Mastering Professional Kanban

Wykorzystaj Kanban jako strategię optymalizacji przepływu do uzyskania realnych korzyści i zwiększenia skuteczności, efektywności oraz przewidywalności.

Czego się nauczysz?

 • Co to jest Kanban
 • Kiedy i do czego można go użyć
 • Czym jest pull system, jak go stworzyć i po co
 • Na czym polega strategia optymalizacji przepływu
 • Jak definiować i udoskonalać workflow
 • Do czego użyć miar przepływu
 • Czym jest probabilistyczne prognozowanie
 • Czy da się łączyć Kanban ze Scrumem i innymi metodami
 • Jak ustrzec się typowych błędów

Korzyści z uczestnictwa

 • Pragmatyczne podejście i skupienie na praktyce
 • Warsztatowa formuła zajęć
 • E-book z komentarzami trenera do wszystkich ćwiczeń i poruszanych tematów
 • Wskazówki jak zacząć używać Kanbana
 • Sesja Q&A na koniec każdego dnia szkoleniowego

Jak wziąć udział w tym szkoleniu?

Szkolenie online Bierzesz udział w szkoleniu online przez Internet wraz z trenerem i innymi uczestnikami. Szkolenia odbywają się w zaplanowanych terminach. Terminy szkoleń

Opis szkolenia

Kanban to strategia optymalizacji przepływu wartości przez proces, w którym ta wartość jest wytwarzana. Im ten przepływ jest stabilniejszy i szybszy, tym wcześniej uzyskać można to, co wartościowe. Rośnie też przewidywalność procesu, a to ułatwia prognozowanie i zarządzanie ryzykiem.

Wiele organizacji deklaruje, że posługuje się Kanbanem, ale w praktyce redukuje się to do do zastosowania przez zespoły tablic, po których przesuwane są karteczki z opisem zadań. Wbrew ich przekonaniu, to nie jest Kanban, bo zbyt wielu rzeczy w nim brak. I zwykle przynosi znikome korzyści.

Naszym celem jest promowanie Kanbana jako narzędzia dla profesjonalistów i wsparcie ich w dobrym użyciu tej strategii. Dostarczamy wiedzę, możliwość jej zastosowania w praktyce, obalamy też mity i wyjaśniamy nieporozumienia związane z Kanbanem.

Kto powinien się zapisać?

Warsztat będzie przydatny dla każdego, kto chce udoskonalić sposób pracy i dostarczania wartości i podnieść skuteczność działania. Uczestnikami mogą więc być między innymi:

 • liderzy organizacji i zespołów,
 • całe zespoły,
 • kierownicy i managerowie,
 • Scrum Masterzy, Product Ownerzy i Developerzy pracujący w Scrumie i innych metodach zwinnych,
 • Agile coachowie, konsultanci, doradcy.

Kanban może być również użyty przez indywidualne osoby do organizacji swojej pracy, nie tylko twórczej.

Sposób prowadzenia zajęć zawsze dopasowany jest do specyfiki grupy. Nie ma więc obawy, że uczestnicy zostaną zasypani terminami z branży IT, z którą Kanban najmocniej jest kojarzony.

Terminy i czas trwania

 • zajęcia odbywają się przez Internet,
 • składają się z trzech  dni szkoleniowych,
 • sesja w każdym dniu rozpoczyna się o 9:00 a kończy o 14:45.

Sposób prowadzenia zajęć

 • warsztat składa się z bloków tematycznych rozdzielonych przerwami,
 • uczestnicy wykonują ćwiczenia w grupach pod okiem trenera,
 • pojedynczy blok tematyczny trwa 60-90 minut,
 • przerwy każdego dnia trwają w sumie 45 minut.
Ramowy plan dnia warsztatowego
 • 8:45 – otwarcie sesji,
 • 9:00 – rozpoczęcie zajęć z trenerem i pracy w grupie wraz z innymi uczestnikami,
 • 14:45 – zakończenie zajęć,
 • 14:45-15:15 – Q&A (część opcjonalna, dla chętnych, jeśli trzeba, może zostać przedłużona).
Z jakich narzędzi korzystamy
 • Zoom – do wykładów, dyskusji oraz do pracy w grupach,
 • Google Docs – pozwala tworzyć wspólnie materiały szkoleniowe,
 • Mural – pozwala tworzyć wirtualne tablice.

Warsztaty organizowane na zamówienie w formie zamkniętej mogą odbywać się w niestandardowych godzinach, a poszczególne dni szkoleniowe mogą zostać rozłożone w czasie. Możliwe jest też wykorzystanie w nich platformy Microsoft Teams zamiast Zoom.

Czym ten warsztat różni się od innych szkoleń?

Poza warsztatem Mastering Professional Kanban Code Sprinters realizuje jeszcze dwa szkolenia związane z Kanbanem:

APK jest podstawowym szkoleniem z Kanbana i przygotowuje do egzaminu Professional Kanban I, umożliwiając dwa bezpłatne podejścia do niego.

PSK skupia się na zastosowaniu Kanbana w połączeniu ze Scrumem, przygotowuje do egzaminu Professional Scrum with Kanban i daje możliwość podejścia do niego dwa razy bezpłatnie.

Mastering Professional Scrum w większym stopniu niż te szkolenia opiera się o pracę warsztatową, nie umożliwia też podejścia bezpłatnie do żadnego ze wspomnianych egzaminów.

Uczestnictwo w warsztacie pozwala przygotować się do zdania egzaminu Professional Kanban I. Niekoniecznie natomiast wystarczy do zdania egzaminu Professional Scrum with Kanban, który poza wiedzą kanbanową sprawdza też znajomość Scruma. Warsztat, w odróżnieniu od PSK, nie skupia się na Scrumie, o ile uczestnicy nie poproszą trenera o to.

A ponieważ to autorski produkt Code Sprinters, możemy zaoferować niższą cenę i elastycznie dostosowywać program do potrzeb uczestników.

Program szkolenia

 • Kanban
 • Miary przepływu
 • Service Level Expectation
 • Prawo Little’a
 • Praktyki kanbanowe
 • Workflow
 • Planowanie i prognozowanie
 • Fakty i mity

Trener

Przygotowanie do szkolenia

Przed udziałem w warsztacie wystarczy przeczytać Kanban Guide dostępny na stronie kanbanguide.pl.

Uczestnicy w trakcie zajęć otrzymują wszystkie materiały niezbędne do realizacji ćwiczeń.

Ponieważ sesje warsztatowe odbywają się przez Internet, wymaga to:

 • stabilnego łącza o wystarczającej przepustowości,
 • kamery internetowej oraz mikrofonu i ich włączenia w trakcie zajęć,
 • spokojnego miejsca, z którego uczestnik może łączyć się, nie przeszkadzając innym (bez hałasu w tle itp.).

Przed rozpoczęciem zajęć interaktywnych w grupie, najczęściej dzień lub dwa wcześniej, organizujemy sesję techniczną, trwającą 15-30 minut. W tym czasie uczestnicy mogą sprawdzić, czy będą w stanie korzystać z narzędzi i połączyć się z grupą. To daje możliwość rozwiązania ewentualnych problemów, jakie czasami się ujawniają.

Warunki zakupu

Cena uczestnictwa w warsztacie publicznym zawiera:

 • trzy dni intensywnych zajęć warsztatowych,
 • możliwość udziału w trzech sesjach Q&A,
 • elektroniczne materiały szkoleniowe,
 • estetyczny dyplom w formie cyfrowej.

Miejsce na warsztacie uważamy za zarezerwowane z chwilą zakupu za pomocą platformy online lub otrzymania podpisanego formularza zamówienia, na podstawie którego można wystawić fakturę VAT.

Z udziału można zrezygnować najpóźniej dwa tygodnie przed pierwszym dniem zajęć. Później możliwa jest jedynie zmiana osób, które będą uczestniczyć w warsztacie.

W przypadku osób prywatnych wymagana jest płatność przed rozpoczęciem warsztatu.

Jeśli w wyjątkowej sytuacji zaplanowany warsztat zostanie anulowany, uczestnicy mogą wybrać inny termin lub otrzymają pełny zwrot opłaty rejestracyjnej.

Zastrzegamy prawo do zmiany cen w przypadku zmian sytuacji ekonomicznej. Zmiany takie nie dotyczą już opłaconych rejestracji.

Podane ceny są cenami netto.

Najbliższy termin szkolenia

Zapytanie o prywatne szkolenie

Możemy zrealizować to szkolenie w twojej organizacji w formie zamkniętej (niepublicznej). Użyj przycisku poniżej aby przekazać nam informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Zamów szkolenie zamknięte

Sprawdź inne szkolenia

Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.