Lean Startup – dlaczego warto nie tylko w startupie?

Warsztaty Lean Startup dzięki którym poznasz dokładnie metodę, a przede wszystkim nauczysz się ją stosować w praktyce do Twojego produktu/usługi.

Lean Startup jest metodą wspomagającą rozwój biznesu i produktu opisaną w 2011 roku przez Erica Riesa w książce o tym samym tytule. Jest ona wynikiem jego doświadczeń podczas tworzenia nowych firm opartych o produkty – czyli startupów.

Głównym problemem startupów czyniących je przedsięwzięciami wysokiego ryzyka jest niewiadoma co do tego, czy nowy produkt/usługa zyska zainteresowanie klientów – a co za tym idzie, czy będą oni skłonni płacić za ów produkt tyle, by uczynić go opłacalnym biznesem. Stan ten nazywa się „Product Market Fit”, co można przetłumaczyć jako stan dopasowania produktu do rynku. Metoda Lean Startup to sposób na empiryczne dojście do tego stanu poprzez serię eksperymentów – budujemy wersję produktu, następnie mierzymy jak reagują na nią klienci/użytkownicy, po czym w oparciu o to planujemy kolejny eksperyment. Praca odbywa się w takich właśnie cyklach zwanych w Lean Startup pętlą Zbuduj-Zmierz-Wnioskuj (Build-Measure-Learn loop).

Metoda ta jest zastosowaniem tego, co umożliwia użycie metod Agile po stronie szeroko rozumianego IT – a więc zdolności do częstego wydawania oprogramowania o dobrej jakości – dla empirycznego rozwijania produktu, a więc uzyskania konkretnej korzyści biznesowej.

Jak łatwo można zauważyć, metoda ta może być stosowana w firmach każdej wielkości, które wydają nowy produkt czy usługę albo chcą znacząco zmienić już istniejący produkt tak, by nadal odpowiadał on potrzebom rynku. I tak jest w istocie – znane są przypadki użycia tej metody także przez większe firmy.

Z czasem wokół metody powstały dodatkowe narzędzia i dobre praktyki takie jak na przykład Lean Canvas, który prezentujemy poniżej. Można więc śmiało powiedzieć, że jest to dojrzała metoda, którą z powodzeniem można wdrożyć i zastosować do pracy nad produktami także w Waszej firmie.

Szablon Lean Startup, za: Ash Maurya, Metoda Running Lean. Iteracja od planu A do planu, który da Ci sukces, wyd. II, wydawnictwo Helion S.A., 2013.

Dzięki naszym warsztatom nie tylko poznasz dokładnie metodę Lean Startup, ale przede wszystkim nauczysz się ją stosować w praktyce do Twojego produktu/usługi. Dowiesz się więc:

  • Jak budować produkty, które klienci pokochają?
  • Jak maksymalizować zyski płynące z wytwarzanych funkcjonalności?
  • Jak w naukowy sposób przeprowadzać eksperymenty na prawdziwym produkcie i rzeczywistych użytkownikach?
  • Jak mierzyć wyniki każdego eksperymentu i jak wyciągać wnioski przekładające się na wzrost atrakcyjności produktu dla klientów?
  • Jakich obiektywnych metryk dostarczać organizacji, by mogła ona podejmować właściwie decyzje strategiczne?
  • Jak planować i zaspokajać potrzeby klientów?
  • Czym jest wartość biznesowa oraz jak podejmować decyzje by przekładała się ona na wartość produktu i organizacji?
  • Jak zastosować Lean Startup w kontekście innych metod i narzędzi takich jak na przykład Scrum i Kanban?
  • Jak efektywnie uczyć się na podstawie podejmowanych decyzji?
  • Jak przekuć porażki – brak zainteresowania klientów – na sukces?

Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem Lean Startup w Twoim przedsiębiorstwie, skontaktuj się z Nami: info@codesprinters.com

Udostępnij ten artykuł

Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.