Marcin Byrdziak

Marcin Byrdziak

Programista aplikacji biznesowych, specjalista w zakresie Continuous Delivery, Test-Driven Development, Domain-Driven Design oraz Clean Code.

Programista aplikacji biznesowych, głównie w technologii Java i PHP. Jego obszary specjalizacji to: Continuous Delivery, Test-Driven Development, Domain-Driven Design, zwinne procesy, czysty kod, refaktoryzacja.

Pracę rozpoczął jako programista front-endu, pracując z legacy code w podejściu waterfallowym. W ciągu trzech lat współpracował i optymalizował procesy w każdym zespole, który w mniejszym lub większym stopniu dotykały kodu aplikacji. Współtworzył między innymi takie przedsięwzięcia jak tworzenie siatki automatycznych testów zarówno dla nowych jak i starych aplikacji, wdrażanie narzędzi ciągłej integracji i propagowania dobrych praktyk ich użytkowania, formowanie i poprawianie pracy zespołów scrumowych.

Aktualnie realizuje wymagania biznesowe w oprogramowaniu działającym po stronie serwera aplikacji, a także zajmuje się wdrażaniem rozwiązań zmierzających do pełnej automatyzacji cyklu życia wytwarzanego oprogramowania – Continuous Delivery.

Dzięki doświadczeniu w realizowaniu wymagań po stronie front-endu jak i back-endu potrafi spojrzeć na problem w znacznie szerszym kontekście i dostarczyć rozwiązanie w krótszym czasie, co znacząco wpływa na mniejszy koszt wytwarzanego oprogramowania.

Marcin wspiera i realizuje także wszystkie rozwiązania tam, gdzie komputery zajmują się codziennymi, rutynowymi pracami, a ludzie – ambitnymi i motywującymi zagadnieniami.

Courses conducted by trainer

This site uses cookies to offer you the best browsing experience. Accept cookies to continue navigating through pages on this site. You may also reject cookies and then leave the site. Find out more on how we use cookies by reading our Privacy Policy.
Accept cookies Reject cookies
The cookies created by this site has been removed and you can now safely navigate out of this site. If you keep browsing our pages, we will prompt you to accept cookies again.