Jakość a programiści

Wystąpienie Arkadiusza Benedykta na temat współczesnych metod i praktyk, które pomagają programistom sprostać wyzwaniom przy wytwarzaniu oprogramowania.

Sięgając do nauk filozoficznych – Arystoteles przedstawił jakość jako jedną z dziesięciu kategorii i interpretował ją jako właściwość “dzięki której rzecz jest taka to, a taka”. Współcześnie pojęcie jakości dotyka każdej dziedziny – nawet programowania.

Gdy proces programowania przebiega zgodnie z założeniami i jest jakościowy, w efekcie finalnym otrzymujemy sprawnie działający, funkcjonalny software.

Jednak podchodząc do programowania w sposób niejakościowy otrzymujemy skomplikowane rozwiązania będące złożonością przypadkową, a nie oczekiwaną. Co za tym idzie, niedbałości w kwestii jakości skutkują spadkiem skuteczności pracy w czasie oraz powodują opóźnienia w dostarczeniu działającego oprogramowania. Agile i Scrum to metody, które pomagają radzić sobie z wyzwaniami stawianymi przez technologiczny postęp oraz utrzymaniem jakości na najwyższym poziomie.

Zachęcam do obejrzenia wystąpienia Arkadiusza Benedykta, który opowiada o współczesnych metodach i praktykach, które pomagają programistom sprostać wyzwaniom współczesnego wytwarzania oprogramowania.

Udostępnij ten artykuł

Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.