Nastroje ekonomiczne wśród praktyków Agile

Badanie nastrojów wśród Scrum Masterów i innych praktyków Agile pokazuje, że patrzą oni w przyszłość z umiarkowanym optymizmem.

Pobierz raport w formacie PDF

Informacje o sondażu

Sondaż prowadzono w dniach 8 do 15 kwietnia 2020 roku z pomocą platformy Microsoft Forms. Link zapraszający do udziału w sondażu wysłano m.in. na Polską Grupę Scrum na Facebook, na Slacku Agile Coach Campu PL, przez firmowe profile Code Sprinters w social media, jak również mój profil indywidualny. Prosiliśmy także uczestników sondażu o przekazywanie go innym.

Żeby śledzić trendy formularz jest nadal dostępny, a w początkach maja ponownie poprosimy o udział w sondażu przy pomocy tych samych środków co poprzednio.

Wyniki

W sondażu ogółem wzięło udział 55 osób. Zgodnie z oczekiwaniami większość respondentów pracuje na stanowiskach związanych z Agile (Scrum Master, Agile Coach, Agile Lead) — łącznie 53.8%. Większość z nich pełni aktualnie rolę Scrum Mastera.

Odpowiedzi na pytanie o stanowisko

Odpowiedzi na pytanie o stanowisko

Jak rozwijać się będzie sytuacja ekonomiczna?

Jeśli idzie o opinię, co do dalszego rozwoju sytuacji większość respondentów uważa, że mamy do czynienia z lekkim kryzysem, który szybko zostanie przezwyciężony (pola żółte i zielone na diagramie poniżej). 5.5% respondentów uważa nawet, że nastąpi szybki powrót do normalności (czyli stanu sprzed pandemii i wywołanego przez nią kryzysu). Większość — 58.2% respondentów — spodziewa się, że wraz z końcem roku kryzys się skończy i rok 2021 będzie już rokiem wzrostów i powrotu prosperity. Tylko około jedna trzecia respondentów (34.5%) spodziewa się ciężkiego kryzysu gospodarczego.

Odpowiedzi na pytanie “Jaka jest Twoja ocena co nas czeka ekonomicznie?“

Odpowiedzi na pytanie “Jaka jest Twoja ocena co nas czeka ekonomicznie?“

Warto przy tym zauważyć, że najbardziej optymistycznie nastawieni są Scrum Masterzy. Niemal trzy czwarte, bo aż 73.3% spośród nich spodziewa się, że kryzys zakończy się wraz z końcem bieżącego roku.

Odpowiedzi na to samo pytanie wśród Scrum Masterów

Odpowiedzi na to samo pytanie wśród Scrum Masterów

Z kolei Product Ownerzy oraz osoby, które określiły swoje stanowisko jako „Dyrektor / Prezes” oceniają sytuację inaczej — odpowiednio 50% i 66% z nich uważa, że mamy do czynienia z ciężkim kryzysem, który potrwa kilka lat.

Zagrożenie zwolnieniem

Jednym z typowych rezultatów kryzysu gospodarczego są redukcje zatrudnienia, dlatego kwestia ta była poruszana w naszym badaniu.. Większość respondentów nie czuje się zagrożona zwolnieniem, choć 7.3% respondentów już zostało zwolnionych.

Odpowiedzi na pytanie „Czy czujesz się zagrożony zwolnieniem?”

Odpowiedzi na pytanie „Czy czujesz się zagrożony zwolnieniem?”

Warto zwrócić uwagę na to, że prawie jedna trzecia respondentów wybrała odpowiedź „jestem nie do ruszenia”. Co ciekawe, najwięcej takich odpowiedzi było wśród Agile Coachy.

Odpowiedzi na pytanie „Czy czujesz się zagrożony zwolnieniem?” wśród Agile Coachy

Odpowiedzi na pytanie „Czy czujesz się zagrożony zwolnieniem?” wśród Agile Coachy

Również prawie jedna trzecia (30%) Scrum Masterów w ogóle nie obawia się o swoją pracę.

Odpowiedzi pytanie „Czy czujesz się zagrożony zwolnieniem” wśród Scrum Masterów

Odpowiedzi pytanie „Czy czujesz się zagrożony zwolnieniem” wśród Scrum Masterów

Plany redukcji zatrudnienia w firmach

Tak optymistyczne nastawienie może wynikać z tego, że większość respondentów nie zetknęła się jeszcze ze zwolnieniami z powodu „koronakryzysu” w swojej firmie. Tylko u 12.7% respondentów zwolnienia nastąpiły już w marcu, a jedynie 5.5% jest pewnych, że nastąpią w kwietniu. W pozostałych firmach panuje raczej wyczekiwanie i niepewność. Aż 29.1% respondentów jest pewnych, że w ich firmie żadnych zwolnień nie będzie.

Odpowiedzi na pytanie „Czy w Twojej firmie są zwolnienia w związku z kryzysem?”

Odpowiedzi na pytanie „Czy w Twojej firmie są zwolnienia w związku z kryzysem?”

Jeśli szukać nowej pracy, to jakiej?

Bardzo interesujące były odpowiedzi na pytanie, w jakim charakterze respondenci poszukiwaliby obecnie pracy, gdyby musieli. Nie jest szczególnym zaskoczeniem, że wszyscy programiści szukaliby pracy właśnie jako programiści. Również większość menedżerów szukałaby pracy jako menedżer, przy czym jeden respondent szukałby pracy jako „Dyrektor / Prezes”.

Dużo bardziej zróżnicowane były odpowiedzi Scrum Masterów. Nieco ponad połowa (55%) Scrum Masterów deklaruje poszukiwanie pracy na tym samym, ale oznacza to też, że niemalże co drugi Scrum Master jest gotowy do pracy w innej roli.

Odpowiedzi na pytanie „Jeśli musiałabyś/musiałbyś szukać teraz pracy w jakiej roli byś jej przede wszystkim szukał/a?” wśród Scrum Masterów

Odpowiedzi na pytanie „Jeśli musiałabyś/musiałbyś szukać teraz pracy w jakiej roli byś jej przede wszystkim szukał/a?” wśród Scrum Masterów

Komentarz

Wyniki sondażu były dla mnie pewnym zaskoczeniem. Spodziewałem się bowiem bardziej pesymistycznych odpowiedzi.

Z drugiej strony optymistyczne podejście jest jedną z ważnych cech dobrego Scrum Mastera. Po Scrum Masterach spodziewamy się właśnie tego, że będą szukać co da się zrobić, jakie są pozytywy sytuacji i tak dalej, dzięki czemu będą w stanie łatwiej wyprowadzać zespoły z bezproduktywnego narzekania i marazmu. Z tej perspektywy fakt, że to właśnie Scrum Masterzy oceniają sytuację najbardziej pozytywnie nie powinien dziwić.

Mimo to patrząc na napływające informacje na tematy gospodarcze można podejrzewać, że to optymistyczne nastawienie będzie w najbliższych miesiącach coraz trudniej utrzymać.

Udostępnij ten artykuł

Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.