Hackathon

W czasie hackathonu developerzy wymyślają i budują produkty. Pozwala to integrować zespoły, zwiększa ich motywację, uczy samoorganizacji i pracy zwinnej.

Jak wziąć udział w tym szkoleniu?

Szkolenie stacjonarne Bierzesz udział w szkoleniu na sali wraz z trenerem i innymi uczestnikami. Szkolenia odbywają się w zaplanowanych terminach i lokalizacjach. Zamów szkolenie

Opis szkolenia

Co to jest hackathon?

Hackathon to spotkanie, w czasie którego developerzy (programiści, testerzy, UX-owcy i inni specjaliści) wymyślają produkty, a następnie budują ich prototypy lub nawet pierwsze działające wersje. Spotkanie takie ma nieformalny charakter, jest zazwyczaj dość intensywne i trwa najczęściej od jednego do dwóch dni, choć zdarzają się dłuższe.

Hackathon posiada pewną strukturę: rozpoczyna się od giełdy pomysłów, następnie wokół najpopularniejszych z nich uczestnicy formują zespoły, które przystępują do pracy nad ich realizacją. Na zakończenie imprezy następuje prezentacja wyników pracy (w większości przypadków wymagane jest, by było to działające oprogramowanie) oraz ewentualny wybór najlepszych projektów i wręczenie nagród (jeśli były przewidziane).

Hackathony są organizowane przez społeczności i grupy, mogą być poświęcone konkretnemu tematowi (np. Smogathon – walce ze smogiem) lub technologii. Jednak najczęściej organizowane są hackathony wewnętrzne tj. organizowane przez firmę dla jej pracowników. W niektórych firmach wydarzenia takie są regularne, najczęściej 1-4 razy w roku. Przygotowują je zarówno wiodące firmy technologiczne, jak Microsoft, Amazon czy SAP, jak i nieduże startupy.

Jake korzyści daje organizacja hackathonu?

Przeprowadzenie wewnętrznego hackathonu daje następujące korzyści:

 • Nowe pomysły produktowe – często kierownictwo od organizacji hackathonu powstrzymuje obawa, że w jego trakcie pracownicy będą się bawić i tworzyć projekty całkowicie bezużyteczne dla firmy, a co za tym idzie, że będzie to czas stracony. Tymczasem praktyka pokazuje, że developerzy mając możliwość i czas tworzą najczęściej produkty ściśle związane z pracą. Najczęściej na hackathonach powstają narzędzia ułatwiające pracę lub prototypy pomysłów produktowych, których nie było okazji zrobić na co dzień. Wiele funkcji znanych produktów zaczęło się na hackathonach:
  • Funkcja On-screen reading w Wordzie w pakiecie Office 365.
  • Podgląd lokalizacji taksówki w czasie rzeczywistym (pierwotnie w EasyTaxi, dziś w zasadniczo każdej aplikacji m.in. MyTaxi, Uber itp.).
  • Przycisk „Lubię to” i oznaczanie znajomych w komentarzach na Facebooku.
 • Aktywizacja developerówzwiększenie motywacji – umożliwienie przez dwa dni pracy nad własnymi pomysłami wyzwala kreatywną energię developerów, zwiększa ich zaangażowanie i przywiązanie do produktu i firmy.

 • Integracja – w odróżnieniu od innych form integracji i team buildingu (np. wyjazdy na paintball, wspinaczka, żagle itp.) hackathon oparty jest nie tylko na dobrowolności udziału, ale przede wszystkim integruje pracowników w środowisku i kontekście maksymalnie zbliżonym do pracy przy czynnościach, które wykonują na co dzień – w efekcie przeniesienie powstałych dzięki temu relacji w codzienne życie firmy jest zupełnie naturalne. Skutkuje to poprawą komunikacji wśród pracowników.

 • Przećwiczenie samoorganizacji i Agile – podczas hackathonów zespoły formują się całkowicie samorzutnie, w ramach pewnych minimalnych ograniczeń (np. liczby uczestników), co jest dobrą okazją do zaobserwowania w jaki sposób działa samoorganizacja w praktyce. Praca w sposób zwinny – a więc najczęściej w Scrum lub Kanban, z jakąś wizualizacją itp. – jest zupełnie naturalna. Dla firm, gdzie Agile nie jest (jeszcze) standardem, może to stanowić dobre miejsce do przeprowadzenia eksperymentu z tym sposobem pracy. Tam, gdzie Agile już jest stosowany, można przenieść później do codziennej pracy wypracowane w ten sposób usprawnienia.

Jak zorganizować hackathon?

Aby zorganizować hackathon należy:

 • Ustalić czas trwania hackathonu (przynajmniej jeden cały dzień, optymalnie 2 dni – 24h)
 • Ustalić datę i miejsce
 • Wybrać temat i ewentualne inne ograniczenia merytoryczne (np. rodzaj stosowanych narzędzi, status produktów itp.)
 • Zakomunikować hackathon pracownikom
 • Przygotować miejsce (zapewnić prąd, sieć, przekąski i ew. inne elementy)
 • Poprowadzić otwarcie hackathonu – giełdę pomysłów
 • Poprowadzić zamknięcie hackathonu

Jak możemy w tym pomóc?

Choć oczywiście można zorganizować hackathon we własnym zakresie (choćby w oparciu o powyższe informacje), to można zrobić to jeszcze lepiej i łatwiej korzystając z naszego wsparcia. Jako liderzy w dziedzinie nowoczesnego zarządzania i zwinnych metod, posiadamy doświadczenie w organizacji hackathonów, dzięki czemu możemy znacząco przyczynić się do sukcesu Waszego hackathonu.

Zależnie od potrzeb i możliwości proponujemy trzy poziomy wsparcia.

Moderacja hackathonu

W tej opcji dostarczymy doświadczonych moderatorów, którzy poprowadzą hackathon – a więc zadbają o odpowiednią strukturę każdego z dni oraz każdej z sesji. Poprowadzą oni sprawnie (a także z odpowiednią dozą humoru) otwierającą hackathon giełdę wymiany pomysłów, jak i kończący go pokaz rozwiązań i wybór najlepszych. W trakcie trwania hackathonu nasi moderatorzy będą wspierać zespoły w efektywnej pracy, doradzając im i facylitując dyskusje bez narzucania konkretnych pomysłów produktowych czy rozwiązań technicznych.

Dzięki temu zespoły będą efektywnie realizować swoje pomysły zachowując jednocześnie pełną wolność kreatywną.

Posiadanie zewnętrznych moderatorów – a więc osób neutralnych, nie pełniących na co dzień żadnej roli w firmie pomaga w utrzymaniu spontanicznego, nieformalnego charakteru hackathonu, co sprzyja kreatywności i samoorganizacji zespołów. Umożliwia także kierownikom, Scrum Masterom itp. wzięcie udziału w hackathonie bez konieczności martwienia się o jego przebieg. Wreszcie, dzięki doświadczeniu naszych moderatorów – Agile Coachów – będą oni w stanie efektywnie rozwiązywać wszelkie problemy zapewniając płynny przebieg hackathonu.

Możliwe jest także zastosowanie hackathonu jako wprowadzenia do pracy zwinnej w metodach Scrum lub Kanban. Wówczas rozpoczniemy go od krótkiego wprowadzenia do tych metod, a w trakcie jego trwania będziemy wspierać zespoły w pracy zgodnej z wybraną metodą.

Wsparcie w przygotowaniu i prowadzeniu hackathonu

W tej wersji poza moderacją pomożemy także w dobraniu długości i tematyki hackathonu oraz innych jego parametrów, pomożemy przygotować odpowiednią komunikację do pracowników, przekażemy wskazówki doboru miejsca itp.

W ten sposób pomożemy kierownictwu w uzyskaniu maksymalnego zaangażowania pracowników oraz nakierowania działań na osiągnięcie celów produktowych, a więc zadbanie o to, by hackathon przyniósł organizacji korzyści bez utraty jego charakteru jako przestrzeni swobodnej pracy nad pomysłami zespołów.

Kompleksowa organizacja hackathonu 

W przypadku organizacji hackathonu jako dużego wydarzenia dla firmy – formy integracji pracowników – oferujemy poza powyższymi również pełną obsługę tj. organizację atrakcyjnej lokalizacji (w tym noclegów), a w razie potrzeby także transportu. Dzięki temu jest możliwe zorganizowanie dużego hackathonu w sposób sprawny i w odpowiedniej lokalizacji bez dużego wysiłku i pracy ze strony zamawiającego.

Warto podkreślić, że integracja przy wspólnym tworzeniu produktów jest dużo skuteczniejsza niż większość innych form integracji, zwłaszcza przy odpowiedniej organizacji i dobraniu zajęć dodatkowych.

Warunki zakupu

Jeśli są Państwo zainteresowani dalszymi informacjami na temat hackathonu prosimy o kontakt z nami pod numerem 12 379 34 14, pisząc na adres szkolenia@codesprinters.com lub korzystając z formularza zamówienia szkolenia zamkniętego (przycisk poniżej).

Zapytanie o prywatne szkolenie

Możemy zrealizować to szkolenie w twojej organizacji w formie zamkniętej (niepublicznej). Użyj przycisku poniżej aby przekazać nam informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Zwracamy uwagę, że szkolenie to jest dostępne wyłącznie na zamówienie i nie organizujemy go w formie publicznej z otwartą rejestracją dla uczestników.

Zamów szkolenie zamknięte

Sprawdź inne szkolenia

Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.