Regulamin Promocji „Back to Online”

Regulamin

REGULAMIN PROMOCJI „BACK TO ONLINE”
NA SZKOLENIA REALIZOWANE W FORMULE ONLINE W TERMINIE
OD 10.09.2020 DO 31.12.2020

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady promocji na szkolenia realizowane w formule online LVC (Live Virtual Class).
 2. Pod pojęciem „szkolenie w formule online LVC” należy rozumieć szkolenie, którego realizacja odbywa się w całości za pośrednictwem sieci Internet, bez fizycznego kontaktu pomiędzy trenerem lub trenerami a uczestnikami. Szkolenia Live Virtual Class to szkolenia, podczas których uczestnik rozmawia na żywo poprzez videokonferencję z trenerem i innymi uczestnikami, jak również korzysta z materiałów dodatkowych (tekstów, nagrań itp.) również udostępnianych online.
 3. Akademia „Master of Scrum” nie jest objęta niniejszą promocją.
 4. Usługi szkoleniowe będą realizowane przez Code Sprinters Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej zwana Usługodawcą), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS: 0000326566, NIP: 6762393314, REGON: 120858968, adres e-mail szkolenia@codesprinters.com oraz podwykonawców Code Sprinters sp. z o.o.
 5. Zgodnie z niniejszym Regulaminem rabat -15% od regularnej ceny szkolenia podanej na stronie codesprinters.pl przysługuje:
  1. wyłącznie na szkolenia w formule online zgodnie z definicją w punkcie 2 wyżej,
  2. gdy płatność za usługę nastąpiła z góry (a więc przed rozpoczęciem świadczenia usługi szkoleniowej) za pośrednictwem przelewu bankowego na podstawie faktury VAT pro-forma lub poprzez płatność internetową na stronie online.codesprinters.pl,
  3. gdy przy rejestracji na szkolenie podano następujące hasło: BACK2ONLINE
 6. Promocja obowiązuje od 10.09.2020 – 31.12.2020.
 7. Promocja obowiązuje na szkolenia, których zakup nastąpił do 31.12.2020.
 8. Promocja obowiązuje także na vouchery szkoleniowe na rok 2021, pod warunkiem ze opłacono je w terminie do 31.12.2020.
 9. Promocja nie łączy się z innymi zniżkami.
 10. Zniżka wynikająca z promocji liczy się od podstawowej ceny szkolenia (cena regularna). Nie ma zastosowania do cen ze zniżką za wcześniejsze wykupienie szkolenia (tzw. cena early bird).
 11. Promocja obowiązuje jedynie przy przedpłacie za usługę i nie można się na nią powołać po odbyciu szkolenia.
 12. Kwota zniżki nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 13. Uczestnik, który zakupił szkolenie przed wprowadzeniem zniżki ma prawo z niej skorzystać, jeżeli ureguluje pełną należność przed szkoleniem.
 14. Promocja nie dotyczy szkoleń, które odbyły się już przed wprowadzeniem promocji.
 15. Usługodawca zastrzegasobieprawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia bez koniecznościpodaniaprzyczyny. W takimprzypadkuzniżkaprzysługuje na takie samo szkolenie w kolejnym terminie oferowaneprzez Usługodawcę.
 16. Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania.
Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.