29 listopada 2019 / Code Sprinters Story Mapping – szybkie hipotezy w tworzeniu produktu