Applying Professional Scrum for Software Development

Szkolenie pozwalające nauczyć się efektywnego łączenia praktyk developerskich z pracą zespołową w Scrumie. Umożliwia dwa podejścia do egzaminu Professional Scrum Developer.

Czego się nauczysz?

 • Jak w praktyce użyć Scruma do efektywnego budowania oprogramowania.
 • Jak działa framework Scrum:
  • Kiedy i dlaczego warto go użyć.
  • Z czego wynikają obowiązujące w nim reguły.
  • Po co są poszczególne odpowiedzialności, zdarzenia i artefakty.
 • Jak działają popularne techniki developerskie i jak połączyć ich użycie ze Scrumem.
 • Co to jest Definicja Ukończenia (Definition of Done).
 • Czym jest dług techniczny i jak sobie z nim radzić.
 • Jak łączyć potrzeby biznesowe z dbaniem o dobrą architekturę.
 • Jak uniknąć zombie Scruma, który nie daje żadnych korzyści.
 • Zrozumiesz lepiej odpowiedzialność Developerów:
  • Za co odpowiadają w Scrumie.
  • W jaki sposób sami zarządzają swoją pracą.
  • Jakie muszą mieć umiejętności, by Zespół Scrum był wszechstronny (cross-functional).
  • Jak współpracują z Product Ownerem.

Korzyści z uczestnictwa

 • Nauka Scruma odbywa się w ramach serii prawdziwych Sprintów — to nie są wykłady ani symulacje, tylko rzeczywisty development.
 • Możliwość doświadczenia w praktyce realiów pracy w Zespole Scrum.
 • Szkolenie prowadzone przez praktyków z dużym doświadczeniem developerskim.
 • Pragmatyczne podejście zamiast fundamentalizmu: uczymy jak użyć Scruma jako narzędzia.
 • Możliwość sprawdzenia własnych umiejętności efektywnego użycia praktyk technicznych do budowania oprogramowania w krótkich Sprintach.
 • Dwa podejścia do egzaminu na certyfikat Professional Scrum Developer.
 • Możliwość uzyskania 40% zniżki na egzamin Professional Scrum Master I.
 • Dostęp do e-learningu opracowanego przez Andy’egp Brandta (PST), pozwalającego solidnie przygotować się do szkolenia i odświeżyć wiedzę w dowolnej chwili po nim (materiały te, kupowane osobno jako „Agile i Scrum od podstaw”, kosztują 495,93 zł netto).
 • Kontakt z doświadczonym praktykiem Scrum, Certyfikowanym Trenerem Scrum (PST) – daje to możliwość zadania pytań i uzyskania porad jak stosować Scrum w praktyce.
 • Materiały w języku polskim.
Online Stacjonarne

Dodatkowe korzyści z udziału w szkoleniu online:

 • W szkoleniu można wziąć udział z dowolnej lokalizacji – nie trzeba podróżować.
 • Szkolenie rozłożone jest na pięć dni.
 • Nie więcej niż 4 godziny intensywnej pracy na szkoleniu dziennie.
 • Każdy taki dzień to seria krótkich sesji, rozdzielonych przerwami, więc nie trzeba siedzieć przed komputerem przez 8 godzin.
 • Uczestnicy poznają narzędzia pracy zdalnej i uczą się z nich korzystać, tworząc rozproszone Zespoły.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy wraz z trenerem tworzą e-book, który dodatkowo uzupełniany jest dużą ilością komentarzy i dodatkowych materiałów przez prowadzącego.
 • Możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania w ramach sesji Q&A na koniec każdego dnia szkoleniowego.
 • Ograniczenie ilości materiałów drukowanych i wielkości „śladu ekologicznego” zostawianego przez uczestników.

Dodatkowe korzyści z udziału w szkoleniu stacjonarnym:

 • Doskonałe lokalizacje i sale szkoleniowe.
 • Możliwość networkingu w czasie przerw.
 • Lunch, kawa i przekąski w cenie szkolenia.
 • Możliwość uzyskania odpowiedzi na indywidualne pytania w ramach sesji Q&A na koniec każdego dnia szkoleniowego.

Jak wziąć udział w tym szkoleniu?

Szkolenie online Bierzesz udział w szkoleniu online przez Internet wraz z trenerem i innymi uczestnikami. Szkolenia odbywają się w zaplanowanych terminach. Dodatkowo otrzymujesz dostęp do kompletnego zestawu materiałów e-learningowowych. Terminy szkoleń
Szkolenie stacjonarne Bierzesz udział w szkoleniu na sali wraz z trenerem i innymi uczestnikami. Szkolenia odbywają się w zaplanowanych terminach i lokalizacjach. Dodatkowo otrzymujesz dostęp do kompletnego zestawu materiałów e-learningowowych. Zamów szkolenie

Opis szkolenia

Applying Professional Scrum for Software Development (APS-SD) to warsztaty, w czasie których uczestnicy poznają i doświadczają Scruma z perspektywy Developerów wytwarzających oprogramowanie. Jest to nowa, udoskonalona wersja szkolenia Professional Scrum Developer.

Celem warsztatów jest pokazanie jak Scrum działa w praktyce i jakie korzyści przynosi świadome i dobre jego zastosowanie.

Doświadczenie pracy w Scrumie

APS-SD nie jest prelekcją o Scrumie ani symulacją. Uczestnicy biorą udział w prawdziwych Sprintach – pracują w Scrumie. Tak po prostu.

Jak to wygląda?

 • uczestnicy formują Zespoły Scrum na czas trwania całego szkolenia,
 • pracują z rzeczywistym i wymagającym Product Ownerem,
 • rozwijają nietrywialny produkt (oprogramowanie),
 • zmagają się z normalnymi trudnościami, na jakie natrafia każdy Zespół w pracy:
  • niejasne wymagania,
  • presja czasu,
  • brak wiedzy i umiejętności,
  • konieczność pracy z nie najlepiej napisanym kodem („legacy code”),
  • dług techniczny odziedziczony po poprzednikach,
  • problemy z integracją efektów pracy wielu Developerów,
 • uczą się samozarządzania w praktyce:
  • sami decydują, kto będzie Scrum Masterem,
  • sami decydują jak i kiedy przeprowadzać poszczególne zdarzenia (np. Daily Scrum),
  • sami decydują jakie będzie Definition of Done,
  • sami decydują, jak takie Definition of Done spełnić w Sprincie,
 • nie są z góry skazani na sukces:
  • mogą eksperymentować z procesem i praktykami,
  • uczą się jak wyciągać wnioski z błędów,
  • ich Przeglądy Sprintu i Retrospekcje mają realny wpływ na sposób pracy i każdą kolejną iterację,
  • poznają smak porażki i sukcesu.

APS-SD umożliwia Developerom sprawdzenie, na ile potrafią korzystać z różnych praktyk (np. TDD, pair-programming czy code review). Praca w prawdziwych Sprintach z prawdziwym produktem pozwala poznać własne możliwości rozwoju architektury przyrostowo (koncept „emergent architecture”) i pracy zespołowej (koncept „swarmingu”).

Kto powinien uczestniczyć w tych warsztatach?

Warsztaty APS-SD skierowane są przede wszystkim do członków Zespołów Scrum rozwijających oprogramowanie, a zatem do:

 • Developerów o różnych kompetencjach:
  • zarówno tych, co programują, testują i posiadają „wiedzę techniczną” o tworzeniu oprogramowania,
  • jak i tych, co projektują interakcję użytkownika z produktem (UX), tworzą multimedia, piszą dokumentację i wykonują nieco mniej techniczne, ale wciąż niezbędne prace nad rozwojem rpoduktu.
 • Scrum Masterów.
 • Product Ownerów.

W ramach Sprintów budowane jest oprogramowanie, ale nie trzeba być programistą, by uczestniczyć w tym szkoleniu. Development oprogramowania nie polega przecież wyłącznie na kodowaniu,.

Dlatego na warsztaty zapraszamy również osoby, które na różne sposoby współpracują z Zespołami Scrum: ekspertów, doradców, ale też np. kierowników i szeroko rozumianą kadrę zarządzającą.

Czy cały Zespół Scrum może się zapisać na to szkolenie? Oczywiście, że tak. Wiele Zespołów wykorzystuje szkolenie do eksperymentowania z różnymi sposobami pracy, dla Scrum Mastera lub Product Ownera bywa to dobrą okazją, by doświadczyć bycia Developerem – lub na odwrót. A jeśli w szkoleniu uczestniczą osoby z różnych firm, przy okazji można wymienić się doświadczeniami i zainspirować wzajemnie.

Obawiasz się, że sobie nie poradzisz, bo trzeba kodować?

Te obawy są nieuzasadnione. Nie oczekujemy, że wszyscy uczestnicy będą programistami ani tym bardziej że będą w tym ekspertami. To szkolenie ze Scruma i o Scrumie, a nie z programowania dla programistów.

Ważne, by w każdym Zespole, jakie formujemy na początku zajęć, był ktoś, kto potrafi kodować. Jeszcze nie zdarzyła się sytuacja, by Zespoły takie sobie nie poradziły.

Niektórzy uczestnicy potrafią kodować, a i tak obawiają się, że mają zbyt niski poziom wiedzy i znajomości różnych praktyk. To również nieuzasadnione obawy.  Przebieg poszczególnych Sprintów zależny jest od możliwości uczestników, a sam Scrum byłby mało przydatny, gdyby warunkiem użycia go było posiadanie perfekcyjnie rozwiniętych umiejętności developerskich lub technicznych.

W jakich technologiach pracują Zespoły?

A skoro mowa o technologii, to w trakcie szkolenia Zespoły same zdecydują, jakim językiem programowania będą się posługiwać. Jakiś wybrać trzeba – bo ciężko napisać oprogramowanie bez tego – ale wybór jest szeroki: Java, C#, .NET Core, C++, Python, PHP, NodeJS oraz Go.

Jeśli nic nie mówią Ci te nazwy, to nie przejmuj się – podajemy tę informację przede wszystkim dla tych, co na co dzień programują i są ciekawi, czy aby trener nie zechce narzucić tzw. jedynej słusznej technologii. Nie narzuci, bo każdy Zespół wybiera sobie taką technologię, którą zna najlepiej i z którą sobie poradzi. Najczęściej jest więc tak, że w ramach jednego szkolenia każdy z kilku Zespołów posługuje się inną technologią – i nie ma w tym nic problematycznego.

A choć nie zdarzyło się to jeszcze, jeśliby jakimś przypadkiem nikt nie potrafił w niczym programować, również na taką okoliczność jesteśmy przygotowani i szkolenie wciąż się odbędzie.

Certyfikat Professional Scrum Developer

Applying Professional Scrum for Software Development wiąże się z certyfikatami Professional Scrum Developer (PSD), przyznawanymi przez Scrum.org. Uzyskanie certyfikatu wymaga zdania egzaminu.

Udział w szkoleniu zapewnia możliwość dwukrotnego bezpłatnego podejścia do egzaminu PSD.

Online Stacjonarne
Terminy i czas trwania szkolenia
 • zajęcia odbywają się w ustalonym terminie — przez Internet,
 • składają się z 5 dni szkoleniowych,
 • zajęcia w każdym dniu odbywają się w godzinach 9:00-13:30.

Szkolenia organizowane na zamówienie w formie zamkniętej mogą być realizowane w niestandardowych godzinach, a poszczególne dni szkoleniowe mogą zostać rozłożone w czasie.

Sposób prowadzenia zajęć
 • szkolenie składa się ze Sprintów i bloków tematycznych rozdzielonych przerwami,
 • obejmuje pracę w Zespołach pod okiem trenera, który jest jednocześnie Product Ownerem.
 • każdy Sprint trwa 120 minut (Planowanie Sprintu, praca developerska, Przegląd Sprintu i Retrospekcja Sprintu),
 • termin i długość przerw zależy od potrzeb grupy uczestników i dynamiki ich pracy.
Ramowy plan dnia szkoleniowego
 • 8:45 — otwarcie sesji,
 • 9:00 — rozpoczęcie zajęć z trenerem i pracy w grupie wraz z innymi uczestnikami,
 • 13:30 — zakończenie zajęć,
 • 13:30-14:30 — Q&A (część opcjonalna, dla chętnych).
Z jakich narzędzi korzystamy
 • Zoom — do dyskusji oraz do pracy w grupach,
 • Google Docs — pozwala tworzyć wspólnie artefakty i materiały szkoleniowe,
 • Mural — czyli wirtualne tablice.

W przypadku szkoleń realizowanych na zamówienie w formie zamkniętej możliwe jest wykorzystanie platformy Microsoft Teams zamiast Zoom.

Terminy i czas trwania szkolenia
 • zajęcia odbywają się w ustalonym terminie i miejscu — na sali szkoleniowej,
 • składają się z 3 dni szkoleniowych,
 • zajęcia w każdym dniu odbywają się w godzinach 9:00-17:30.
Sposób prowadzenia zajęć
 • szkolenie składa się ze Sprintów i bloków tematycznych rozdzielonych przerwami,
 • obejmuje pracę w Zespołach pod okiem trenera, który jest jednocześnie Product Ownerem.
 • każdy Sprint trwa 120 minut (Planowanie Sprintu, praca developerska, Przegląd Sprintu i Retrospekcja Sprintu),
 • termin i długość przerw zależy od potrzeb grupy uczestników i dynamiki ich pracy.
Ramowy plan dnia szkoleniowego
 • 8:45 — otwarcie sali,
 • 9:00 — rozpoczęcie zajęć z trenerem i pracy w grupie wraz z innymi uczestnikami,
 • 13:00-14:00 — przerwa na lunch,
 • 17:30 — zakończenie zajęć,
 • 17:30-18:00 — Q&A (część opcjonalna, dla chętnych).
Więcej  

Program szkolenia

Uczestnicy pracują jako członkowie samoorganizującego się Zespołu Scrum nad rozwojem istniejącego oprogramowania. Product Owner przedstawia wizję produktu i kształtuje Backlog Produktu na przestrzeni kilku Sprintów.

Warsztaty Applying Professional Scrum for Software Development obejmują trzy istotne obszary:

 • Scrum
  • Omówienie metody i jej elementów.
  • Połączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną pracą w Sprintach.
  • Wyjaśnienie nieporozumień, obalenie mitów.
 • Narzędzia i praktyki
  • Praktyki developerskie i możliwość ich wypróbowania w praktyce.
  • Artefakty w Scrumie (Backlog Produktu, Backlog Sprintu).
  • Pielęgnacja Backlogu Produktu.
  • Szacowanie.
  • Definicja Ukończenia.
 • Organizacja pracy Zespołu
  • Samozarządzanie.
  • Monitorowanie postępu prac w Sprincie.
  • Zarządzanie przepływem, czyli podstawy Kanbana.
Poruszane zagadnienia to między innymi:
 • Scrum i jego zastosowanie,
 • organizacja pracy Zespołu Scrum,
 • Definition of Done,
 • dług techniczny,
 • dekompozycja wymagań (vertical slicing),
 • inkrementalny i iteracyjny rozwój architektury (emergent architecture)
 • Test-Driven Development,
 • programowanie w parach (pair-programming),
 • swarming,
 • przegląd kodu (code review),
 • ciągła integracja (continuous integration),
 • refaktoryzacja kodu (code refactoring),
 • praktyczne zastosowanie „Clean Code”,
 • praktyki DevOps w Scrumie.

Akredytacja

Certyfikacja

W cenę szkolenia wliczone jest uczestnictwo w programie certyfikacyjnym Professional Scrum Developer. Uczestnicy szkolenia otrzymają specjalny kod upoważniający do bezpłatnego przystąpienia do egzaminu Professional Scrum Developer (PSD). Egzamin ma formę testu i odbywa się online.

Jeśli podejdziesz do egzaminu PSD w ciągu 14 dni od daty otrzymania kodu od Scrum.org, ale nie uda Ci się zdobyć wymaganych 85% punktów, możesz bezpłatnie przystąpić do egzaminu po raz drugi.

Materiały przygotowujące do zdania egzaminu dostarczamy na szkoleniu.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 40% zniżki na egzamin Professional Scrum Master I pod warunkiem wcześniejszego uzyskania certyfikatu Professional Scrum Developer.

Trener

Przygotowanie do szkolenia

By jak najwięcej wynieść z udziału w warsztatach Applying Professional Scrum for Software Development, uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę o Scrumie. Dlaczego zachęcamy do przeczytania podręcznika Scrum Guide dostępnego na stronie scrumguides.org.

Praca w Sprintach podczas warsztatów związana jest z programowaniem w wybranej technologii. Ponieważ programujący Developerzy mają różne preferencje odnośnie narzędzi, jakich używają (np. wybór IDE i sposób jego konfiguracji), zachęcamy do korzystania z własnych komputerów. Na indywidualną prośbę uczestników możemy dostarczyć dla nich niezbędny sprzęt (prosimy o kontakt z nami w celu ustalenia szczegółów).

Uczestnicy w trakcie szkolenia otrzymują wszystkie materiały niezbędne do pracy w Sprintach i realizacji ćwiczeń.

Online Stacjonarne

Aby zmaksymalizować czas pracy w grupie poświęcony na ćwiczenia i dyskusję, uczestnicy powinni wykonać jeszcze przed rozpoczęciem zajęć wszystkie lekcje szkolenia e-learningowego udostępnionego po zapisie.

Dostęp do platformy, na której realizowane jest szkolenie e-learningowe, każdy uczestnik otrzymuje indywidualnie po rejestracji na szkolenie. Dane niezbędne do logowania wysyłane są w wiadomości e-mail. W przypadku zaginięcia wiadomości, prosimy o sprawdzenie folderu spam i ewentualny kontakt z nami.

Niezbędne narzędzia

Do wykonania lekcji e-learningowych wystarczy przeglądarka Internetowa, potrzebne są też głośniki, by słyszeć trenera. Wszystkie materiały, jakie można pobrać w trakcie wykonywania lekcji zapisywane są w popularnym formacie PDF.

Uczestnictwo w sesji interaktywnej przez Internet wymaga:

 • stabilnego łącza o wystarczającej przepustowości,
 • kamery internetowej i mikrofonu i ich włączenia w trakcie zajęć,
 • spokojnego miejsca, z którego uczestnik może łączyć się, nie przeszkadzając innym (hałasy w tle itp.).

Korzystamy z następującego oprogramowania:

 • Zoom, który powinien być w miarę możliwości zainstalowany jako aplikacja, ponieważ wersja uruchamiana w przeglądarce Internetowej nie ma pełnej funkcjonalności i bywa mało stabilna,
 • Google Docs, które są dostępne w przeglądarce Internetowej,
 • Mural, czyli wirtualne tablice, również dostępne w przeglądarce.

W przypadku szkoleń realizowanych na zamówienie w formie zamkniętej możliwe jest wykorzystanie platformy Microsoft Teams zamiast Zoom.

Sesja techniczna przed rozpoczęciem zajęć

Przed rozpoczęciem zajęć interaktywnych w grupie, najczęściej dzień lub dwa wcześniej, organizujemy sesję techniczną, trwającą 15-30 minut. W tym czasie sprawdzamy, czy każdy z uczestników będzie w stanie korzystać z narzędzi i połączyć się z grupą. To daje możliwość rozwiązania ewentualnych problemów, jakie czasami się ujawniają.

Aby zmaksymalizować czas pracy w grupie poświęcony na ćwiczenia i dyskusję, uczestnicy powinni wykonać jeszcze przed rozpoczęciem zajęć wszystkie lekcje szkolenia e-learningowego udostępnionego po zapisie.

Dostęp do platformy, na której realizowane jest szkolenie e-learningowe, każdy uczestnik otrzymuje indywidualnie po rejestracji na szkolenie. Dane niezbędne do logowania wysyłane są w wiadomości e-mail. W przypadku zaginięcia wiadomości, prosimy o sprawdzenie folderu spam i ewentualny kontakt z nami.

Niezbędne narzędzia

Do wykonania lekcji e-learningowych wystarczy przeglądarka Internetowa, potrzebne są też głośniki, by słyszeć trenera. Wszystkie materiały, jakie można pobrać w trakcie wykonywania lekcji zapisywane są w popularnym formacie PDF.

Warunki zakupu

Jako lider szkoleń Scrum/Agile w Polsce możemy zaproponować Państwu wyjątkowo atrakcyjne ceny. Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% VAT.

Zastrzegamy prawo do zmiany cen w przypadku zmian sytuacji ekonomicznej. Zmiany takie nie dotyczą już opłaconych rejestracji.

Online Stacjonarne
Cena uczestnictwa w szkoleniu publicznym zawiera:
 • 5 dni intensywnych zajęć warsztatowych,
 • 5 dni bezpośredniego kontaktu z doświadczonym trenerem,
 • przygotowanie do egzaminu Professional Scrum Developer (PSD),
 • dwa bezpłatne podejścia do egzaminu PSD pod warunkiem przystąpienia do pierwszego egzaminu w ciągu 14 dni po otrzymaniu kodu od Scrum.org,
 • przygotowanie do pracy ze zdalnymi, rozproszonymi zespołami poprzez zaznajomienie z narzędziami i sposobem działania zespołu w tych warunkach,
 • bezterminowy dostęp do szkolenia e-learningowego (zawartość tych materiałów jest taka sama jak w e-learningu „Agile i Scrum od podstaw”),
 • elektroniczne materiały szkoleniowe,
 • estetyczny dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia w wersji elektronicznej.

Miejsce na szkoleniu online uważamy za zarezerwowane z chwilą otrzymania podpisanego formularza zamówienia, na podstawie którego można wystawić fakturę VAT, lub z chwilą otrzymania zapłaty.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu online możliwa jest do dwóch tygodni przed datą szkolenia. Po tej dacie rezygnacje nie są możliwe, można jednak zmienić osoby mające wziąć udział w szkoleniu przy zachowaniu liczby wykupionych rezerwacji. Zwrot pełnej wpłaconej kwoty nastąpi także gdyby — co mało prawdopodobne — szkolenie musiało zostać odwołane.

W przypadku osób prywatnych wymagana jest płatność przed szkoleniem.

Cena uczestnictwa w szkoleniu publicznym zawiera:
 • 3 dni intensywnych zajęć warsztatowych,
 • 3 dni bezpośredniego kontaktu z doświadczonym trenerem,
 • przygotowanie do egzaminu Professional Scrum Developer (PSD),
 • dwa bezpłatne podejścia do egzaminu PSD pod warunkiem przystąpienia do pierwszego egzaminu w ciągu 14 dni po otrzymaniu kodu od Scrum.org,
 • bezterminowy dostęp do szkolenia e-learningowego (zawartość tych materiałów jest taka sama jak w e-learningu „Agile i Scrum od podstaw”),
 • drukowane materiały szkoleniowe,
 • lunch, zimne i ciepłe napoje oraz poczęstunek w ciągu dnia,
 • estetyczny dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia, wręczany przez trenera na koniec zajęć.

Miejsce na szkoleniu stacjonarnym uważamy za zarezerwowane z chwilą otrzymania podpisanego formularza zamówienia, na podstawie którego można wystawić fakturę VAT, lub z chwilą otrzymania zapłaty.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu stacjonarnym możliwa jest do trzech tygodni przed datą szkolenia. Po tej dacie rezygnacje nie są możliwe, można jednak zmienić osoby mające wziąć udział w szkoleniu przy zachowaniu liczby wykupionych rezerwacji. Zwrot pełnej wpłaconej kwoty nastąpi także gdyby — co mało prawdopodobne — szkolenie musiało zostać odwołane.

W przypadku osób prywatnych wymagana jest płatność przed szkoleniem.

Najbliższy termin szkolenia

Pokaż wszystkie terminy Pokaż tylko najbliższy termin

Zapytanie o prywatne szkolenie

Możemy zrealizować to szkolenie w twojej organizacji w formie zamkniętej (niepublicznej). Użyj przycisku poniżej aby przekazać nam informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Zamów szkolenie zamknięte

Sprawdź inne szkolenia

Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.