Scrum w dwudziestu zdaniach

Scrum w dwudziestu zdaniach

Scrum jest trudny w użyciu, ale łatwo go wytłumaczyć i zrozumieć. Sprawdź, jak opisać tę metodę w dwudziestu zdaniach.

Artykuł zaktualizowany 22 września 2023

Scrum to metoda wywodząca się z Agile, określająca zasady postępowania (ang. framework) dla Zespołów, które w zmiennym środowisku wytwarzają złożone produkty. Metoda skupia się na Zespołach i nie opisuje ani nie podpowiada, jak należy zbudować organizację, by Scrum działał w niej dobrze. Twórcy intencjonalnie ograniczyli definicję metody do absolutnego minimum tak, by umożliwić wypełnienie frameworku własnym kontekstem, ale też i po to, aby zachęcić do szukania własnych rozwiązań.

Jak działa Scrum

U podstaw Scruma leży empiryzm, który wpisany jest we wszystkie zdarzenia metody, i który działa na poziomie zarówno produktu, jak i procesu. Aby empiryzm działał, czyli by możliwa była inspekcja tego, co udało się osiągnąć i ocena sposobu, w jaki to osiągnięto, niezbędna jest przejrzystość – nieograniczony dostęp do rzeczywistych informacji na temat produktu, procesów, narzędzi, organizacji etc.

Scrum definiuje trzy odpowiedzialności: Product Ownera, Scrum Mastera oraz Developerów, którymi są specjaliści niezbędni do tego, by Zespół Scrum był w stanie samodzielnie wytworzyć wartość, której dostarczenia się podejmuje. Źródłem pracy dla Zespołu jest Backlog Produktu, w którym Product Owner określa kolejność realizacji poszczególnych elementów tak, by najbardziej efektywnie wykorzystać dostępny czas Developerów.

Praca odbywa się w iteracjach zwanych Sprintami, w których czasie do produktu dodawane są nowe funkcjonalności i cechy. Na początku Sprintu cały Zespół Scrum tworzy prognozę (ang. forecast) tego, które elementy Backlogu Produktu zostaną zrealizowane w czasie rozpoczynającej się iteracji i jaki w związku z tym będzie Cel Sprintu, po czym Developerzy tworzą własny Backlog Sprintu, opisujący plan działań, które pozwolą osiągnąć ten Cel.

Developerzy każdego dnia omawiają postęp prac i dokonują niezbędnej adaptacji Backlogu Sprintu, pracują też z Product Ownerem nad doskonaleniem elementów Backlogu Produktu, doprecyzowując je i dekomponując na części dostatecznie małe, by dało się je zrealizować w jednej z kolejnych iteracji. W Sprincie Developerzy tworzą jeden lub kilka Przyrostów, czyli nowych wersji produktu, zawierających zrealizowane i działające funkcjonalności, po czym Zespół Scrum spotyka się na Przeglądzie Sprintu z zaproszonymi przez Product Ownera interesariuszami lub klientami i ocenia to, co udało się osiągnąć oraz dokonuje niezbędnej adaptacji planów rozwoju produktu.

Przyrost, a więc nowa wersja produktu, musi być w stanie pozwalającym na jego użycie. Aby wszyscy uczestnicy Przeglądu Sprintu tak samo rozumieli, co to znaczy, że prace nad wytworzeniem jakiejś funkcjonalności są ukończone, Developerzy w porozumieniu z Product Ownerem określają taką listę warunków, jakie muszą być spełnione i czynności, jakie muszą zostać wykonane w ramach prac developerskich. Ta Definicja Ukończenia (ang. Definition of Done) ułatwia też Developerom szacowanie pracochłonności wymagań znajdujących się w Backlogu Produktu oraz dyskusję nad prognozą Sprintu w trakcie Planowania Sprintu.

Zespół Scrum kończy iterację Retrospekcją Sprintu, podczas której dokonuje przeglądu swych działań i przygotowuje listę usprawnień, jakich dokona w kolejnej iteracji, aby osiągnąć większą efektywność i skuteczniej realizować Cele Sprintu, po czym rozpoczyna się kolejna iteracja (między Sprintami nie ma przerw).

Dlaczego to działa?

Scrum pozwala efektywnie tworzyć złożony produkt w mocno zmiennym środowisku, ponieważ na czas iteracji – trwającej maksymalnie miesiąc – umożliwia Zespołowi skupienie się na dążeniu do konkretnego Celu Sprintu i realizacji zbioru elementów Backlogu Produktu, które pozwalają ten Cel osiągnąć.

Z drugiej strony Product Owner, a poprzez niego interesariusze, zyskują swobodę dowolnego kształtowania produktu poprzez ciągłe doskonalenie Backlogu Produktu, bo nie trzeba z tym czekać do zakończenia prac w wielomiesięcznych projektach (praca odbywa się w krótkich iteracjach), jest więc możliwość zmiany kierunku rozwoju produktu praktycznie co iterację.

Empiryzm, który przejawia się w pętli inspekcji-adaptacji, będącej elementem każdego zdarzenia w Scrumie powoduje, że tak produkt, jak i zaangażowana w jego rozwój organizacja, dokonuje ciągłych usprawnień i adaptacji i zwinnie reaguje na zmiany rynkowe, w upodobaniach klientów, w technologiach, uwarunkowaniach prawnych etc.

Developerzy są zaangażowani w to, co robią, bo mają poczucie rzeczywistego wpływu: współuczestniczą w tworzeniu Backlogu Produktu, dokonują szacunku pracochłonności, definiują sposób pracy w Sprintach, wdrażają usprawnienia w narzędziach i procesach, jakimi się posługują.

Agile to nie tylko Scrum

Scrum doskonale sprawdza się tam, gdzie tworzony jest produkt i gdzie niezbędna jest wspólna praca grupy specjalistów nad rozwiązywaniem złożonych problemów; należy pamiętać wszakże, że Agile to nie tylko Scrum, a do niektórych typów prac często lepszym wyborem będzie Kanban w połączeniu z jakąś inną metodą lub procesem.

Ten artykuł ukazał się po raz pierwszy tutaj.

Udostępnij ten artykuł

Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.