Automatyzacja testów

Trzydniowy warsztat dla programistów, testerów, QA i analityków. Nauczymy każdego jak tworzyć i utrzymywać testy automatyczne.

Jak wziąć udział w tym szkoleniu?

Szkolenie online Bierzesz udział w szkoleniu online przez Internet wraz z trenerem i innymi uczestnikami. Szkolenia odbywają się w zaplanowanych terminach. Zamów szkolenie
Szkolenie stacjonarne Bierzesz udział w szkoleniu na sali wraz z trenerem i innymi uczestnikami. Szkolenia odbywają się w zaplanowanych terminach i lokalizacjach. Zamów szkolenie

Opis szkolenia

Automatyzacja Testów to trzydniowy warsztat wypełniony praktycznymi ćwiczeniami, wykonywanymi pod okiem dwóch doświadczonych trenerów. Uczestnicy nauczą się jak samodzielnie rozpocząć automatyzację testów w swoim miejscu pracy, posiądą też kompleksową wiedzę pozwalającą na zaprojektowanie, zbudowanie i utrzymanie frameworku testowego dla złożonych aplikacji.

Trenerzy to doświadczeni programiści i testerzy, pracujący na co dzień w projektach informatycznych, rozwijający i testujący oprogramowanie. W czasie warsztatu dzielą się z uczestnikami praktycznym doświadczeniem i uczą samodzielnego rozwiązywania problemów.

W jakich technologiach realizowane są warsztaty

Warsztaty Automatyzacji Testów w formie otwartej realizujemy w technologii Java lub C#/.NET. Możliwe jest również zamówienie szkolenia zamkniętego realizowanego w innych popularnych technologiach.

Najważniejsze korzyści

Warsztaty zostały zaprojektowane tak, aby:

 • umożliwić rozpoczęcie automatyzacji pracy osobom, które programują sporadycznie (nie są na co dzień programistami),
 • dostarczyć narzędzi niezbędnych do samodzielnego zbudowania prostego a zarazem wydajnego frameworku testowego,
 • nauczyć jak efektywnie projektować, budować i utrzymywać duże ilości testów,
 • zapoznać uczestników z praktykami i technikami pozwalającymi nie tylko na testowanie, ale również zapewnienie jakości,
 • wykorzystać czas dostępny w czasie trzech dni przede wszystkim na ćwiczenia praktyczne.

Dodatkowym atutem dla uczestników pracujących z technologiami i aplikacjami webowymi jest oparcie wielu praktycznych ćwiczeń o narzędzie Selenium WebDriver.

Kto powinien się zapisać

Z uczestnictwa w Warsztatach skorzystają:

 • osoby wykonujące testy manualnie, zarówno testerzy jak i analitycy,
 • programiści tworzący testy automatyczne chcący rozszerzyć swą wiedzę i umiejętności,
 • programiści chcący zapoznać się z zasadami tworzenia i użycia testów automatycznych,
 • dowolna osoba zaangażowana w proces wytwarzania oprogramowania lub zapewnienia jego jakości.

Uczestnicy powinni posiadać podstawową znajomość programowania obiektowego lub przynajmniej pisania skryptów np. w Visual Basic.

Więcej  

Program szkolenia

Uczestnicy jeszcze przed rozpoczęciem warsztatów otrzymują od trenerów komplet materiałów pozwalających się przygotować do pracy w grupie. Są to zarówno linki do samouczków programowania, jak i proste zadania programistyczne, które uczestnicy rozwiązują samodzielnie lub z pomocą trenerów (w sesji webinarowej) jeśli jest taka potrzeba.

Java .NET
W czasie Warsztatów Automatyzacji Testów Java poruszane są następujące zagadnienia:
 • Podstawy programowania
  • Środowisko programistyczne i podstawowe narzędzia: IntelliJ IDEA, Maven, GitHub, JUnit
  • Podstawy programowania w języku Java
  • Praca z repozytorium kodu (na przykładzie Git)
  • Zasady Clean Code, czyli tworzenie kodu czytelnego i łatwego w utrzymaniu
 • Podstawy testowania
  • Pisanie unit testów
  • Omówienie konceptów Test F.I.R.S.T. oraz Test-Driven Development
  • Omówienie piramidy testów
  • Uruchamianie testów i analiza rezultatów, w tym debugowanie kodu
  • Parametryzacja testów
 • Selenium WebDriver
  • Tworzenie, uruchomienie i refaktoryzacja testów aplikacji webowej
  • Testowanie aplikacji Web 2.0, korzystającej z technologii Ajax, JavaScript oraz JQuery
 • Budowa frameworku testowego
  • Page Object Pattern
  • Techniki i praktyki pozwalające utrzymywać duże ilości testów
 • Selenium Grid, czyli równoległe uruchamianie testów aplikacji webowych
 • Moduły dodatkowe realizowane, jeśli poziom zaawansowania grupy na to pozwoli
  • Wstęp do Behavior Driven Development na przykładzie JBehave
  • Omówienie Specification by Example
  • Continuous Integration
   • Tworzenie konfiguracji testów automatycznych (buildu) na zdalnym serwerze TeamCity
   • Refaktoryzacja testów i analiza rezultatów działania Continuous Integration

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów i oprogramowanie, które wykorzystywane jest w czasie warsztatu. Ponadto trenerzy udostępniają obszerną listę referencji do artykułów, książek, blogów, z których można pozyskać dalszą wiedzę.

Szczegółowy plan ćwiczeń dla technologii Java

Około 80% czasu trwania szkolenia przeznaczonych jest na ćwiczenia praktyczne w środowisku programistycznym IntelliJ IDEA. Prezentowany poniżej schemat realizacji ćwiczeń warsztatowych zależy od stopnia zaawansowania uczestników i tego, ile czasu będą potrzebować na wykonanie poszczególnych ćwiczeń.

Dzień pierwszy
 • Uruchomienie i skonfigurowanie środowisk pracy (IntelliJ IDEA, GitHub)
 • Omówienie Git (jeśli jest to niezbędne)
 • Wykorzystanie narzędzia Maven do utworzenia i uruchomienia prostej aplikacji konsolowej Java
 • Utworzenie biblioteki w języku Java i wykorzystanie narzędzia JUnit do napisania i wykonania testów jednostkowych tej biblioteki
 • Parametryzacja testów jednostkowych
 • Omówienie zasady działania narzędzia Selenium WebDriver
 • Tworzenie prostych testów automatycznych strony WWW
Dzień drugi
 • Refaktoryzacja testów napisanych poprzedniego dnia
 • Uruchamianie testów Selenium WebDriver na różnych przeglądarkach
 • Omówienie zasad programowania obiektowego (jeśli jest to niezbędne)
 • Omówienie wzorca projektowego Page Object
 • Wykonanie pierwszych testów wykorzystujących wzorzec projektowy Page Object
 • Tworzenie kolejnych testów stron i aplikacji WWW (tworzenie nowych Page Objectów)
Dzień trzeci
 • Refaktoryzacja testów wykorzystujących wzorzec projektowy Page Object
 • Wykorzystanie klasy PageFactory i annotacji @FindBy w Page Objectach
 • Omówienie zasady działania narzędzia Selenium Grid
 • Uruchomienie wielu testów równolegle poprzez Selenium Grid
 • Uruchomienie testów na różnych przeglądarkach poprzez Selenium Grid
Moduły opcjonalne
 • Omówienie koncepcji Behavior-Driven Development
 • Omówienie koncepcji Specification by Example
 • Prezentacja narzędzia JBehave
 • Uruchomienie testów z wykorzystaniem servera Continuous Integration poprzez narzędzie TeamCity
W czasie Warsztatów Automatyzacji Testów .NET poruszane są następujące zagadnienia:
 • Podstawy programowania
  • Środowisko programistyczne i podstawowe narzędzia: Visual Studio, NuGet, GitHub, xUnit
  • Podstawy programowania w języku C#
  • Praca z repozytorium kodu (na przykładzie Git)
  • Zasady Clean Code, czyli tworzenie kodu czytelnego i łatwego w utrzymaniu
 • Podstawy testowania
  • Pisanie unit testów
  • Omówienie konceptów Test F.I.R.S.T. oraz Test-Driven Development
  • Omówienie piramidy testów
  • Uruchamianie testów i analiza rezultatów, w tym debugowanie kodu
  • Parametryzacja testów i Data Driven Testing
 • Selenium WebDriver
  • Tworzenie, uruchomienie i refaktoryzacja testów aplikacji webowej
  • Testowanie aplikacji Web 2.0, korzystającej z technologii Ajax, JavaScript oraz JQuery
 • Budowa frameworku testowego
  • Page Object Pattern
  • Techniki i praktyki pozwalające utrzymywać duże ilości testów
 • Selenium Grid, czyli równoległe uruchamianie testów aplikacji webowych
 • Moduły dodatkowe realizowane, jeśli poziom zaawansowania grupy na to pozwoli
  • Wstęp do Behavior Driven Development na przykładzie SpecFlow
  • Omówienie Specification by Example
  • Continuous Integration
   • Tworzenie konfiguracji testów automatycznych (buildu) na zdalnym serwerze TeamCity
   • Refaktoryzacja testów i analiza rezultatów działania Continuous Integration

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów i oprogramowanie, które wykorzystywane jest w czasie warsztatu. Ponadto trenerzy udostępniają obszerną listę referencji do artykułów, książek, blogów, z których można pozyskać dalszą wiedzę.

Szczegółowy plan ćwiczeń dla technologii C#/.NET

Około 80% czasu trwania szkolenia przeznaczonych jest na ćwiczenia praktyczne w środowisku programistycznym Visual Studio. Prezentowany poniżej schemat realizacji ćwiczeń warsztatowych zależy od stopnia zaawansowania uczestników i tego, ile czasu będą potrzebować na wykonanie poszczególnych ćwiczeń.

Dzień pierwszy
 • Uruchomienie i skonfigurowanie środowisk pracy (Visual Studio, GitHub)
 • Omówienie Git (jeśli jest to niezbędne)
 • Wykorzystanie narzędzia NuGet do utworzenia i uruchomienia prostej aplikacji konsolowej C#
 • Utworzenie biblioteki (DLL) w języku C# i wykorzystanie narzędzia xUnit do napisania i wykonania testów jednostkowych tej biblioteki
 • Parametryzacja testów jednostkowych
 • Omówienie zasady działania narzędzia Selenium WebDriver
 • Tworzenie prostych testów automatycznych strony WWW
Dzień drugi
 • Refaktoryzacja testów napisanych poprzedniego dnia
 • Uruchamianie testów Selenium WebDriver na różnych przeglądarkach
 • Omówienie zasad programowania obiektowego (jeśli jest to niezbędne)
 • Omówienie wzorca projektowego Page Object
 • Wykonanie pierwszych testów wykorzystujących wzorzec projektowy Page Object
 • Tworzenie kolejnych testów stron i aplikacji WWW (tworzenie nowych Page Objectów)
Dzień trzeci
 • Refaktoryzacja testów wykorzystujących wzorzec projektowy Page Object
 • Omówienie zasady działania narzędzia Selenium Grid
 • Uruchomienie wielu testów równolegle poprzez Selenium Grid
 • Uruchomienie testów na różnych przeglądarkach poprzez Selenium Grid
Moduły opcjonalne
 • Omówienie koncepcji Behavior-Driven Development
 • Omówienie koncepcji Specification by Example
 • (Opcjonalnie) Prezentacja narzędzia SpecFlow
 • Uruchomienie testów z wykorzystaniem servera Continuous Integration poprzez narzędzie TeamCity

Trenerzy

Przygotowanie do szkolenia

Nie wymagamy od uczestników zaawansowanych umiejętności programowania w momencie zapisu tym bardziej, że kod testów automatycznych zazwyczaj nie bywa (i nie powinien być) skomplikowany.

Aby efektywnie wykorzystać trzy dni szkoleniowe, przed rozpoczęciem szkolenia trenerzy przekażą każdemu uczestnikowi materiały niezbędne do przygotowania się. Prześlą oni również kilka prostych ćwiczeń praktycznych do samodzielnego wykonania przez uczestników.

Nigdy nie programowałeś / programowałaś?

Zwracamy uwagę, że to nie jest kurs programowania, w związku z czym wszystkim uczestnikom, którzy nigdy nie programowali, robili to dawno lub robią to sporadycznie, rekomendujemy kursy online wymienione poniżej. Oczywiście można też przygotować się do szkolenia korzystając z dowolnych innych materiałów dających podstawową wiedzę z zakresu programowania obiektowego.

Uczestnictwo w warsztatach bez wcześniejszego uzyskania podstawowej znajomości programowania w wybranej technologii uniemożliwia skorzystanie z wiedzy przekazywanej przez trenerów i utrudni realizację szkolenia.

Java .NET
Technologia Java
Technologia C#/.NET

Inne rekomendowane materiały

Dla tych uczestników, którzy nie pracują z aplikacjami webowymi i stronami WWW, rekomendujemy następujące kursy online:

Dodatkowo, zachęcamy do zapoznania się z następującymi materiałami:

Jak się przygotować do uczestnictwa w warsztatach

Ze względu na proces przygotowania do szkolenia opisany powyżej, Code Sprinters zachęca uczestników do rejestracji na szkolenie maksymalnie dwa tygodnie przed terminem jego rozpoczęcia. Późniejsze zapisy będą również przyjmowane, niemniej w każdym przypadku postaramy się potwierdzić, że uczestnik będzie w stanie efektywnie wziąć udział w warsztatach i w razie potrzeby zaproponujemy skorzystanie z kolejnego terminu.

Code Sprinters na życzenie uczestników dostarczy komputer niezbędny do wykonywania ćwiczeń, prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby w momencie rejestracji lub poprzez kontakt z Code Sprinters. Zachęcamy wszakże do korzystania z własnych komputerów, w szczególności tych, na których wykonane zostaną ćwiczenia przesłane przez trenerów. Dzięki temu czas niezbędny do skonfigurowania środowiska pracy zostanie zredukowany do minimum.

Warunki zakupu

Warsztaty realizowane są jako szkolenia zamknięte, realizowane na zamówienie. Istnieje możliwość jego dostosowywania do potrzeb zamawiającej firmy. W celu ustalenia cen warsztatów realizowanych na zamówienie dla Państwa organizacji prosimy o kontakt.

Cena obejmuje:

 • 3 dni intensywnego treningu z praktyk jakościowych w metodykach Agile,
 • 3 dni bezpośredniego kontaktu z dwoma doświadczonymi trenerami,
 • 3 dni praktycznych ćwiczeń w komfortowym laboratorium komputerowym,
 • dostęp do kodu źródłowego omawianych podczas szkolenia przykładów,
 • materiały szkoleniowe,
 • lunch, ciepłe i zimne napoje, poczęstunek w ciągu dnia.

Wszystkie podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% VAT.

Zastrzegamy prawo do zmiany cen w przypadku zmian sytuacji ekonomicznej. Zmiany takie nie dotyczą już opłaconych rezerwacji.

Miejsce uważamy za zarezerwowane z chwilą otrzymania podpisanego formularza zamówienia. Liczba miejsc jest ograniczona, w związku z czym decyduje kolejność odesłania formularzy.

Rezygnacja możliwa jest do trzech tygodni przed datą szkolenia. Po tej dacie rezygnacje nie są możliwe, można jednak zmienić osoby mające wziąć udział w szkoleniu przy zachowaniu liczby wykupionych rezerwacji. Zwrot pełnej wpłaconej kwoty nastąpi także gdyby – co mało prawdopodobne – szkolenie musiało zostać odwołane.

W przypadku osób prywatnych wymagana jest płatność przed szkoleniem. 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: szkolenia@codesprinters.com lub telefonicznie +48 (12) 379 34 14.

Zapytanie o prywatne szkolenie

Możemy zrealizować to szkolenie w twojej organizacji w formie zamkniętej (niepublicznej). Użyj przycisku poniżej aby przekazać nam informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Zwracamy uwagę, że szkolenie to jest dostępne wyłącznie na zamówienie i nie organizujemy go w formie publicznej z otwartą rejestracją dla uczestników.

Zamów szkolenie zamknięte

Sprawdź inne szkolenia

Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.