Agile dla Managera

Szkolenie dające managerom zarządzającym organizacjami wiedzę o Agile jako nowoczesnym podejściu do zarządzania pracą intelektualną.

Jak wziąć udział w tym szkoleniu?

Szkolenie online Bierzesz udział w szkoleniu online przez Internet wraz z trenerem i innymi uczestnikami. Szkolenia odbywają się w zaplanowanych terminach. Zamów szkolenie
Szkolenie stacjonarne Bierzesz udział w szkoleniu na sali wraz z trenerem i innymi uczestnikami. Szkolenia odbywają się w zaplanowanych terminach i lokalizacjach. Zamów szkolenie

Opis szkolenia

Agile dla Managera to szkolenie dla “szefów” – a więc kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla, które odpowiada na pytania takie jak:

 • Jaka jest rola menedżerów liniowych w Agile?
 • Czym jest Agile z perspektywy zarządzania biznesem?

Agile dla Managera to szybkie przekazanie podstawowej wiedzy o Agile jako efektywnym, nowoczesnym podejściu do zarządzania pracą intelektualną. Jest zatem skierowane przede wszystkim do menedżerów, którzy zarządzają organizacjami tworzącymi i utrzymującymi produkty (na przykład oprogramowanie) czy to na potrzeby własne, czy też jako produkt lub usługę dla klientów.

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się:

 • Czym jest Agile z perspektywy menedżerskiej
 • Jakie są najważniejsze metody i praktyki Agile
 • Jakie są obszary zastosowania Agile
 • W jaki sposób w Agile realizuje się cele zarządzania
 • Jak wspierać zespoły korzystające z metod Agile

Szkolenie prowadzone jest w formie dynamicznego wykładu z dyskusją i ćwiczeniami. Dzięki temu możliwe jest efektywne wykorzystanie cennego czasu uczestników poprzez kompresję maksymalnej ilości wiedzy w jednym dniu szkoleniowym.

Więcej  

Program szkolenia

 • Agile – co to jest
  • Empiryzm vs. inne podejścia do zarządzania procesami
  • Manifest Agile
  • Agile a Lean i inne nowoczesne podejścia do zarządzania
 • Główne metodyki i praktyki
  • Scrum
  • Metoda Kanban
  • Inne, rzadziej stosowane – DSDM, Crystal etc.
  • Skalowanie metod Agile
  • Praktyki techniczne i ich znaczenie
 • Agile a zarządzanie
 • Zarządzanie samoorganizującymi się zespołami
  • Zalety i ryzyka samoorganizacji
  • Trójkąt samoorganizacji – model sterowania zespołami
 • Wspieranie rozwoju samoorganizujących zespołów
 • Ocena zespołów i efektywności metod zwinnych
 • Tematy do dalszego samodzielnego rozwoju

Czas trwania

Agile dla Managera to jednodniowe warsztaty trwające 8h dydaktycznych, prowadzone w godzinach 9:00-18:00.

Trener

Przygotowanie do szkolenia

Zakładamy, że uczestnicy szkolenia są menedżerami z przynajmniej rocznym doświadczeniem. Bez praktycznego doświadczenia w zarządzaniu uczestnikom może być ciężko zrozumieć perspektywę menedżerską, z której na tym szkoleniu patrzymy na Agile.

Warunki zakupu

Warsztaty Agile dla Managera realizowane są jako szkolenia zamknięte, czyli organizowane na zlecenie konkretnej firmy. W celu uzyskania szczegółowych informacji, skontaktuj się z nami:

adres e-mail: szkolenia@codesprinters.com
telefon: +48 (12) 379 34 14

Zapytanie o prywatne szkolenie

Możemy zrealizować to szkolenie w twojej organizacji w formie zamkniętej (niepublicznej). Użyj przycisku poniżej aby przekazać nam informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Zwracamy uwagę, że szkolenie to jest dostępne wyłącznie na zamówienie i nie organizujemy go w formie publicznej z otwartą rejestracją dla uczestników.

Zamów szkolenie zamknięte

Sprawdź inne szkolenia

Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.