Rafał Łańcucki

Developer, architekt systemów informatycznych, praktyk Agile i Scrum Master. Inżynier w dziedzinie inżynierii testów i zapewnienia jakości.

Wieloletni developer, architekt systemów informatycznych, praktyk Agile i Scrum Master. Ekspert w dziedzinie inżynierii testów i zapewnienia jakości. Jest zwolennikiem pisania czystego i przejrzystego kodu łatwego do utrzymania i testowania. Ma świadomość i praktyczną wiedzę na temat wszystkich aspektów tworzenia oprogramowania począwszy od analizy wymagań a skończywszy na utrzymywaniu gotowych rozwiązań. Zna praktyczne aspekty różnych wzorców architektury oprogramowania, podejść do testowania i utrzymywania oprogramowania. Wciąż aktywny developer znający również najnowsze frameworki.

Pracował z wieloma zespołami w metodach zwinnych takich jak Scrum i Kanban ale również SAFe. Zna również klasyczne metodologie prowadzenia projektów. Posiada certyfikaty PSM I, PSM II i PSPO I. Zawsze otwarty na dyskusje, dopasowuje rozwiązania do istniejących potrzeb i możliwości. Dostrzega problemy organizacyjne i szybko jest w stanie zidentyfikować źródła problemów oraz zaproponować rozwiązania. Jako Scrum Master wspiera zespoły w samoorganizacji i pokazuje w jaki sposób można dążyć do poprawiania jakości i szybkości tworzenia oprogramowania. Miał styczność z wieloma projektami o różnych stopniach złożoności i wymaganiach.

Propagator Agile. Pasjonat informatyki i wszystkich zagadnień z nią związanych bezpośrednio i pośrednio.

Certificates

Courses conducted by trainer

This site uses cookies to offer you the best browsing experience. Accept cookies to continue navigating through pages on this site. You may also reject cookies and then leave the site. Find out more on how we use cookies by reading our Privacy Policy.
Accept cookies Reject cookies
The cookies created by this site has been removed and you can now safely navigate out of this site. If you keep browsing our pages, we will prompt you to accept cookies again.