Regulamin promocji cenowej „AGILENASERIO”

Regulamin promocji „AGILE NA SERIO” na szkolenia realizowane w formule online.

REGULAMIN PROMOCJI „AGILE NA SERIO” NA SZKOLENIA REALIZOWANE W FORMULE ONLINE

 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady promocji na szkolenia realizowane w formule online.
 2. Pod pojęciem „szkolenie w formule online” należy rozumieć szkolenie, którego realizacja odbywa się w całości za pośrednictwem sieci Internet, bez fizycznego kontaktu pomiędzy trenerem lub trenerami a uczestnikami.
 3. Promocja obejmuje szkolenia elearningowe (szkolenia, w których uczestnik samodzielnie zapoznaje się z uprzednio przygotowanymi materiałami bez interakcji „na żywo” z trenerem), szkolenia Live Virtual Class (szkolenia, podczas których uczestnik rozmawia na żywo poprzez videokonferencję z tenerem) jak również szkolenia w formule mieszanej łączącej obie te formy prowadzenia szkoleń online.
 4. Usługi szkoleniowe na będą realizowane przez Code Sprinters Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej zwana Usługodawcą), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS: 0000326566, NIP: 6762393314, REGON: 120858968, adres e-mail szkolenia@codesprinters.com oraz podwykonawców Code Sprinters sp. z o.o.
 5. Zgodnie z niniejszym Regulaminem rabat -25% od regularnej ceny szkolenia podanej na Platformie (online.codesprinters.pl) przysługuje:
  1. wyłącznie na szkolenia w formule online zgodnie z definicją w punkcie 2 wyżej,
  2. gdy płatność za usługę nastąpiła z góry (a więc przed rozpoczęciem świadczenia usługi szkoleniowej) za pośrednictwem przelewu bankowego na podstawie faktury VAT pro-forma lub poprzez płatność internetową na stronie online.codesprinters.pl,
  3. gdy przy rejestracji na szkolenie podano następujące hasło: AGILENASERIO
 6. Promocja obowiązuje od 6.04.2020 r. do 30.06.2020.
 7. Warunkiem skorzystania z promocji jest opłacenie udziału w szkoleniu online przed rozpoczęciem szkolenia, nie później niż 30.06.2020.
 8. Promocja nie łączy się z innymi zniżkami.
 9. Zniżka wynikająca z promocji liczy się od podstawowej ceny szkolenia (cena regularna). Nie ma zastosowania do cen ze zniżką za wcześniejsze wykupienie szkolenia (tzw. cena early bird).
 10. Promocja obowiązuje jedynie przy przedpłacie za usługę i nie można się na nią powołać po odbyciu szkolenia.
 11. Kwota zniżki nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 12. Uczestnik który zakupił szkolenie przed wprowadzeniem zniżki ma prawo z niej skorzystać jeżeli ureguluje pełną należność przed szkoleniem. W sytuacji, kiedy uczestnik już przelał całość należności bez uwzględnienia promocji różnica w cenie zostanie przelana na podane konto bankowe.
 13. Promocja nie dotyczy szkoleń, które odbyły się już przed wprowadzeniem promocji.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia bez konieczności podania przyczyny. W takim przypadku zniżka przysługuje na takie samo szkolenie w kolejnym terminie oferowane przez Usługodawcę.
 15. Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania.
Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.