Regulamin promocji „Poleć dalej! 2020-07”

Regulamin promocji "Poleć dalej! 2020-07" określa zasady promocji.

REGULAMIN PROMOCJI „Poleć dalej! 2020-07” NA SZKOLENIA REALIZOWANE W FORMULE ONLINE

 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady promocji na szkolenia realizowane w formule online.
 2. Pod pojęciem „szkolenie w formule online” należy rozumieć szkolenie, którego realizacja odbywa się w całości za pośrednictwem sieci Internet, bez fizycznego kontaktu pomiędzy trenerem lub trenerami a uczestnikami.
 3. Promocja obejmuje szkolenia elearningowe (szkolenia, w których uczestnik samodzielnie zapoznaje się z uprzednio przygotowanymi materiałami bez interakcji „na żywo” z trenerem), szkolenia Live Virtual Class (szkolenia, podczas których uczestnik rozmawia na żywo poprzez videokonferencję z tenerem) jak również szkolenia w formule mieszanej łączącej obie te formy prowadzenia szkoleń online.
 4. Usługi szkoleniowe na będą realizowane przez Code Sprinters Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej zwana Usługodawcą), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS: 0000326566, NIP: 6762393314, REGON: 120858968, adres e-mail szkolenia@codesprinters.com oraz podwykonawców Code Sprinters sp. z o.o.
 5. Zgodnie z niniejszym Regulaminem rabat -od regularnej ceny szkolenia podanej na Platformie (online.codesprinters.pl) przysługuje:
  1. wyłącznie na szkolenia w formule online zgodnie z definicją w punkcie 2 wyżej,
  2. gdy płatność za usługę nastąpiła z góry (a więc przed rozpoczęciem świadczenia usługi szkoleniowej) za pośrednictwem przelewu bankowego na podstawie faktury VAT pro-forma lub poprzez płatność internetową na stronie online.codesprinters.pl,
  3. gdy przy rejestracji na szkolenie podany został indywidualny, unikalny kod promocyjny.
 6. Promocja polega na zniżce 15% od ceny regularnej na szkolenia online realizowane przez Code Sprinters, zakupione za pośrednictwem platformy online.codesprinters.pl.
 7. Kody promocyjne uprawniające do zniżki otrzymują uczestnicy publicznych szkoleń stacjonarnych oraz publicznych szkoleń LVC zrealizowanych przez Code Sprinters w okresie od 1 marca 2020 do 30 czerwca 2020. Każdy uczestnik otrzymuje jeden kod. Jeśli osoba ta uczestniczyła w więcej niż jednym szkoleniu otrzyma tyle kodów, w ilu szkoleniach brała udział.
 8. Uczestnik może wykorzystać kod osobiście lub przekazać go innej osobie.
 9. Każdy kod promocyjny jest unikalny. Każdy kod promocyjny może być wykorzystany tylko raz.
 10. Kod promocyjny obniża cenę o 15% dla wszystkich szkoleń, które zostaną zakupione w transakcji, w której kod zostanie użyty. Nie ma ograniczeń liczby szkoleń lub uczestników, dla których można wykorzystać kod pod warunkiem, że cały zakup nastąpi w ramach jednej transakcji.
 11. Korzystając z kodu można zakupić dowolne szkolenia oferowane poprzez online.codesprinters.com, zarówno e-learning jak i LVC o dowolnej dacie realizacji spośród dostępnych w czasie trwania promocji.
 12. Kod musi zostać wykorzystany (transakcja wykonana) do 31 lipca 2020. Po tej dacie kody promocyjne stracą ważność.
 13. Promocja obowiązuje od 10.07.2020 r. do 31.07.2020.
 14. Promocja nie łączy się z innymi zniżkami. W danej transakcji można użyć tylko jednego kodu.
 15. Zniżka wynikająca z promocji liczy się od podstawowej ceny szkolenia (cena regularna). Nie ma zastosowania do cen ze zniżką za wcześniejsze wykupienie szkolenia (tzw. cena early bird), jeśli taka cena ma zastosowanie.
 16. Promocja obowiązuje jedynie przy przedpłacie za usługę i nie można się na nią powołać po odbyciu szkolenia.
 17. Kwota zniżki nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 18. Promocja nie dotyczy szkoleń, które odbyły się już przed wprowadzeniem promocji.
 19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia bez konieczności podania przyczyny. W takim przypadku zniżka przysługuje na takie samo szkolenie w kolejnym terminie oferowane przez Usługodawcę.
 20. Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania.
Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.