Wzorce Projektowe – Warsztaty

Warsztaty Wzorce Projektowe pozwalają uczestnikom nauczyć się stosowania wzorców projektowych w technologii Java, .NET lub Python.

Trener

Program szkolenia

Ramowy program warsztatów

 1.  Wprowadzenie:
  • Wartości dobrego oprogramowania
  • Pojęcie jakości i jej rodzaje w oprogramowaniu
  • Proces wytwórczy w branży oprogramowania
 2. Projektowanie obiektowe
  • Zasady projektowania obiektowego (Object-Oriented Pattern)
  • Zasady S.O.L.I.D
  • Zapachy kodu (code smells)
 3. Wzorce projektowe (design patterns):
  • Idea wzorców
  • Rodzaje wzorców i ich klasyfikacja
 4. Wzorce Strukturalne (Structural Patterns):
  • Klasowe:
   • Adapter
  • Obiektowe:
   • Adapter
   • Dekorator (Decorator)
   • Fasada (Façade)
   • Pełnomocnik (Proxy)
 5. Wzorce Kreacyjne (Creational Patterns):
  • Klasowe:
   • Metoda wytwórcza (Factory Method)
  • Obiektowe:
   • Fabryka Abstrakcyjna (Abstract Factory)
   • Budowniczy (Builder)
   • Prototyp (Prototype)
   • Singleton
 6. Wzorce Behawioralne (Behavioral Patterns):
  • Klasowe:
   • Metoda szablonowa (Template Method)
  • Obiektowe:
   • Łańcuch zobowiązań (Chain of Responsibility)
   • Polecenie (Command)
   • Iterator
   • Obserwator (Observer)
   • Strategia (Strategy)
   • Odwiedzający (Visitor)
 7. Warsztat analizy aplikacji z wykorzystaniem poznanych wzorców projektowych

Dodatkowe zagadnienia dla technologii Python

Program szkolenia realizowanego w technologii Python obejmuje ponadto następujące zagadnienia:

 1. Idiomy języka programowania
  • Pojęcie idiomu językowego
  • Wzorce i idiomy specyficzne dla języka Python
  • Wzorzec EFAP (It’s easier to ask for forgiveness than permission)
  • Wzorzec Metaklasy
  • Wielodziedziczenie
  • Borg
  • Klasa domieszkowa w języku Python (Mixin)
 2. Przegląd narzędzi do statycznej i dynamicznej analizy kodu oraz pisania testów jednostkowych:
  • PyLink
  • Coverage
  • PyTest
 3. Przegląd współczesnych podejść do tworzenia architektury aplikacji lub klastra aplikacji:
  • Microservices
  • Client-Side MVC
  • Server-Side MVC
  • Distributed Systems (Celery, Etcd or Consul)

Program warsztatów w technologii C#/.NET

 1. Wzorce Kreacyjne:
  1. Fabryka abstrakcyjna (Abstract Factory)
  2. Budowniczy (Builder)
  3. Metoda Fabryczna/wytwórcza (Factory Method)
  4. Prototyp (Prototype)
 2. Wzorce strukturalne:
  1.  Adapter
  2. Most (Bridge)
  3. Kompozyt (Composite)
  4. Dekorator (Decorator)
  5. Fasada (Façade)
  6. Proxy
 3. Wzorce Czynnościowe/Operacyjne:
  1. Łańcuch odpowiedzialności (Chain of Resp.)
  2. Polecenie (Command)
 4. Inne wzorce:
  1. Odwrócenie zależności (Inversion of Control)
  2. Model View Controller (MVC)
  3. Repozytorium (Repository)
  4. Wstrzykiwanie zależności (Dependency Injection)

Zamów szkolenie zamknięte

Możemy zrealizować to szkolenie w twojej organizacji w formie zamkniętej (niepublicznej). Użyj przycisku poniżej aby przekazać nam informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Zwracamy uwagę, że szkolenie to jest dostępne wyłącznie na zamówienie i nie organizujemy go w formie publicznej z otwartą rejestracją dla uczestników.

Zamów szkolenie zamknięte

Potrzebujesz więcej informacji?

Wyświetl szczegółowy opis
Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.