Szkolenia objęte podatkiem VAT

VAT na szkolenia

Zmiany w opodatkowaniu usług szkoleniowych.

Wprowadzane od 1 stycznia 2011 r. zmiany w prawie podatkowym obejmują nie tylko podwyżkę podatku VAT do 23% ale także inne zmiany podatku VAT, w tym także likwidację zwolnień z podatku VAT dla niektórych rodzajów usług.

Dotyczy to niestety także usług szkoleniowych świadczonych przez prywatne firmy nie mające charakteru szkoły czy uczelni. W efekcie nasze szkolenia Scrum i agile – zarówno publiczne jak i zamknięte, organizowane dla konkretnych firm – będą musiały być objęte nową, 23% stawką VAT.

Oznacza to, że jedynie rezerwacje dokonane i opłacone do końca bieżącego roku będą rozliczone na dotychczasowych zasadach, a więc z uwzględnieniem przedmiotowego zwolnienia z VAT. Serdecznie zapraszamy do naszego Działu Szkoleń.

Więcej o nadchodzących zmianach podatkowych.

Udostępnij ten artykuł

Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.