Agile Developer Toolbox

Warsztat dla Developerów i całych Zespołów Scrum, który pozwala poznać praktyki, jakimi Zespół pracujący zwinnie posługuje się w pracy.

Czego się nauczysz?

 • Od czego zależy możliwość pracy zespołowej i jakie wymierne korzyści to daje.
 • Dlaczego w Scrumie zamiast o rolach mowa jest o odpowiedzialnościach.
 • Jak łączyć odpowiedzialności i dlaczego lepiej tego nie robić.
 • Na czym w praktyce polega samozarządzanie (samoorganizacja) Zespołu Scrum.
 • Jakie są granice samozarządzania, kto je określa i co dzieje się jeśli samoorganizacji brak.
 • Czym jest Cross-functional Team oraz jakie są fakty i mity związane z wszechstronnością Zespołu.
 • Jak szacować wymagania i dokonywać ich podziału oraz jaki poziom szczegółowości wymagań jest potrzebny Developerom.
 • Czym tak naprawdę jest velocity, czy można nie mierzyć velocity i czego użyć w zamian.
 • W jaki sposób prognozować terminy realizacji i planować Sprinty.
 • Jak ustanowić sensowne Cele Sprintu i jaki związek mają one z Backlogiem Produktu.
 • Dlaczego definiowanie zadań nie jest dobrą praktyką podczas planowania Sprintu.
 • Które narzędzia i praktyki najlepiej nadają się do monitorowania postępu prac w Sprincie.
 • Dlaczego Daily Scrum pomaga Developerom, jeśli robią go dla siebie, a nie z przymusu.
 • O co chodzi w prawie Little’a, czym jest przepływ (ang. flow), jak go monitorować i które miary przepływu pomagają Developerom w osiągnięciu Celu Sprintu.
 • W jaki sposób wykorzystać praktyki kanbanowe do organizacji pracy Developerów.
 • Dlaczego Scrum i Kanban nie wykluczają się wzajemnie i w jaki sposób w Scrumie ograniczana jest ilość pracy w toku (ang. work in progress, WIP).
 • Kto i w jaki sposób określa Definicję Ukończenia oraz w jaki sposób z niej korzystać.
 • Skąd bierze się dług techniczny, dlaczego nie da się go całkowicie wyeliminować i jak spłacać ten już istniejący.
 • Jak radzić sobie z „wrzutkami”, czyli nieplanowaną pracą w Sprintach.

Korzyści z uczestnictwa

 • Z narzędziami i praktykami zapozna cię Rafał Markowicz — doświadczony Developer i Scrum Master, będący jednym z certyfikowanych trenerów Scrum.org.
 • Uzyskasz również dostęp do obszernych materiałów szkoleniowych.
 • W szkoleniu nacisk położony jest nie na teorię, ale pragmatyzm i skuteczność Scrum Masterów.
 • Weźmiesz udział w sprawdzonym i polecanym kursie, stworzonym w 2016 i rozwijanym przez Code Sprinters — ekspertów Agile.
Online Stacjonarne

Dodatkowe korzyści z udziału w szkoleniu online:

 • Spotkanie z trenerem i innymi uczestnikami i wspólna praca w ramach interaktywnych warsztatów.
 • Możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania w ramach sesji Q&A na koniec każdego dnia szkoleniowego.
 • W szkoleniu można wziąć udział z dowolnej lokalizacji — nie trzeba podróżować.
 • Szkolenie rozłożone jest na cztery dni.
 • Każdy taki dzień to seria krótkich sesji, rozdzielonych przerwami, więc nie trzeba siedzieć przed komputerem przez 8 godzin.
 • Uczestnicy poznają narzędzia pracy zdalnej i uczą się z nich korzystać, tworząc rozproszone zespoły.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy wraz z trenerem tworzą e-book, zawierający mnóstwo komentarzy prowadzącego.
 • Ograniczenie ilości materiałów drukowanych i wielkości „śladu ekologicznego” zostawianego przez uczestników.

Dodatkowe korzyści z udziału w szkoleniu stacjonarnym:

 • Spotkanie z trenerem i innymi uczestnikami i wspólna praca w ramach interaktywnych warsztatów.
 • Możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania w ramach sesji Q&A na koniec każdego dnia szkoleniowego.
 • Doskonałe lokalizacje i sale szkoleniowe.
 • Możliwość networkingu w czasie przerw.
 • Lunch, kawa i przekąski w cenie szkolenia.

Jak wziąć udział w tym szkoleniu?

Szkolenie online Bierzesz udział w szkoleniu online przez Internet wraz z trenerem i innymi uczestnikami. Szkolenia odbywają się w zaplanowanych terminach. Sprawdź terminy
Szkolenie stacjonarne Bierzesz udział w szkoleniu na sali wraz z trenerem i innymi uczestnikami. Szkolenia odbywają się w zaplanowanych terminach i lokalizacjach. Sprawdź terminy

Opis szkolenia

Warsztat Agile Developer Toolbox umożliwia uczestnikom poznanie i przećwiczenie praktyk, które członkowie Zespołów Scrum i ogólnie Zespołów pracujących zwinnie powinni znać, i z których powinni korzystać w swojej codziennej pracy.

W czasie warsztatu dowiesz się między innymi o co chodzi z samozarządzaniem i wszechstronnością („cross-funkcjonalnością”) Zespołów, jak w praktyce może przebiegać Daily Scrum, jak szacować wymagania i jak efektywnie uczestniczyć przeprowadzić Pielęgnację Backlogu Produktu.

Jednym z kluczowych tematów poruszanych w czasie warsztatu jest Definicja Ukończenia oraz zagadnienie długu technicznego: co prowadzi do jego powstawania, jak temu zapobiegać, jak radzić sobie z długiem już istniejącym.

Dopiero zacząłeś pracę w Scrum i brak Ci doświadczenia? Nie wiesz, jak efektywnie współpracować z Product Ownerem i Scrum Masterem? Chcesz w praktyce dowiedzieć się, za co w Scrumie odpowiadają Developerzy i jak w praktyce te obowiązki wypełniać? Twój Zespół dopiero powstał i poszukujesz wsparcia? A może zastanawiasz się jak usprawnić działanie Zespołu, w którym pracujesz już od jakiegoś czasu? Zapraszamy na warsztat Agile Developer Toolbox.

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat adresowany jest do członków Zespołów Scrum: przede wszystkim do Developerów, ale też do liderów Zespołów oraz do managerów w organizacjach, które korzystają z metod Agile (lub są w trakcie transformacji, ewentualnie dopiero ją planują). Zachęcamy do uczestnictwa również Scrum Masterów i Product Ownerów, a także całe Zespoły zwinne.

To szkolenie nie obejmuje omówienia podstaw metody Scrum, nie jest zatem alternatywą lub ekwiwalentem standardowych kursów skupionych na Scrumie. W szczególności nie jest to inna wersja szkoleń Applying Professional Scrum (dawniej Professional Scrum Foundations) albo Applying Professional Scrum for Software Development (dawniej Professional Scrum Developer) — jest tych szkoleń praktycznym uzupełnieniem i logicznym ciągiem dalszym.

Online Stacjonarne
Interaktywne zajęcia prowadzone przez trenera
 • realizowane przez Internet,
 • obejmują ćwiczenia w grupach pod okiem trenera,
 • pozwala doświadczyć pracy w zespołach rozproszonych (zdalnych).
Terminy i czas trwania szkolenia
 • zajęcia odbywają się w ustalonym terminie,
 • składają się z 4 dni szkoleniowych,
 • zajęcia w każdym dniu odbywają się w godzinach 9:00-13:30.

Szkolenia organizowane na zamówienie w formie zamkniętej mogą być realizowane w niestandardowych godzinach, a poszczególne dni szkoleniowe mogą zostać rozłożone w czasie.

Struktura sesji interaktywnej online
 • sesja składa się z bloków tematycznych rozdzielonych przerwami,
 • pojedynczy blok tematyczny trwa średnio 60 minut,
 • sesja obejmuje cztery bloki,
 • przerwy między blokami trwają 10 minut,
 • termin przerw zależy od potrzeb grupy uczestników i dynamiki ich pracy.
Ramowy plan dnia szkoleniowego
 • 8:45 — otwarcie sesji,
 • 9:00 — rozpoczęcie zajęć z trenerem i pracy w grupie wraz z innymi uczestnikami,
 • 13:30 — zakończenie zajęć,
 • 13:30-14:00 — Q&A (część opcjonalna, dla chętnych).
Z jakich narzędzi korzystamy
 • Zoom — do wykładów, dyskusji oraz do pracy w grupach,
 • Google Docs — pozwala tworzyć wspólnie artefakty i materiały szkoleniowe,
 • Mural — czyli wirtualne tablice,
 • Discord — do komunikacji w formie chatu.

W przypadku szkoleń realizowanych na zamówienie w formie zamkniętej możliwe jest wykorzystanie platformy Microsoft Teams zamiast Zoom.

Interaktywne zajęcia prowadzone przez trenera
 • realizowane na sali szkoleniowej,
 • obejmuje ćwiczenia w grupach pod okiem trenera.
Terminy i czas trwania szkolenia
 • zajęcia odbywają się w ustalonym terminie,
 • składają się z 2 dni szkoleniowych,
 • zajęcia w każdym dniu odbywają się w godzinach 9:00-18:00.
Sposób prowadzenia zajęć
 • warsztaty składają się z bloków tematycznych rozdzielonych przerwami,
 • pojedynczy blok tematyczny trwa średnio 60 minut,
 • każdy dzień obejmuje sześć bloków,
 • przerwy między blokami trwają 10 minut,
 • termin przerw zależy od potrzeb grupy uczestników i dynamiki ich pracy.
Ramowy plan dnia szkoleniowego
 • 8:45 — otwarcie sali,
 • 9:00 — rozpoczęcie zajęć z trenerem i pracy w grupie wraz z innymi uczestnikami,
 • 13:00-14:00 — przerwa na lunch,
 • 18:00 — zakończenie zajęć,
 • 18:00-18:30 — Q&A (część opcjonalna, dla chętnych).
Więcej  

Program szkolenia

 • Zespół Scrum
  • Odpowiedzialności w Zespole
  • Samozarządzanie (samoorganizacja)
  • Cross-functional Team
 • Praca z Backlogiem Produktu
  • Szacowanie wymagań
  • Dekompozycja wymagań
  • Pielęgnacja Backlogu Produktu
 • Prognozowanie i planowanie w Scrumie
  • Jak korzystać z velocity
  • Prognozowanie wydań
  • Różne sposoby realizacji Planowania Sprintu
  • Jak ustalić Cel Sprintu
 • Praca w Sprincie
  • Monitorowanie postępu prac
  • Daily Scrum
  • Prawo Little’a
  • Przepływ (ang. flow) i miary przepływu
  • Usuwanie utrudnień
  • „Wrzutki”, czyli nieplanowana praca
  • Przebieg Przeglądu Sprintu
  • Jak zrobić wartościową Retrospekcję Sprintu
 • Definicja Ukończenia i dług techniczny
  • Jak stworzyć i używać Definition of Done
  • Czym jest dług techniczny i jak zapobiegać jego powstawaniu
  • Jak radzić sobie z istniejącym długiem technicznym
 • Przydatne narzędzia
  • Tablica kanbanowa
  • Wizualizacja przepływu
  • Impact Mapping

Trener

Przygotowanie do szkolenia

Z uwagi na praktyczny wymiar tego warsztatu jest on przeznaczony wyłącznie dla osób,  które mają dobrze opanowaną teorię Scruma. W trakcie warsztatu nie ma już bowiem miejsca na omawianie od podstaw czym jest Scrum, jakie są w nim role, artefakty itd, natomiast skupiamy się na roli Developera w detalach.

Dlatego na szkolenie Agile Developer Toolbox zapisać powinny się osoby, które:

Przed rozpoczęciem szkolenia zachęcamy do odświeżenia wiedzy o metodzie Scrum, na przykład poprzez lekturę tego artykułu lub sięgnięcie do Przewodnika po Scrumie (w wersji angielskiej online albo jako plik PDF po polsku).

Uczestnicy w trakcie szkolenia otrzymują wszystkie materiały niezbędne do realizacji ćwiczeń.

Przygotowanie do szkolenia online

Uczestnictwo w sesji interaktywnej przez Internet wymaga:

 • stabilnego łącza o wystarczającej przepustowości,
 • kamery internetowej i mikrofonu i ich włączenia w trakcie zajęć,
 • spokojnego miejsca, z którego uczestnik może łączyć się, nie przeszkadzając innym (hałasy w tle itp.).
Niezbędne narzędzia

Korzystamy z następującego oprogramowania:

 • Zoom, który powinien być zainstalowany jako aplikacja, ponieważ wersja uruchamiana w przeglądarce Internetowej nie ma pełnej funkcjonalności,
 • Google Docs, które są dostępne w przeglądarce Internetowej,
 • Mural, czyli wirtualne tablice, również dostępne w przeglądarce,
 • Discord, który pozwala na komunikowanie się również w formie chatu.

W przypadku szkoleń realizowanych na zamówienie w formie zamkniętej możliwe jest wykorzystanie platformy Microsoft Teams zamiast Zoom.

Sesja techniczna przed rozpoczęciem zajęć

Przed rozpoczęciem zajęć interaktywnych w grupie, najczęściej dzień lub dwa wcześniej, organizujemy sesję techniczną, trwającą 15-30 minut. W tym czasie sprawdzamy, czy każdy z uczestników będzie w stanie korzystać z narzędzi i połączyć się z grupą. To daje możliwość rozwiązania ewentualnych problemów, jakie czasami się ujawniają.

Warunki zakupu

Jako lider szkoleń Scrum/Agile w Polsce możemy zaproponować Państwu wyjątkowo atrakcyjne ceny. Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% VAT.

Zastrzegamy prawo do zmiany cen w przypadku zmian sytuacji ekonomicznej. Zmiany takie nie dotyczą już opłaconych rejestracji.

Online Stacjonarne
Cena uczestnictwa w szkoleniu publicznym zawiera:
 • 4 dni intensywnych zajęć warsztatowych,
 • 4 dni bezpośredniego kontaktu z doświadczonym trenerem,
 • przygotowanie do pracy ze zdalnymi, rozproszonymi zespołami poprzez zaznajomienie z narzędziami i sposobem działania zespołu w tych warunkach,
 • elektroniczne materiały szkoleniowe,
 • estetyczny dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia w wersji elektronicznej oraz drukowany, wysyłany pocztą po zakończeniu zajęć.

Miejsce na szkoleniu online uważamy za zarezerwowane z chwilą otrzymania podpisanego formularza zamówienia, na podstawie którego można wystawić fakturę VAT, lub z chwilą otrzymania zapłaty.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu online możliwa jest do dwóch tygodni przed datą szkolenia. Po tej dacie rezygnacje nie są możliwe, można jednak zmienić osoby mające wziąć udział w szkoleniu przy zachowaniu liczby wykupionych rezerwacji. Zwrot pełnej wpłaconej kwoty nastąpi także gdyby — co mało prawdopodobne — szkolenie musiało zostać odwołane.

W przypadku osób prywatnych wymagana jest płatność przed szkoleniem.

Cena uczestnictwa w szkoleniu publicznym zawiera:
 • 2 dni intensywnych zajęć warsztatowych,
 • 2 dni bezpośredniego kontaktu z doświadczonym trenerem,
 • drukowane materiały szkoleniowe,
 • lunch, zimne i ciepłe napoje oraz poczęstunek w ciągu dnia,
 • estetyczny dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia, wręczany przez trenera na koniec zajęć.

Miejsce na szkoleniu stacjonarnym uważamy za zarezerwowane z chwilą otrzymania podpisanego formularza zamówienia, na podstawie którego można wystawić fakturę VAT, lub z chwilą otrzymania zapłaty.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu stacjonarnym możliwa jest do trzech tygodni przed datą szkolenia. Po tej dacie rezygnacje nie są możliwe, można jednak zmienić osoby mające wziąć udział w szkoleniu przy zachowaniu liczby wykupionych rezerwacji. Zwrot pełnej wpłaconej kwoty nastąpi także gdyby — co mało prawdopodobne — szkolenie musiało zostać odwołane.

W przypadku osób prywatnych wymagana jest płatność przed szkoleniem.

Powiadomienie o nowych terminach

Obecnie brak zaplanowanych terminów szkoleń publicznych obejmujących to szkolenie. Możemy poinformować cię gdy tylko pojawi się możliwość uczestnictwa w tym szkoleniu. Użyj formularza poniżej aby pozostawić swoje dane kontaktowe.

Zapytanie o prywatne szkolenie

Możemy zrealizować to szkolenie w twojej organizacji w formie zamkniętej (niepublicznej). Użyj przycisku poniżej aby przekazać nam informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Zamów szkolenie zamknięte

Sprawdź inne szkolenia

Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.