpoczęciem warsztatów otrzymują od trenerów komplet materiałów pozwalających się przygotować do pracy w grupie. Są to zarówno linki do samouczków programowania, jak i proste zadania programistyczne, które uczestnicy rozwiązują samodzielnie lub z pomocą trenerów (w sesji webinarowej) jeśli jest taka potrzeba.

Java .NET
W czasie Warsztatów Automatyzacji Testów Java poruszane są następujące zagadnienia:
 • Podstawy programowania
  • Środowisko programistyczne i podstawowe narzędzia: IntelliJ IDEA, Maven, GitHub, JUnit
  • Podstawy programowania w języku Java
  • Praca z repozytorium kodu (na przykładzie Git)
  • Zasady Clean Code, czyli tworzenie kodu czytelnego i łatwego w utrzymaniu
 • Podstawy testowania
  • Pisanie unit testów
  • Omówienie konceptów Test F.I.R.S.T. oraz Test-Driven Development
  • Omówienie piramidy testów
  • Uruchamianie testów i analiza rezultatów, w tym debugowanie kodu
  • Parametryzacja testów
 • Selenium WebDriver
  • Tworzenie, uruchomienie i refaktoryzacja testów aplikacji webowej
  • Testowanie aplikacji Web 2.0, korzystającej z technologii Ajax, JavaScript oraz JQuery
 • Budowa frameworku testowego
  • Page Object Pattern
  • Techniki i praktyki pozwalające utrzymywać duże ilości testów
 • Selenium Grid, czyli równoległe uruchamianie testów aplikacji webowych
 • Moduły dodatkowe realizowane, jeśli poziom zaawansowania grupy na to pozwoli
  • Wstęp do Behavior Driven Development na przykładzie JBehave
  • Omówienie Specification by Example
  • Continuous Integration
   • Tworzenie konfiguracji testów automatycznych (buildu) na zdalnym serwerze TeamCity
   • Refaktoryzacja testów i analiza rezultatów działania Continuous Integration

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów i oprogramowanie, które wykorzystywane jest w czasie warsztatu. Ponadto trenerzy udostępniają obszerną listę referencji do artykułów, książek, blogów, z których można pozyskać dalszą wiedzę.

Szczegółowy plan ćwiczeń dla technologii Java

Około 80% czasu trwania szkolenia przeznaczonych jest na ćwiczenia praktyczne w środowisku programistycznym IntelliJ IDEA. Prezentowany poniżej schemat realizacji ćwiczeń warsztatowych zależy od stopnia zaawansowania uczestników i tego, ile czasu będą potrzebować na wykonanie poszczególnych ćwiczeń.

Dzień pierwszy
 • Uruchomienie i skonfigurowanie środowisk pracy (IntelliJ IDEA, GitHub)
 • Omówienie Git (jeśli jest to niezbędne)
 • Wykorzystanie narzędzia Maven do utworzenia i uruchomienia prostej aplikacji konsolowej Java
 • Utworzenie biblioteki w języku Java i wykorzystanie narzędzia JUnit do napisania i wykonania testów jednostkowych tej biblioteki
 • Parametryzacja testów jednostkowych
 • Omówienie zasady działania narzędzia Selenium WebDriver
 • Tworzenie prostych testów automatycznych strony WWW
Dzień drugi
 • Refaktoryzacja testów napisanych poprzedniego dnia
 • Uruchamianie testów Selenium WebDriver na różnych przeglądarkach
 • Omówienie zasad programowania obiektowego (jeśli jest to niezbędne)
 • Omówienie wzorca projektowego Page Object
 • Wykonanie pierwszych testów wykorzystujących wzorzec projektowy Page Object
 • Tworzenie kolejnych testów stron i aplikacji WWW (tworzenie nowych Page Objectów)
Dzień trzeci
 • Refaktoryzacja testów wykorzystujących wzorzec projektowy Page Object
 • Wykorzystanie klasy PageFactory i annotacji @FindBy w Page Objectach
 • Omówienie zasady działania narzędzia Selenium Grid
 • Uruchomienie wielu testów równolegle poprzez Selenium Grid
 • Uruchomienie testów na różnych przeglądarkach poprzez Selenium Grid
Moduły opcjonalne
 • Omówienie koncepcji Behavior-Driven Development
 • Omówienie koncepcji Specification by Example
 • Prezentacja narzędzia JBehave
 • Uruchomienie testów z wykorzystaniem servera Continuous Integration poprzez narzędzie TeamCity
W czasie Warsztatów Automatyzacji Testów .NET poruszane są następujące zagadnienia:
 • Podstawy programowania
  • Środowisko programistyczne i podstawowe narzędzia: Visual Studio, NuGet, GitHub, xUnit
  • Podstawy programowania w języku C#
  • Praca z repozytorium kodu (na przykładzie Git)
  • Zasady Clean Code, czyli tworzenie kodu czytelnego i łatwego w utrzymaniu
 • Podstawy testowania
  • Pisanie unit testów
  • Omówienie konceptów Test F.I.R.S.T. oraz Test-Driven Development
  • Omówienie piramidy testów
  • Uruchamianie testów i analiza rezultatów, w tym debugowanie kodu
  • Parametryzacja testów i Data Driven Testing
 • Selenium WebDriver
  • Tworzenie, uruchomienie i refaktoryzacja testów aplikacji webowej
  • Testowanie aplikacji Web 2.0, korzystającej z technologii Ajax, JavaScript oraz JQuery
 • Budowa frameworku testowego
  • Page Object Pattern
  • Techniki i praktyki pozwalające utrzymywać duże ilości testów
 • Selenium Grid, czyli równoległe uruchamianie testów aplikacji webowych
 • Moduły dodatkowe realizowane, jeśli poziom zaawansowania grupy na to pozwoli
  • Wstęp do Behavior Driven Development na przykładzie SpecFlow
  • Omówienie Specification by Example
  • Continuous Integration
   • Tworzenie konfiguracji testów automatycznych (buildu) na zdalnym serwerze TeamCity
   • Refaktoryzacja testów i analiza rezultatów działania Continuous Integration

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów i oprogramowanie, które wykorzystywane jest w czasie warsztatu. Ponadto trenerzy udostępniają obszerną listę referencji do artykułów, książek, blogów, z których można pozyskać dalszą wiedzę.

Szczegółowy plan ćwiczeń dla technologii C#/.NET

Około 80% czasu trwania szkolenia przeznaczonych jest na ćwiczenia praktyczne w środowisku programistycznym Visual Studio. Prezentowany poniżej schemat realizacji ćwiczeń warsztatowych zależy od stopnia zaawansowania uczestników i tego, ile czasu będą potrzebować na wykonanie poszczególnych ćwiczeń.

Dzień pierwszy
 • Uruchomienie i skonfigurowanie środowisk pracy (Visual Studio, GitHub)
 • Omówienie Git (jeśli jest to niezbędne)
 • Wykorzystanie narzędzia NuGet do utworzenia i uruchomienia prostej aplikacji konsolowej C#
 • Utworzenie biblioteki (DLL) w języku C# i wykorzystanie narzędzia xUnit do napisania i wykonania testów jednostkowych tej biblioteki
 • Parametryzacja testów jednostkowych
 • Omówienie zasady działania narzędzia Selenium WebDriver
 • Tworzenie prostych testów automatycznych strony WWW
Dzień drugi
 • Refaktoryzacja testów napisanych poprzedniego dnia
 • Uruchamianie testów Selenium WebDriver na różnych przeglądarkach
 • Omówienie zasad programowania obiektowego (jeśli jest to niezbędne)
 • Omówienie wzorca projektowego Page Object
 • Wykonanie pierwszych testów wykorzystujących wzorzec projektowy Page Object
 • Tworzenie kolejnych testów stron i aplikacji WWW (tworzenie nowych Page Objectów)
Dzień trzeci
 • Refaktoryzacja testów wykorzystujących wzorzec projektowy Page Object
 • Omówienie zasady działania narzędzia Selenium Grid
 • Uruchomienie wielu testów równolegle poprzez Selenium Grid
 • Uruchomienie testów na różnych przeglądarkach poprzez Selenium Grid
Moduły opcjonalne
 • Omówienie koncepcji Behavior-Driven Development
 • Omówienie koncepcji Specification by Example
 • (Opcjonalnie) Prezentacja narzędzia SpecFlow
 • Uruchomienie testów z wykorzystaniem servera Continuous Integration poprzez narzędzie TeamCity

Zamów szkolenie zamknięte

Możemy zrealizować to szkolenie w twojej organizacji w formie zamkniętej (niepublicznej). Użyj przycisku poniżej aby przekazać nam informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Zwracamy uwagę, że szkolenie to jest dostępne wyłącznie na zamówienie i nie organizujemy go w formie publicznej z otwartą rejestracją dla uczestników.

Zamów szkolenie zamknięte

Potrzebujesz więcej informacji?

Wyświetl szczegółowy opis
Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.