Informacje o szkoleniu

Applying Professional Kanban Język: Polski Trener: Rafał Markowicz Online, 14-17.03.2023, 3500 PLN + VAT Cena nie zawiera podatku VAT. Jest to cena za uczestnictwo jednej osoby. Zapisz się teraz

Opis szkolenia

Dla organizacji i firm, które chcą zapewnić swoim klientom wartościowe produkty i usługi, Kanban stanowi nowoczesny sposób zarządzania procesem kreowania i dostarczania tej wartości. Popularność Kanbana szybko rośnie, ponieważ w coraz szybciej zmieniającej się rzeczywistości i na wymagającym rynku kluczowa jest umiejętność dostarczenia wartościowych rozwiązań wtedy, kiedy są one potrzebne.

Aby to osiągnąć, organizacje muszą skupić się na tym, co ważne (wartościowe) i zminimalizować czas uzyskania tej wartości bez utraty jakości produktów i usług, jakie wytwarzają. Konieczne jest uzyskanie równowagi pomiędzy skutecznością działania, jego efektywnością i przewidywalnością procesu. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie maksimum wartości, przy zachowaniu racjonalnych kosztów jej wytworzenia i ograniczeniu ryzyka.

Kanban jest strategią optymalizacji przepływu wartości przez proces jej wytwarzania, opartą o wizualizację tego przepływu i rozpoczynanie pracy nad czymś dopiero wtedy, gdy praca ta realnie może zostać wykonana. Pozwala to ograniczyć marnotrawstwo i skrócić czas dostarczenia wartości, jednocześnie czyniąc cały proces bardziej przewidywalnym.

Istnieje wiele metod, które mogą pomóc organizacjom w uzyskaniu wartości. Kanban stanowi strategię, którą można użyć w większości z tych metod do optymalizacji tej wartości poprzez optymalizację przepływu, czyli doprowadzenie do tego, że praca wykonywana jest najszybciej, jak to możliwe, i w sposób na tyle ciągły, na ile da się to w ogóle osiągnąć.

Szkolenie Applying Professional Kanban jest doskonałym wprowadzeniem do Kanbana i pozwala zrozumieć, jak można użyć tej strategii do podniesienia efektywności (skuteczności) zespołów.

Jest to jednocześnie praktyczny warsztat, w ramach którego uczestnicy uzyskują wiedzę nie tylko od trenera i podczas dyskusji, ale również w czasie szeregu praktycznych ćwiczeń. Prowadzący szkolenie certyfikowani trenerzy skupiają się na pokazaniu praktycznych aspektów Kanbana i pragmatyzmie w jego stosowaniu.

Dla kogo jest to szkolenie?

Applying Professional Kanban to szkolenie przygotowane dla każdego, kto chce udoskonalić swe umiejętności dostarczania wartości i zwiększyć efektywność (skuteczność), a więc nie tylko managerów i leaderów organizacji, ale dla całych zespołów, Agile coachów, Scrum Masterów, Product Ownerów, managerów produktów i projektów, kierowników liniowych.

Certyfikat Professional Kanban I

Szkolenie Applying Professional Kanban powiązane jest z certyfikatami Professional Kanban I, przyznawanymi przez ProKanban.org. Uzyskanie certyfikatu wymaga zdania egzaminu.

Udział w szkoleniu zapewnia możliwość dwukrotnego bezpłatnego podejścia do egzaminu PK-I.

Czym to szkolenie różni się od szkolenia Professional Scrum with Kanban?

W naszej ofercie znajduje się certyfikowane szkolenie Scrum.org Professional Scrum with Kanban (PSK), w ramach którego uczestnicy również zapoznają się z Kanbanem. Poniżej wyjaśniamy, czym różni się ono od szkolenia Applying Professional Kanban (APK) i odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Różnice
 • PSK jest zaawansowanym szkoleniem dotyczącym Scruma, wymagającym od uczestników wiedzy o Scrumie i pewnego doświadczenia z pracy w nim.
 • APK jest podstawowym szkoleniem z Kanbana, niezwiązanym z żadną konkretną metodą zwinną lub tradycyjną.
 • PSK dostarcza wiedzy o tym, jak praktyki kanbanowe połączyć ze Scrumem, by uczynić pracę w Scrumie bardziej efektywną.
 • APK dostarcza wiedzy o tym, jak wykorzystać strategię kanbanową w dowolnym procesie, który już funkcjonuje, niekoniecznie w Scrumie.
 • PSK uczy wykorzystania miar przepływu i praktyk kanbanowych do wspomagania procesu empirycznego rozwoju produktu w Scrumie i samozarządzania Zespołu Scrum.
 • APK uczy wykorzystania miar przepływu i praktyk kanbanowych do optymalizacji przepływu w dowolnej metodzie.
 • PSK skierowane jest przede wszystkim do Scrum Masterów i leaderów Agile.
 • APK jest skierowane do wszystkich, którzy pracują w Kanbanie lub rozważają pracę w nim.
Podobieństwa
 • Oba szkolenia dostarczają wiedzy o tym, czym jest Kanban, o praktykach z nim związanych i miarach przepływu.
 • Oba szkolenia oparte są o mocno warsztatową formułę i rozwijane są przez grupę tych samych ludzi, kierujących się tymi samymi zasadami i wartościami.
 • Oba szkolenia kładą nacisk na pragmatyzm i przygotowanie uczestników do wykorzystania Kanbana w praktyce..
 • Oba szkolenia prowadzone są przez certyfikowanych trenerów-praktyków i umożliwiają dwukrotne bezpłatne podejście do egzaminów: APK do Professional Kanban I (PK-I), natomiast PSK do Professional Scrum with Kanban I (PSK-I).
Pytania i odpowiedzi

Jak wiele materiału szkolenia APK pokrywa się z tematyką szkolenia PSK?

Ponieważ oba szkolenia dotyczą Kanbana, w naturalny sposób wszystko, co dotyczy Kanbana musi się pokrywać. Oceniamy, że to około 50% zakresu szkolenia. Oczywiście formuła prowadzenia zajęć nie jest identyczna, ponieważ APK nie jest kopią PSK, tylko niezależnie rozwijanym szkoleniem.

Sporo zależy od grupy uczestników – im bardziej są oni doświadczeni i im więcej wiedzy posiadają w momencie rozpoczęcia, tym głębsze są dyskusje i bardziej zaawansowane tematy są poruszane. W przypadku zaawansowanych grup, oba szkolenia zaczynają się różnić dużo bardziej, bo PSK skupione jest bardziej na specyfice Scruma, natomiast APK w takim przypadku zwykle skupia się na użyciu Kanbana w kontekście bardzo od Scruma odległym.

Które szkolenie wybrać?

Szkolenia różnią się na tyle, że wybór zależy od tego, w jakim środowisku pracuje uczestnik i jakie ma potrzeby. Dla kogoś, kto pracuje w Scrumie (lub podobnej do niego metodzie), i poszukuje wiedzy o tym, jak użyć w tym kontekście praktyk kanbanowych, lepszym wyborem będzie zapewne PSK. Natomiast osoba, która nie zajmuje się rozwojem produktów i usług w krótkich iteracjach, albo w ogóle nie pracuje zwinnie, powinna zapewne zapisać się na APK.

Niektóre osoby (np. Scrum Masterzy) mogą zdecydować się na uczestnictwo w obu szkoleniach, aby dowiedzieć się jak rozszerzyć Scrum o praktyki kanbanowe, ale też jak użyć Kanbana bezpośrednio w Zespołach, które ze Scruma nie korzystają.

Na którym szkoleniu dowiem się więcej o Kanbanie?

APK daje nieco szersze spektrum zrozumienia tego, jak można użyć Kanbana, w porównaniu do PSK. Niekoniecznie daje lepszą wiedzę o Kanbanie, ale pokazuje bardziej różnorodne sposoby korzystania z niego.

Z drugiej strony PSK daje zdecydowanie głębszy wgląd w to, jak użyć Kanbana w połączeniu z empirycznym rozwojem produktu (w Scrumie, ale też w innych podobnych, iteracyjnych i inkrementalnych metodach zwinnych).

Czy udział w szkoleniu APK wystarczy, by podejść z powodzeniem również do egzaminu PSK-I?

Niekoniecznie, ponieważ egzamin PSK-I sprawdza nie tylko wiedzę o Kanbanie, ale również znajomość Scruma i umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce. Szkolenie PSK pozwala uporządkować i ewentualnie uzupełnić już posiadaną wiedzę, a dla osób zupełnie nieznających Scruma rozsądniejszym krokiem będzie wcześniejszy udział dodatkowo w szkoleniu Professional Scrum Master.

Który egzamin jest trudniejszy: PK-I czy PSK-I?

Pytania dotyczące Kanbana w ramach egzaminu PK-I mogą być nieco trudniejsze niż w egzaminie PSK-I, ale dla odmiany PSK-I wymaga dodatkowo znajomości Scruma.

Technicznie oba egzaminy realizowane są tak samo, w formie testowej przez Internet. Czas na wykonanie egzaminu jest taki sam (60 minut), podobnie jak liczba punktów wymagana do uzyskania certyfikatu (85%).

PSK-I składa się z 45 pytań i są one nieco trudniejsze niż w przypadku egzaminu PK-I, obejmującego 80 pytań. Można uznać, że PSK-I wymaga bardziej zaawansowanej wiedzy niż PK-I, natomiast techniczna złożoność samego egzaminu (sposób jego przeprowadzenia) jest porównywalna.

Terminy i czas trwania szkolenia
 • zajęcia odbywają się w ustalonym terminie – przez internet,
 • składają się z 3  lub 4 dni szkoleniowych,
 • zajęcia w każdym dniu odbywają się w godzinach 9:00-14:45 (wersja 3-dniowa) lub 9:00-13:30 (wersja 4-dniowa).

Szkolenia organizowane na zamówienie w formie zamkniętej mogą być realizowane w niestandardowych godzinach, a poszczególne dni szkoleniowe mogą zostać rozłożone w czasie.

Sposób prowadzenia zajęć
 • szkolenie składa się z bloków tematycznych rozdzielonych przerwami,
 • obejmuje ćwiczenia w grupach pod okiem trenera.
 • pojedynczy blok tematyczny trwa 60-90 minut,
 • termin i długość przerw zależy od potrzeb grupy uczestników i dynamiki ich pracy.
Ramowy plan dnia szkoleniowego wersji 3-dniowej
 • 8:45 – otwarcie sesji,
 • 9:00 – rozpoczęcie zajęć z trenerem i pracy w grupie wraz z innymi uczestnikami,
 • 14:45 – zakończenie zajęć,
 • 14:45-15:15 – Q&A (część opcjonalna, dla chętnych).
Ramowy plan dnia szkoleniowego wersji 4-dniowej
 • 8:45 – otwarcie sesji,
 • 9:00 – rozpoczęcie zajęć z trenerem i pracy w grupie wraz z innymi uczestnikami,
 • 13:30 – zakończenie zajęć,
 • 13:30-14:00 – Q&A (część opcjonalna, dla chętnych).
Z jakich narzędzi korzystamy
 • Zoom – do wykładów, dyskusji oraz do pracy w grupach,
 • Google Docs – pozwala tworzyć wspólnie artefakty i materiały szkoleniowe,
 • Mural – czyli wirtualne tablice,
 • Discord – do komunikacji w formie chatu.

W przypadku szkoleń realizowanych na zamówienie w formie zamkniętej możliwe jest wykorzystanie platformy Microsoft Teams zamiast Zoom.

Wyświetl pełny opis szkolenia Zapisz się teraz: 3500 PLN + VAT

Trener

Warunki zakupu

Jako lider szkoleń Agile w Polsce możemy zaproponować Państwu wyjątkowo atrakcyjne ceny. Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% VAT.

Zastrzegamy prawo do zmiany cen w przypadku zmian sytuacji ekonomicznej. Zmiany takie nie dotyczą już opłaconych rejestracji.

Cena uczestnictwa w szkoleniu publicznym zawiera:
 • 3 lub 4 dni intensywnych zajęć warsztatowych,
 • 3 lub 4 dni bezpośredniego kontaktu z doświadczonym trenerem,
 • przygotowanie do egzaminu Professional Kanban I,
 • dwa bezpłatne podejścia do egzaminu PK-I pod warunkiem przystąpienia do pierwszego egzaminu w ciągu 14 dni po otrzymaniu kodu od ProKanban.org,
 • elektroniczne materiały szkoleniowe,
 • estetyczny dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia w wersji elektronicznej oraz drukowany, wysyłany pocztą po zakończeniu zajęć.

Miejsce na szkoleniu online uważamy za zarezerwowane z chwilą otrzymania podpisanego formularza zamówienia, na podstawie którego można wystawić fakturę VAT, lub z chwilą otrzymania zapłaty.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu online możliwa jest do dwóch tygodni przed datą szkolenia. Po tej dacie rezygnacje nie są możliwe, można jednak zmienić osoby mające wziąć udział w szkoleniu przy zachowaniu liczby wykupionych rezerwacji. Zwrot pełnej wpłaconej kwoty nastąpi także gdyby — co mało prawdopodobne — szkolenie musiało zostać odwołane.

W przypadku osób prywatnych wymagana jest płatność przed szkoleniem.

Dostępność ceny Cena netto
Standardowa cena netto 3500 PLN
Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.