6 kwietnia 2020 / Code Sprinters Zaczynamy akcję „Agile na serio”