Agile dla Managera

Szkolenie dające managerom zarządzającym organizacjami wiedzę o Agile jako nowoczesnym podejściu do zarządzania pracą intelektualną.

Więcej  

Trener

Program szkolenia

 • Agile – co to jest
  • Empiryzm vs. inne podejścia do zarządzania procesami
  • Manifest Agile
  • Agile a Lean i inne nowoczesne podejścia do zarządzania
 • Główne metodyki i praktyki
  • Scrum
  • Metoda Kanban
  • Inne, rzadziej stosowane – DSDM, Crystal etc.
  • Skalowanie metod Agile
  • Praktyki techniczne i ich znaczenie
 • Agile a zarządzanie
 • Zarządzanie samoorganizującymi się zespołami
  • Zalety i ryzyka samoorganizacji
  • Trójkąt samoorganizacji – model sterowania zespołami
 • Wspieranie rozwoju samoorganizujących zespołów
 • Ocena zespołów i efektywności metod zwinnych
 • Tematy do dalszego samodzielnego rozwoju

Czas trwania

Agile dla Managera to jednodniowe warsztaty trwające 8h dydaktycznych, prowadzone w godzinach 9:00-18:00.

Zamów szkolenie zamknięte

Możemy zrealizować to szkolenie w twojej organizacji w formie zamkniętej (niepublicznej). Użyj przycisku poniżej aby przekazać nam informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Zwracamy uwagę, że szkolenie to jest dostępne wyłącznie na zamówienie i nie organizujemy go w formie publicznej z otwartą rejestracją dla uczestników.

Zamów szkolenie zamknięte

Potrzebujesz więcej informacji?

Wyświetl szczegółowy opis
Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.