Rafał Łańcucki

Developer, architekt systemów informatycznych, praktyk Agile i Scrum Master. Inżynier w dziedzinie inżynierii testów i zapewnienia jakości.

Wieloletni developer, architekt systemów informatycznych, praktyk Agile i Scrum Master. Ekspert w dziedzinie inżynierii testów i zapewnienia jakości. Jest zwolennikiem pisania czystego i przejrzystego kodu łatwego do utrzymania i testowania. Ma świadomość i praktyczną wiedzę na temat wszystkich aspektów tworzenia oprogramowania począwszy od analizy wymagań a skończywszy na utrzymywaniu gotowych rozwiązań. Zna praktyczne aspekty różnych wzorców architektury oprogramowania, podejść do testowania i utrzymywania oprogramowania. Wciąż aktywny developer znający również najnowsze frameworki.

Pracował z wieloma zespołami w metodach zwinnych takich jak Scrum i Kanban ale również SAFe. Zna również klasyczne metodologie prowadzenia projektów. Posiada certyfikaty PSM I, PSM II i PSPO I. Zawsze otwarty na dyskusje, dopasowuje rozwiązania do istniejących potrzeb i możliwości. Dostrzega problemy organizacyjne i szybko jest w stanie zidentyfikować źródła problemów oraz zaproponować rozwiązania. Jako Scrum Master wspiera zespoły w samoorganizacji i pokazuje w jaki sposób można dążyć do poprawiania jakości i szybkości tworzenia oprogramowania. Miał styczność z wieloma projektami o różnych stopniach złożoności i wymaganiach.

Propagator Agile. Pasjonat informatyki i wszystkich zagadnień z nią związanych bezpośrednio i pośrednio.

Certyfikaty

Szkolenia prowadzone przez trenera

Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.