Regulamin Promocji Mailingu

Regulamin promocji ogłaszanych w mailingu.

 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady promocji na szkolenia realizowane przez NexaVert Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej zwana Usługodawcą), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS: 0000326566, NIP: 6762393314, REGON: 120858968, adres e-mail szkolenia@codesprinters.com oraz podwykonawców Code Sprinters sp. z o.o. dostępnych dla subskrybentów mailingu.
 2. Promocje nazywane „promocjami mailingowymi”, których dotyczy niniejszy regulamin dostępne są wyłącznie dla odbiorców newslettera wysyłanego z adresu andy@codesprinters.pl (autorem maili jest Andy Brandt).
 3. Rabat w promocji udzielany jest wyłącznie na szkolenia online (LVC i e-learning) dostępne na stronie: codesprinters.pl.
 4. Pod pojęciem „szkolenie online (LVC)” należy rozumieć szkolenie, którego realizacja odbywa się w całości za pośrednictwem sieci Internet, bez fizycznego kontaktu pomiędzy trenerem lub trenerami, a uczestnikami, podczas których uczestnik rozmawia na żywo poprzez videokonferencję z trenerem i innymi uczestnikami, jak również korzysta z materiałów dodatkowych (tekstów, nagrań itp.) również udostępnianych online.
 5. Pod pojęciem “szkolenie online (e-learning)” należy rozumieć szkolenie, którego realizacja odbywa się w całości za pośrednictwem sieci Internet a polega na udostepnieniu uczestnikowi wcześniej przygotowanych materiałów (nagrań wykładów, tekstów itp.) ułożonych w program szkoleniowy do samodzielnej nauki.
 6. Zgodnie z niniejszym Regulaminem udzielony w ramach promocji mailingowej rabat od regularnej ceny szkolenia podanej na stronie codesprinters.pl przysługuje wyłącznie danej osobie fizycznej, która jest odbiorcą mailingu, czyli której mail został podany przy zapisie na newsletter.
 7. W przypadku gdy uczestnika rejestruje firma i chciałaby skorzystać przy płatności z powyższej zniżki, która została przyznana pracownikowi, ma obowiązek podać maila osoby, która będzie uczestnikiem szkolenia, a który powinien odpowiadać mailowi podanemu przy zapisie do newslettera.
 8. Zniżki nie obowiązują w przypadku rejestracji przez pośredników, firmy brokerskie etc, a rabat może zostać udzielony wyłącznie, gdy płatności dokonuje bezpośrednio odbiorca newslettera lub jej/jego bezpośredni pracodawca.
 9. Promocja nie łączy się z innymi zniżkami, rabatami, cenami dla stałych klientów etc. i naliczana jest od podstawowej ceny szkolenia (cena regularna).
 10. Promocja obowiązuje jedynie przy przedpłacie za usługę i nie można się na nią powołać po odbyciu szkolenia.
 11. Kwota zniżki nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 12. Promocja nie dotyczy szkoleń, które odbyły się już przed wprowadzeniem promocji.
 13. Terminy obowiązywania konkretnej promocji oraz wielkość rabatu i jakich dokładnie szkoleń on dotyczy określone są w mailu, w którym ogłoszona jest konkretna promocja.
 14. Usługodawca zastrzegasobieprawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia bez koniecznościpodaniaprzyczyny. W takimprzypadkuzniżkaprzysługuje na takie samo szkolenie w kolejnym terminie oferowanymprzez Usługodawcę.
 15. Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania.
Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.