PSD zmienia się w APS-SD – od szkolenia związanego z konkretną rolą do szkolenia związanego ze specyfiką domeny

Kroki

Szkolenie Professional Scrum Developer (PSD) zmienia nazwę na Applying Professional Scrum for Software Development (APS-SD). Thomas Schissler i Peter Götz, którzy odpowiadają za rozwój tego szkolenia w Scrum.org, tłumaczą powody zmiany i co z niej wynika.

10 stycznia 2021 Scrum.org zmienił dotychczasową nazwę szkolenia Professional Scrum Developer (PSD) na Applying Professional Scrum for Software Development (APS-SD). W tym samym czasie szkolenie Professional Scrum Foundations (PSF) zostało przemianowane na Applying Professional Scrum (APS). Za zmianami kryje się znacznie więcej niż tylko wprowadzenie nowych nazw szkoleń. W tym artykule przyglądamy się bliżej przyczynom zmian nazwy szkolenia PSD na APS-SD i implikacjom tej zmiany.

Podsumowanie zmian dotyczących APS-SD:

  • Szkolenie przeznaczone dla całego Zespołu Scrum
  • Nauka użycia frameworku Scrum do wytwarzania oprogramowania
  • Doświadczenie pracy w Scrumie

Szkolenie przeznaczone dla całego Zespołu Scrum

Kiedy Ken Schabwer zakładał Scrum.org, oczywistym dla niego było stworzenie dedykowanych szkoleń dla osób pełniących każdą z trzech ról w Scrumie. Dlatego powstało szkolenie Professional Scrum Master (PSM) dla Scrum Masterów, Professional Scrum Product Owner (PSPO) dla Product Ownerów oraz Professional Scrum Developer (PSD) dla członków Zespołu Developerskiego. Z czasem okazało się jednak, że takie podejście ma pewne wady. Gdy członkowie Zespołu Scrum szkolą się osobno, aspekt współpracy między poszczególnymi rolami zostaje pominięty.

Szkolenie PSD zawsze zapewniało idealne warunki do zrozumienia wagi i sposobu, w jaki ułożyć można tę współpracę, nie tylko w teorii, ale również w praktyce, podczas Sprintów. Na długo przed zmianą nazwy powstało zalecenie, by w szkoleniu PSD uczestniczył cały Zespół Scrum, w tym Product Owner i Scrum Master. Jednak nazwa zawierająca w sobie słowo „Developer” zniechęcała nie-programistów do udziału w szkoleniu, ponieważ obawiali się, że będzie ono zbyt techniczne. Nowa nazwa APS-SD eliminuje to nieporozumienie i wyjaśnia, że szkolenie przeznaczone jest dla całych Zespołów Scrum wytwarzających oprogramowanie.

Nauka użycia frameworku Scrum do wytwarzania oprogramowania

Choć Scrum wywodzi się z dziedziny rozwoju oprogramowania, sam framework i Scrum Guide stawały się na przestrzeni lat coraz bardziej agnostyczne w stosunku do tej domeny pokazując, że Scrum może być z powodzeniem użyty również do czego innego. Dziś Scrum jest definiowany jako framework pomagający w rozwiązywaniu dowolnych złożonych problemów. Niestety, takie generyczne zdefiniowanie framework spowodowało, że stał się mniej konkretny. Szkolenie APS przedstawia Scrum bez odniesienia do żadnej określonej dziedziny, natomiast APS-SD skupia się na użyciu Scruma do rozwoju oprogramowania. To szkolenie uczy konkretnych praktyk i konceptów, które pozwalają uzyskać korzyści dzięki Scrumowi, a uczestnicy, poza samym frameworkiem, otrzymują konkretną listę zalecanych praktyk i narzędzi. Takie rekomendacje są pomocne dla Zespołów rozpoczynających pracę w Scrumie. Natomiast dla Zespołów, które już korzystają ze Scruma, rekomendacje te stanowią wskazówkę co do kierunków potencjalnego dalszego rozwoju. Na ich podstawie Zespoły rozpoczynają ciągłe udoskonalanie (Inspec & Adapt), co pozwala im jeszcze lepiej dostosowywać proces do specyfiki środowiska, w jakim pracują.

Im lepiej rekomendacje pasują do charakteru pracy i domeny zespołu, tym łatwiej jest wdrożyć i uzyskać usprawnienia. I tak, na przykład, szkolenie APS-SD omawia szczegółowo, co dla oprogramowania oznacza Zrobione (ang. Done), oraz które praktyki i techniki mogą być pomocne w osiągnięciu tego stanu bez działania pod silną presją i w stresie. Szkolenie uczy sposobów zapewniania, by architektura i sam kod był łatwy w utrzymaniu, a przede wszystkim tego jak powinna wyglądać w tym zakresie współpraca między Product Ownerem i Developerami. Uczestnicy pracują z rzeczywistym oprogramowaniem, dzięki czemu stykają się z różnymi wyzwaniami i zyskują praktyczną wiedzę, którą łatwiej będzie im wykorzystać w codziennej pracy, niż gdyby brali udział jedynie w teoretycznych symulacjach.

Tak więc, jeśli Zespoły i organizacje chcą wprowadzić Scrum lub udoskonalić sposób, w jaki Scruma korzystają i praktyki, jakimi się posługują, rekomendujemy im APS-SD dla Zespołów wytwarzających oprogramowanie. Natomiast szkolenie APS sprawdzi się w Zespołach pracujących w innych dziedzinach.

Doświadczenie pracy w Scrumie

Szkolenia APS charakteryzują się tym, że uczestnicy doświadczają Scruma w praktyce. Zamiast tylko omawiać teorię, uczestnicy używają Scruma do pracy z produktem. To pozwala lepiej wytłumaczyć zarówno kontekst jak i dynamikę pracy w Scrumie a sceptycy mogą doświadczyć różnicy i korzyści z pracy zespołowej. Im lepiej to doświadczenie Scruma odzwierciedla codzienną pracę uczestników, tym łatwiej im przyswoić wiedzę. Jeśli w szkoleniu APS-SD bierze udział cały Zespół Scrum, może wypracować na zajęciach sposób działania, którego po prostu użyje w swojej pracy. To pozwala szybciej uzyskać zwrot z inwestycji w szkolenie (ROI) i zmaksymalizować wpływ szkolenia na sposób pracy Zespołu.

Ten artykuł ukazał się po raz pierwszy tutaj.

Udostępnij ten artykuł

Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.