Wzorce Projektowe – Warsztaty

Warsztaty Wzorce Projektowe pozwalają uczestnikom nauczyć się stosowania wzorców projektowych w technologii Java, .NET lub Python.

Jak wziąć udział w tym szkoleniu?

Szkolenie stacjonarne Bierzesz udział w szkoleniu na sali wraz z trenerem i innymi uczestnikami. Szkolenia odbywają się w zaplanowanych terminach i lokalizacjach. Zamów szkolenie

Opis szkolenia

Warsztaty Wzorców Projektowych to dwa dni wykładów i praktycznych ćwiczeń prowadzonych przez doświadczonego trenera, pod którego okiem uczestnicy nauczą się jak stosować wzorce projektowe w swojej codziennej pracy. Warsztaty realizowane są w kontekście technologii Java, C#/.NET lub Python.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie realizowane jest z myślą o programistach i wszystkich członkach zespołów rozwijających oprogramowanie, którzy posiadają podstawową wiedzę pozwalającą im programować w wybranej technologii.

Czym są wzorce projektowe?

Inżynieria oprogramowania rozwinęła się w olbrzymim stopniu od czasów pierwszych projektów IT z ubiegłego wieku. Na przestrzeni lat popełniono wiele błędów projektowych, równie wiele decyzji odnośnie sposobu implementacji rozwijanych systemów informatycznych okazało się nietrafionych. Nieustannie pojawiają się coraz doskonalsze narzędzia i technologie wspierające pracę developerów, pęcznieją bazy wiedzy podpowiadające jak tworzyć kod w sposób optymalny. A mimo to developerzy bardzo często powtarzają te same błędy, tworząc kod trudny do rozwoju i utrzymania.

Tworzenie oprogramowania to zadanie trudne samo w sobie, a rozwój produktu wartościowego biznesowo, łatwego w adaptacji i składającego się z elementów zdatnych do ponownego użycia, jest niewątpliwie wyzwaniem. Aby nie borykać się z problemami, które kiedyś już zostały skutecznie rozwiązane, trzeba poprawnie stosować dobrze znane i przetestowane rozwiązania – takie jak wzorce projektowe – i korzystać z nauki płynącej z błędów popełnionych przez innych.

Wzorce projektowe to sprawdzone w praktyce sposoby rozwiązania typowych i powtarzalnych problemów projektowych. Stanowią bezcenny bagaż doświadczeń i zarazem wygodną skrzynkę narzędziową, której elementy każdy inżynier oprogramowania powinien dobrze znać. Wzorce mogą być stosowane na wszystkich etapach tworzenia oprogramowania w celu poprawy jakości kodu źródłowego, przyspieszają również sam proces jego tworzenia.

Projektowanie i tworzenie kodu nie jest jedyną rzeczą, która się liczy we wzorcach projektowych. Równie istotne w ich zastosowaniu jest to, że wprowadzają one jednolite i powszechnie stosowane słownictwo, które znacząco poprawia komunikację z tymi, którzy już opanowali wzorce projektowe.

Jak uczymy korzystania z wzorców projektowych?

Warsztaty trwają dwa dni (8 godzin każdego dnia) i obejmują:

 • wszystkie wzorce projektowe opisane w słynnej książce „Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software” autorstwa Ericha Gamma, Richarda Helma, Ralpha Johnsona oraz Johna Vlissidesa (czyli tak zwanego „Gangu Czterech”),
 • zasady Object-Oriented Design,
 • dobre praktyki projektowe,
 • narzędzia ułatwiające pracę developerów.

Uczestnicy w toku szkolenia zdobędą praktyczną umiejętność korzystania z wzorców projektowych, zademonstrowaną i wypróbowaną na przykładach przygotowanych przez trenera i rzeczywistych przypadkach z życia wziętych.

Warsztaty Wzorców Projektowych realizowane są w technologiach Java, C#/.NET lub Python.

Program szkolenia

Ramowy program warsztatów

 1.  Wprowadzenie:
  • Wartości dobrego oprogramowania
  • Pojęcie jakości i jej rodzaje w oprogramowaniu
  • Proces wytwórczy w branży oprogramowania
 2. Projektowanie obiektowe
  • Zasady projektowania obiektowego (Object-Oriented Pattern)
  • Zasady S.O.L.I.D
  • Zapachy kodu (code smells)
 3. Wzorce projektowe (design patterns):
  • Idea wzorców
  • Rodzaje wzorców i ich klasyfikacja
 4. Wzorce Strukturalne (Structural Patterns):
  • Klasowe:
   • Adapter
  • Obiektowe:
   • Adapter
   • Dekorator (Decorator)
   • Fasada (Façade)
   • Pełnomocnik (Proxy)
 5. Wzorce Kreacyjne (Creational Patterns):
  • Klasowe:
   • Metoda wytwórcza (Factory Method)
  • Obiektowe:
   • Fabryka Abstrakcyjna (Abstract Factory)
   • Budowniczy (Builder)
   • Prototyp (Prototype)
   • Singleton
 6. Wzorce Behawioralne (Behavioral Patterns):
  • Klasowe:
   • Metoda szablonowa (Template Method)
  • Obiektowe:
   • Łańcuch zobowiązań (Chain of Responsibility)
   • Polecenie (Command)
   • Iterator
   • Obserwator (Observer)
   • Strategia (Strategy)
   • Odwiedzający (Visitor)
 7. Warsztat analizy aplikacji z wykorzystaniem poznanych wzorców projektowych

Dodatkowe zagadnienia dla technologii Python

Program szkolenia realizowanego w technologii Python obejmuje ponadto następujące zagadnienia:

 1. Idiomy języka programowania
  • Pojęcie idiomu językowego
  • Wzorce i idiomy specyficzne dla języka Python
  • Wzorzec EFAP (It’s easier to ask for forgiveness than permission)
  • Wzorzec Metaklasy
  • Wielodziedziczenie
  • Borg
  • Klasa domieszkowa w języku Python (Mixin)
 2. Przegląd narzędzi do statycznej i dynamicznej analizy kodu oraz pisania testów jednostkowych:
  • PyLink
  • Coverage
  • PyTest
 3. Przegląd współczesnych podejść do tworzenia architektury aplikacji lub klastra aplikacji:
  • Microservices
  • Client-Side MVC
  • Server-Side MVC
  • Distributed Systems (Celery, Etcd or Consul)

Program warsztatów w technologii C#/.NET

 1. Wzorce Kreacyjne:
  1. Fabryka abstrakcyjna (Abstract Factory)
  2. Budowniczy (Builder)
  3. Metoda Fabryczna/wytwórcza (Factory Method)
  4. Prototyp (Prototype)
 2. Wzorce strukturalne:
  1.  Adapter
  2. Most (Bridge)
  3. Kompozyt (Composite)
  4. Dekorator (Decorator)
  5. Fasada (Façade)
  6. Proxy
 3. Wzorce Czynnościowe/Operacyjne:
  1. Łańcuch odpowiedzialności (Chain of Resp.)
  2. Polecenie (Command)
 4. Inne wzorce:
  1. Odwrócenie zależności (Inversion of Control)
  2. Model View Controller (MVC)
  3. Repozytorium (Repository)
  4. Wstrzykiwanie zależności (Dependency Injection)

Trenerzy

Przygotowanie do szkolenia

Aby uczestnicy warsztatu mogli efektywnie uczestniczyć w realizacji ćwiczeń i pracy z kodem, niezbędna jest znajomość podstaw programowania w języku Java, .NET lub Python (w zależności od technologii, w której realizowane jest szkolenie).

Warunki zakupu

Szkolenie organizowane jest wyłącznie w formie zamkniętej na zamówienie. Warsztaty Wzorców Projektowych są „szyte na miarę”, możemy dostosować ich zakres do indywidualnych potrzeb uczestników.

Cena szkolenia jest uzgadniana indywidualnie w zależności od wielkości grupy, lokalizacji szkolenia oraz zakresu współpracy.

Cena warsztatu zawiera:

 • 2 dni intensywnej pracy z wzorcami projektowymi,
 • materiały szkoleniowe.

W celu ustalenia cen i terminu szkolenia zapraszamy do kontaktu poprzez:

Zapytanie o prywatne szkolenie

Możemy zrealizować to szkolenie w twojej organizacji w formie zamkniętej (niepublicznej). Użyj przycisku poniżej aby przekazać nam informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Zwracamy uwagę, że szkolenie to jest dostępne wyłącznie na zamówienie i nie organizujemy go w formie publicznej z otwartą rejestracją dla uczestników.

Zamów szkolenie zamknięte

Sprawdź inne szkolenia

Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.