13 powodów nieudanej automatyzacji testów, część 2

13 powodów nieudanej automatyzacji testów

Testy automatyczne są niezbędne do częstego wydawania produktu wysokiej jakości. Zobacz w jakie pułapki można wpaść przy tworzeniu takich testów.

W poprzedniej części wymienione zostały różne powody, dla których zespoły developerskie nie zajmują się automatyzacją testów i nie biorą za to odpowiedzialności jako team. A przecież takie rozwiązanie jest jedynym sensownym: ludzie, którzy budują produkt, powinni zapewnić, że on działa, czyli przetestować go.

Niestety z faktu, że developerzy będą tego świadomi wcale nie wynika, że automatyzacja testów jest od tego momentu skazana na sukces. Dziś garść pułapek, w jakie można wpaść, chcąc zrobić automatyzację dobrze.

6. Tylko testy „czarnoskrzynkowe” są wiarygodne

Developerzy tworzący zespół mają różne kompetencje: niektórzy znają się lepiej na programowaniu, inni na testowaniu, jeszcze inni na aspektach biznesowych produktu lub użyteczności interfejsów użytkownika. Zespół, który podejmuje się automatyzowania testów, w naturalny sposób zwróci się do doświadczonych testerów manualnych po wskazówki, co i jak powinno być testowane. I tu może wpaść w pułapkę próby testowania wszystkiego na najwyższym możliwym poziomie poskładanych systemów.

Wśród wielu testerów panuje bowiem przekonanie, że testy są wiarygodne wyłącznie wtedy, gdy tworzone i wykonywane są bez wiedzy o implementacji. Kierowany przez testera o takich poglądach zespół może zacząć preferować podejście „czarnoskrzynkowe” do testowania. A ma ono kilka zasadniczych wad.

Po pierwsze, większość testów projektowanych będzie z założeniem, że da się je wykonać dopiero na w pełni ukończonym rozwiązaniu. Takie testy wymagać będą wykonania na zintegrowanych, w pełni działających systemach – bo przecież testy jednostkowe lub integracyjne „nie są wiarygodne” wedle tej filozofii. Dlaczego? Bo rzekomo „nie sprawdzają funkcjonalności”.

Po drugie, koszt budowy niezbędnych środowisk i przygotowania danych do takich testów będzie znaczący, podobnie jak sam czas wykonania testów. Im bowiem wyższy poziom, na jakim się testuje, tym trudniej wyizolować obiekt testowy i zapewnić jego stabilność (kontrolę nad stanem testowanego produktu).

Po trzecie, niemożliwe będzie wykrycie słabości przyjętego rozwiązania, ponieważ póki będzie ono działać, nikt nie zajrzy produktowi „pod maskę”.

Po czwarte wreszcie, podejście to może spowodować, że zaprojektowanych zostanie mnóstwo testów, które nie testują niczego nowego i przechodzą przez ten sam kawałek kodu. Jeśli nie wiemy, że tak jest (bo nie znamy implementacji), trzeba je wszystkie wykonać, aby mieć pewność, że w każdym przypadku produkt zadziała.

W praktyce dobrze jest pamiętać o piramidzie testów: zastanówmy się, co należy przetestować, po czym poszukajmy sposobu potwierdzenia, że to działa, w najprostszy i najmniej kosztowny sposób. Jeśli to możliwe, to na poziomie pojedynczej klasy w kodzie (czyli w testach jednostkowych). Praktyka pokazuje, że dobre testy automatyczne są prawie zawsze miksem podejścia „biało” i „szaroskrzynkowego”.

7. Sprawdźmy wszystko przy okazji…

Jest sukces: w końcu testów automatycznych, na różnych poziomach, zaczyna przybywać. Bardzo szybko wychodzi kolejne przyzwyczajenie testerów manualnych, które może przenieść się na zespół, w którym będą oni leaderami automatyzacji. Chodzi o nawyk sprawdzania nie tylko tego, czego dotyczy wykonywany scenariusz testowy, ale też wszystkiego dokoła.

To dobry nawyk, jeśli wykonujemy testy manualnie. Brak automatyzacji ogranicza możliwości sprawdzenia produktu na okoliczność regresji we wcześniej działających funkcjonalnościach i testerzy muszą zwracać niejako przy okazji uwagę na symptomy, że tak się stało.

Jeśli jednak posługujemy się testami automatycznymi, musimy ograniczać zakres sprawdzenia, jakiego dokonuje się w każdym z nich. Nie oznacza to konieczności rezygnacji z poszukiwania regresji. Skoro możemy wykonać testy równolegle, szybciej i w sposób powtarzalny, warto unikać upychania zbyt wielu sprawdzeń w każdym z nich.

Ułatwi to implementację testu, ale też pozwoli łatwiej zrozumieć, na czym polega błąd, jeśli taki test nie wykona się prawidłowo. Jeśli w ramach jednego testu sprawdzać będziemy kilkanaście rzeczy, to mimo automatyzacji, ręcznie będziemy musieli sprawdzać, dlaczego test „nie przeszedł”.

8. Skoro test się wykonał, to wszystko działa

Gdy już zespół umie tworzyć testy wykonujące się szybko i powtarzalnie, może okazać się, że wiele z automatycznych testów tak naprawdę… nie jest testami. I bynajmniej nie jest tak, że zawsze „przechodzą” – jak najbardziej potrafią znaleźć błąd i na nim się zatrzymać, ale diabeł zawsze tkwi w szczegółach.

Gdyby przejrzeć testy dla złożonego produktu w dowolnej większej firmie bez trudu znajdziemy takie skrypty, w których nie ma żadnej asercji, a więc sprawdzenia, czy testowany produkt działa poprawnie. Twórcy takich scenariuszy opierają je na następującej logice: jeśli scenariusz wykonał się do końca, to znaczy, że produkt zadziałał, a jeśli w trakcie wystąpi jakiś błąd… a, no to wtedy trzeba będzie się temu przyjrzeć.

Takie podejście oznacza, że mamy do czynienia z semi-automatyzacją: za każdym razem, jak testy zgłoszą błędy w trakcie wykonania, trzeba będzie ręcznie sprawdzić, co się stało. Brak asercji utrudni zrozumienie, na czym polega problem. Co gorsza, zachodzi tu domniemanie, że scenariusz jest zakodowany w sposób uniemożliwiający jego pozytywne zakończenie, jeśli produkt działa źle. A to bardzo trudno osiągnąć i rzadko kiedy jest prawdą.

Dlatego krytycznym jest zawarcie w każdym z testów przynajmniej jednej asercji, która sprawdza warunek bezwzględnie rozstrzygający, czy test zakończył się pomyślnie, czy też nie.

9. Żeby testować, trzeba znać produkt

Narzędzia i praktyki użyte w procesie testowym na nic się nie przydadzą, jeśli projektujący, implementujący i wykonujący te testy nie rozumieją, jak ma działać produkt. Dotyczy to zarówno testów wykonywanych manualnie, jak i testów automatycznych.

Konsekwencją owego braku wiedzy jest nie tylko brak asertywności – a więc ignorowanie błędów. Równie często testy takie skupione są na rzeczach mało istotnych, prowadzą do uznania poprawnie działającej funkcjonalności za błąd albo testowane są nierealne (nie mogące się w praktyce wydarzyć) scenariusze.

Twórcy testów – cały zespół developerski – powinien znać produkt na tyle, by skupić swój wysiłek na tym co istotne i by dopasować poziom testowania do oczekiwanego poziomu jakości produktu.

Równie trudne okaże się automatyzowanie testów dla produktu, w którym wymagania nieustannie „płyną” i nigdy nie udaje się uzyskać wspólnego ich zrozumienia z biznesem. Dzieje się to często tam, gdzie złożoność produktu przerosła zdolności jego ogarnięcia przez kogokolwiek w organizacji – być może to dobry moment, by dokonać w nim drastycznych cięć i uproszczeń?

10. Jak, u licha, przetestować coś takiego…?!

Zwyczaje wykształcone w czasach, gdy większość testów wykonywało się manualnie, mogą odbić się czkawką zespołowi developerskiemu nawet wtedy, gdy już nauczył się dość skutecznie automatyzować.

Warto mieć świadomość, że tester manualny może bez trudu zweryfikować funkcjonalności i cechy produktu, których sprawdzenie automatyczne będzie ekstremalnie kosztowne. Człowiek znający wymagania i produkt potrafi być jednocześnie asertywny i tolerancyjny względem testowanego rozwiązania, dokonuje na bieżąco oceny, czy coś działa dobrze, czy źle, potrafi się też posłużyć kategorią „akceptowalnego” działania produktu…

Automat tego nie potrafi. Jasne, można wbudować parametry zwiększające tolerancję na błędy, ale za cenę utraty pewności, że testujemy to, co chcieliśmy. Efektem może być konieczność ręcznego sprawdzenia rezultatów wszystkich takich testów, nawet tych wykonanych z sukcesem – a to zaprzeczałoby koncepcji przyspieszenia procesu testowego poprzez automatyzację.

Dlatego warto już na etapie projektowania i planowania rozwiązań dyskutować, jak będą one testowane. Nierzadko wymaga to dyskusji z biznesem odnośnie tego jak bardzo niektóre z oczekiwanych zmian skomplikują dalsze utrzymanie produktu. A w czasie implementacji zmian konieczne jest zadbanie o to, by dało się je łatwo testować, nawet jeśli wymaga to nieco więcej wysiłku od programistów, gdy piszą kod.

To jeszcze nie koniec!

W kolejnej, trzeciej części przyjrzymy się temu, jak organizacja może skutecznie utrudnić automatyzację testów.

Przeczytaj część trzecią

Ten artykuł ukazał się po raz pierwszy tutaj.

Udostępnij ten artykuł

Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.