Jak stać się Professional Scrum Masterem?

Zapraszamy na szkolenia Professional Scrum Master certyfikowane przez Scrum.org i prowadzone przez doświadczonych trenerów (PST).

Coach i mentor zespołu Scrumowego – to tylko część funkcji, jakie pełni Scrum Master. Jeśli planujesz zostać Scrum Masterem (lub już nim zostałeś) nie wyobrażamy sobie, że mogłoby Cię zabraknąć podczas certyfikowanego szkolenia Scrum.org – Professional Scrum Master.

Czy wiesz, że będąc Scrum Masterem będziesz formował i tworzył zespoł, który będzie odpowiedzialny za dostarczanie dobrego produktu? Będziesz także moderować Daily Scrum i Sprint Review, a także zwiększać w organizacji przejrzystość oraz zrozumienie jej znaczenia. Przejrzystość – a więc dostępność prawdziwej informacji o tym, jaki jest stan produktu i prac nad nim – jest absolutnie niezbędna do podejmowania dobrych decyzji w ogóle, szczególnie zaś przy używaniu empiryzmu jako metody sterowania rozwojem produktu, czy całą organizacją; jest zatem istotne aby zarówno w zespołach jak i poza nimi panowała kultura wspierająca otwartość, a zarazem nastawiona na obiektywne sprawdzanie faktów.

Co więcej, Scrum Master powinien zarządzać procesem wytwarzania oprogramowania – ale rozumianym jako ulepszanie i modyfikowanie (najlepiej w sposób empiryczny na podstawie eksperymentów), a także zakorzeniać empiryzm w organizacji (jako narzędzie radzenia sobie ze złożonością i zmiennością).

To w Twoich rękach będzie leżała dbałość o jakość produktów i wysoki poziomu profesjonalizmu pracowników – jest ważne, aby programiści, testerzy i pozostałe osoby reprezentujące inne specjalności a zaangażowane w rozwój produktu miały świadomość spoczywającej na nich odpowiedzialności – klienci i użytkownicy nie posiadający wiedzy informatycznej polegają na tym, że oni wykonają swoją pracę porządnie, zgodnie z zasadami sztuki, i tworząc produkt na którym można będzie polegać.

Do Scrum Mastera należy obowiązek budowania poczucia odpowiedzialności za proces i jego wyniki – jest ważne, by ludzie napotykając problem lub niewydajność procesu nie przyjmowali biernej postawy, oczekując aż „ktoś” (w domyśle kierownictwo) „coś” z tym zrobi, lecz przeciwnie – wspólnie starali się proces usprawnić lub problem usunąć.

Warto podkreślić, że Scrum Master nie działa tylko w zespole deweloperskim. Scrum Master wspiera także Product Ownera (głównie poprzez coaching i edukację) oraz oddziałuje na resztę organizacji, a więc także na menedżerów, „biznes” i w ogóle wszystkich, z którymi ma okazję pracować. Jeśli czujesz, że rola coacha i mentora jest odzwierciedleniem Twojej natury, zapraszamy do współpracy z naszymi najlepszymi trenerami.

Udostępnij ten artykuł

Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.