Opis szkolenia

Warsztaty Wzorców Projektowych to dwa dni wykładów i praktycznych ćwiczeń prowadzonych przez doświadczonego trenera, pod którego okiem uczestnicy nauczą się jak stosować wzorce projektowe w swojej codziennej pracy. Warsztaty realizowane są w kontekście technologii Java, C#/.NET lub Python.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie realizowane jest z myślą o programistach i wszystkich członkach zespołów rozwijających oprogramowanie, którzy posiadają podstawową wiedzę pozwalającą im programować w wybranej technologii.

Czym są wzorce projektowe?

Inżynieria oprogramowania rozwinęła się w olbrzymim stopniu od czasów pierwszych projektów IT z ubiegłego wieku. Na przestrzeni lat popełniono wiele błędów projektowych, równie wiele decyzji odnośnie sposobu implementacji rozwijanych systemów informatycznych okazało się nietrafionych. Nieustannie pojawiają się coraz doskonalsze narzędzia i technologie wspierające pracę developerów, pęcznieją bazy wiedzy podpowiadające jak tworzyć kod w sposób optymalny. A mimo to developerzy bardzo często powtarzają te same błędy, tworząc kod trudny do rozwoju i utrzymania.

Tworzenie oprogramowania to zadanie trudne samo w sobie, a rozwój produktu wartościowego biznesowo, łatwego w adaptacji i składającego się z elementów zdatnych do ponownego użycia, jest niewątpliwie wyzwaniem. Aby nie borykać się z problemami, które kiedyś już zostały skutecznie rozwiązane, trzeba poprawnie stosować dobrze znane i przetestowane rozwiązania – takie jak wzorce projektowe – i korzystać z nauki płynącej z błędów popełnionych przez innych.

Wzorce projektowe to sprawdzone w praktyce sposoby rozwiązania typowych i powtarzalnych problemów projektowych. Stanowią bezcenny bagaż doświadczeń i zarazem wygodną skrzynkę narzędziową, której elementy każdy inżynier oprogramowania powinien dobrze znać. Wzorce mogą być stosowane na wszystkich etapach tworzenia oprogramowania w celu poprawy jakości kodu źródłowego, przyspieszają również sam proces jego tworzenia.

Projektowanie i tworzenie kodu nie jest jedyną rzeczą, która się liczy we wzorcach projektowych. Równie istotne w ich zastosowaniu jest to, że wprowadzają one jednolite i powszechnie stosowane słownictwo, które znacząco poprawia komunikację z tymi, którzy już opanowali wzorce projektowe.

Jak uczymy korzystania z wzorców projektowych?

Warsztaty trwają dwa dni (8 godzin każdego dnia) i obejmują:

 • wszystkie wzorce projektowe opisane w słynnej książce „Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software” autorstwa Ericha Gamma, Richarda Helma, Ralpha Johnsona oraz Johna Vlissidesa (czyli tak zwanego „Gangu Czterech”),
 • zasady Object-Oriented Design,
 • dobre praktyki projektowe,
 • narzędzia ułatwiające pracę developerów.

Uczestnicy w toku szkolenia zdobędą praktyczną umiejętność korzystania z wzorców projektowych, zademonstrowaną i wypróbowaną na przykładach przygotowanych przez trenera i rzeczywistych przypadkach z życia wziętych.

Warsztaty Wzorców Projektowych realizowane są w technologiach Java, C#/.NET lub Python.

Program szkolenia

Ramowy program warsztatów

 1.  Wprowadzenie:
  • Wartości dobrego oprogramowania
  • Pojęcie jakości i jej rodzaje w oprogramowaniu
  • Proces wytwórczy w branży oprogramowania
 2. Projektowanie obiektowe
  • Zasady projektowania obiektowego (Object-Oriented Pattern)
  • Zasady S.O.L.I.D
  • Zapachy kodu (code smells)
 3. Wzorce projektowe (design patterns):
  • Idea wzorców
  • Rodzaje wzorców i ich klasyfikacja
 4. Wzorce Strukturalne (Structural Patterns):
  • Klasowe:
   • Adapter
  • Obiektowe:
   • Adapter
   • Dekorator (Decorator)
   • Fasada (Façade)
   • Pełnomocnik (Proxy)
 5. Wzorce Kreacyjne (Creational Patterns):
  • Klasowe:
   • Metoda wytwórcza (Factory Method)
  • Obiektowe:
   • Fabryka Abstrakcyjna (Abstract Factory)
   • Budowniczy (Builder)
   • Prototyp (Prototype)
   • Singleton
 6. Wzorce Behawioralne (Behavioral Patterns):
  • Klasowe:
   • Metoda szablonowa (Template Method)
  • Obiektowe:
   • Łańcuch zobowiązań (Chain of Responsibility)
   • Polecenie (Command)
   • Iterator
   • Obserwator (Observer)
   • Strategia (Strategy)
   • Odwiedzający (Visitor)
 7. Warsztat analizy aplikacji z wykorzystaniem poznanych wzorców projektowych

Dodatkowe zagadnienia dla technologii Python

Program szkolenia realizowanego w technologii Python obejmuje ponadto następujące zagadnienia:

 1. Idiomy języka programowania
  • Pojęcie idiomu językowego
  • Wzorce i idiomy specyficzne dla języka Python
  • Wzorzec EFAP (It’s easier to ask for forgiveness than permission)
  • Wzorzec Metaklasy
  • Wielodziedziczenie
  • Borg
  • Klasa domieszkowa w języku Python (Mixin)
 2. Przegląd narzędzi do statycznej i dynamicznej analizy kodu oraz pisania testów jednostkowych:
  • PyLink
  • Coverage
  • PyTest
 3. Przegląd współczesnych podejść do tworzenia architektury aplikacji lub klastra aplikacji:
  • Microservices
  • Client-Side MVC
  • Server-Side MVC
  • Distributed Systems (Celery, Etcd or Consul)

Program warsztatów w technologii C#/.NET

 1. Wzorce Kreacyjne:
  1. Fabryka abstrakcyjna (Abstract Factory)
  2. Budowniczy (Builder)
  3. Metoda Fabryczna/wytwórcza (Factory Method)
  4. Prototyp (Prototype)
 2. Wzorce strukturalne:
  1.  Adapter
  2. Most (Bridge)
  3. Kompozyt (Composite)
  4. Dekorator (Decorator)
  5. Fasada (Façade)
  6. Proxy
 3. Wzorce Czynnościowe/Operacyjne:
  1. Łańcuch odpowiedzialności (Chain of Resp.)
  2. Polecenie (Command)
 4. Inne wzorce:
  1. Odwrócenie zależności (Inversion of Control)
  2. Model View Controller (MVC)
  3. Repozytorium (Repository)
  4. Wstrzykiwanie zależności (Dependency Injection)

Trenerzy

Przygotowanie do szkolenia

Aby uczestnicy warsztatu mogli efektywnie uczestniczyć w realizacji ćwiczeń i pracy z kodem, niezbędna jest znajomość podstaw programowania w języku Java, .NET lub Python (w zależności od technologii, w której realizowane jest szkolenie).

Warunki zakupu

Szkolenie organizowane jest wyłącznie w formie zamkniętej na zamówienie. Warsztaty Wzorców Projektowych są „szyte na miarę”, możemy dostosować ich zakres do indywidualnych potrzeb uczestników.

Cena szkolenia jest uzgadniana indywidualnie w zależności od wielkości grupy, lokalizacji szkolenia oraz zakresu współpracy.

Cena warsztatu zawiera:

 • 2 dni intensywnej pracy z wzorcami projektowymi,
 • materiały szkoleniowe.

W celu ustalenia cen i terminu szkolenia zapraszamy do kontaktu poprzez:

Zamów szkolenie zamknięte

Sprawdź inne szkolenia

Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.